Müncheni Magyar Katolikus Misszió

 

 

2007.

május

6.

ÉRTESÍTŐ

 

 

24.

évfolyam

9.  szám

 

 

Húsvét 5. vasárnapja

Urunk mennybemenetele

 

Esti harangszó

 

Szép májusvégi estén egyedül

ülök a kertben. S nézem, mint merül

az égi nap a földi kék homályba,

a hegyek ibolyaszín fátyolába.

A völgyben lenn, már feketül az árnyék.

Elcsendesül az emberlakta tájék.

Csillag ragyog a Mátra tetején,

A távolból harangszó száll felém:

Üdvözlégy Mária! . . .

 

Ha elgondolom, hogy e Föld színén                 Óh gyöngyvirágok, rózsák, liljomok!

valóban élt e tiszta égi lény!                             Leheljetek égbe illatot!

Járt-kelt, mint mink: a lábának nyomát          Ő bizonyára ismert titeket,

a porban hátrahagyta merre ment;                  mikor e Földön járt közöttetek,

hajába tűzött fehér violát, -                              s hozzátok hajolt s szólt édesen:

tán épp ilyet, mint kertemben terem...            „Kedves virágom, rózsám! Szegfüvem!”

S ő maga volta a legszebb viola:                      Ma is szerető szemmel néz le rátok,

Isten közöttünk járó angyala!                          Virágajakkal  ti is susogjátok:

Üdvözlégy Mária!                                             Üdvözlégy Mária!

(Gárdonyi Géza)

MAGYAR SZENTMISÉK

a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

 

MÁJUS 6.,       HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA

          10.00–10.25        Húsvéti gyóntatás és májusi ájtatosság ( R. É. )

          10.30–11.30      Ünnepélyes szentmise  Rogge Marietta és Matúz István l. ü.

          Celebráns           Merka János plébános

          Lektor                Jánosi Margit (ApCsel 14, 21b–27; Jel 21, 1–5a; Jn 13, 31–35)

          Orgonál              Jussel Ottó

          Mise után         rózsafüzér titokcsere

          Általános havi imaszándék: Imádkozzunk, hogy a keresztényeket, akik életükben az Úr jeleire figyelnek, az Isten szava vezérelje

          Zsoltárválasz     Istenem és királyom, magasztallak ged,* szent nevedet áldom örökkön-örökké.

*

MÁJUS 13.,      HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA

          10.00–10.25        Húsvéti gyóntatás és májusi ájtatosság ( R. É. )

          10.30–11.30      Ifjúsági szentmise  Mészáros Géza l. ü.

          Celebráns           Hankovszky Ferenc doktorandus

          Lektor                Fábián László (ApCsel 15, 1–29; Jel 21, 10–23; Jn 14, 23–29)

          Közreműködik a DurMolOK  dr. Kováts János vezetésével

 

 

Magyar szentmise Rosenheimban,

május 13-án és 27-én 12.30-kor a St. Josef-templomban, Innstraße 4.

Celebráns Merka János plébános.

 

MÁJUS 17.       Áldozócsütörtök – Urunk mennybemenetele

          10.00–10.25        Húsvéti gyóntatás és májusi ájtatosság ( R. É. )

          10.30–11.30      Ünnepélyes szentmise 

          Celebráns           Merka János plébános

          Lektor                dr. Rodewald Éva (ApCsel 1, 1–11; Ef 1, 17–23; Lk 24, 46–53)

          Orgonál              Jussel Ottó

          Zsoltárválasz     Ujjongás közt ment föl Isten, * az Úr égbe emelkedett harsonaszóval.

*

MÁJUS 20.,      HÚSVÉT 7. VASÁRNAPJA

          10.00–10.25        Húsvéti gyóntatás és májusi ájtatosság ( R. É. )

          10.30–11.30      Ünnepélyes szentmise

          Celebráns           Merka János plébános

          Lektor                Kucsera János (ApCsel 7, 55–60; Jel 22, 12–17. 20; Jn 17, 20–26)

          Orgonál              Jussel Ottó

          Zsoltárválasz     Az Úr uralkodik, * magasságos Úr a világ felett.

*

MÁJUS 27.,      PÜNKÖSDVASÁRNAP

          10.00–10.25        Gyóntatás és májusi ájtatosság ( R. É. )

          10.30–11.30      Ünnepélyes szentmise a Kéry és Horváth család elhunyt tagjaiért

          Celebráns           Csernai Balázs doktorandus

          Lektor                Turu Ágnes (ApCsel 2, 1–11; Róm 8, 8–17; Jn 20, 19–23)

          Orgonál              Jussel Ottó

 

RENDEZVÉNYEK

a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

 

Hétfő,              május 7.     Boldog Gizella, Bendegúz, Gusztáv

18.00–19.30      Angol nyelvtanfolyam

19.00–21.30      Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,              május 8.     Győző, Mihály

16.00–18.00      Bébi-Mami Kör

16.00–18.00      Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.00–21.30      Regös kezdő-néptánccsoport

*

Szerda,            május 9.     Gergely, Édua

18.30–20.00      Patrona Hungariae Énekkar próba missziónkon.. Szeretettel várjuk új énekesek csatlakozását az énekkarhoz.

18.30–21.30      Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,      május 10.   Ármin, Jób, Pálma

13.45–14.15    Szentmise missziónk házi kápolnájában

14.00–17.00      Szeniorok Klubja: „Az édesanyák dicsérete”– Jussel Ottó zenés műsora.

                        Teával, kávéval és süteménnyel várunk minden nyugdíjaskorú érdeklődőt.

18.30–20.00      Ifjúsági énekkarunk, a DurMolOk próbája

20.00–21.30      Táncház klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,           május 11.   B. Salkaházi Sára, Ferenc, Fábiusz, Mirandola

19.30–21.30      Széchenyi Kör: „Az igazat mondd, ne csak a valódit”, Eperjes Károly előadása

*

Szombat,          május 12.   Néreusz, Achilleusz, Pongrác, Szonja, Médea

 

 

Hétfő,              május 14.   Bonifác, Gyöngyi, Gyöngyvirág

18.00–19.30      Angol nyelvtanfolyam

19.00–21.30      Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,              május 15.   Zsófia, Szonja, Médea

16.00–18.00      Bébi-Mami Kör

16.00–18.00      Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.00–21.30      Regös kezdő-néptánccsoport

*

Szerda,            május 16.   Nepomuki János, Botond, Mózes

18.30–20.00      Patrona Hungariae Énekkar próba missziónkon. Szeretettel várjuk új énekesek csatlakozását az énekkarhoz.

18.30–21.30      Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,      május 17.   Urunk mennybemenetele, Paszkál, Ditmár, Szalók

*

Péntek,           május 18.   I. János pápa, Erika, Alexandra

17.00–18.30    Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában

*

Szombat,          május 19.   Ivó, Milán, Celesztina

12.00–15.30    Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással

14.30–15.30    Bérmálási előkészítő

15.30–18.00      Cserkészfoglalkozás

18.30–21.30      Ifjúsági találkozó

*

Vasárnap,        május 20.   Sienai Bernardin, Bernát, Felícia

16.00–18.00    A Lourdes-i zarándoklat résztvevőinek találkozója

 

 

Hétfő,              május 21.   Konstantin, Szilárd, Tibád

18.00–19.30      Angol nyelvtanfolyam

19.00–21.30      Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,              május 22.   Rita, Júlia, Emil,

16.00–18.00      Bébi-Mami Kör

16.00–18.00      Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.00–21.30      Regös kezdő-néptánccsoport

19.00–20.00      Magyar Karitász Szolgálatunk évi közgyűlése

*

Szerda,            május 23.   Boldog Apor Vilmos, Dezső, Dézi, Mikes

18.30–20.00      Patrona Hungariae Énekkar próba missziónkon. Szeretettel várjuk új énekesek csatlakozását az énekkarhoz.

18.30–21.30      Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,      május 24.   Mária, keresztények segítsége, Eszter

17.00–17.30    Szentmise missziónk házi kápolnájában

17.30–18.30    Bibliakör. „Okulásunkra írták” (Róm 15, 4) című sorozat, XIX. rész: Prófétálj a lélekről! Ezekiel könyve (37, 9)

18.30–20.00      Ifjúsági énekkarunk, a DurMolOk próbája

20.00–21.30      Táncház klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,           május 25.   VII. Gergely pápa, Pazzi Mária Magdolna, Orbán

*

Szombat,          május 26.   Néri Fülöp, Evelin

* * *

Május 26-tól június 9-ig pünkösdi szünidő. Missziónkon szünetel a csoportok munkája.

* * *

ELŐZETES:   Június 2–9-ig Lourdes-i zarándoklat, 14-én a Szenior Klub és Rózsafüzér Társulat kirándulása a Walchensee-hez, 16-án HMI és cserkészet, 17-én bérmálás, 21-én Bibliakör, 24-én Juniális Grünwaldban.

 

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió

D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.

Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;

E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános