Müncheni Magyar Katolikus Misszió

 

 

2007.

május

27.

ÉRTESÍTŐ

 

 

24.

évfolyam

10.  szám

 

 

Pünkösdvasárnap

Szentháromság ünnepe – Úrnapja

 

Ima a Lélekért

 

Adj nekünk Uram, látó szemet, szerető szívet és mély lélegzetet. Amikor látó szemet kérünk Tőled, ezért könyörgünk: add nekünk, hogy mint Te, úgy lássuk a világot, az embereket és történel­mün­ket; és a magunk élete történetét. Add, hogy napról napra óráról órára olyanok legyünk, amilyennek elgondoltál. Tégy bennünket lassan-lassan azzá, amire teremtettél. Tégy készségessé szavad iránt, mely megvilágosít és átformál minden életet. Adj nekünk szerető szívet, hogy igazán szeressünk, megfeledkezve önmagunk­ról. Kell, hogy a Te szíved ültesd belénk a miénk helyébe, melynek verése olyan kihagyó, amikor másokról van szó. Uram, Te Szeress általunk! Uram, adj Lelket nekünk, hogy ne fulladjunk ki az úton, adj tiszta lélegzetet, hogy élet lehessen bennünk. Segíts, hogy a holnap felé mehessünk, vissza nem tekintve, erőfeszítésektől so­sem vonakodva. Adj Lelket, hogy remélhessünk újra, mintha ma kezdődnék az élet. Adj reményt a viharok között is, mert akkor is mellettünk állsz, és mi Benned remélünk. Add hordoznunk az emberek reményét, de sok-sok gyötrelmét is. Adj Lelket nekünk, a Te Lel­ke­det, aki az Atyától származik. A Te Lelkedet, aki ott fúj, ahol akar, esőben, szélben, vagy a szelíd fuvallatban, amellyel megérin­tesz minket. Add a Te Lelkedet, hogy a mélységből is imádkozhas­sunk Hozzád, eljöveteledet várva, az Úr teljessége után vágya­kozva. Ámen. (L. J. Suenens)

 

MAGYAR SZENTMISÉK

a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

 

MÁJUS 27.      PÜNKÖSDVASÁRNAP

          10.00–10.25        Gyóntatás és májusi ájtatosság ( D. Á. )

          10.30–11.30      Ünnepélyes szentmise a Kéry és Horváth család elhunyt tagjaiért

          Celebráns           Csernai Balázs doktorandus

          Lektor                Kucsera János (ApCsel 2, 1–11; 1 Kor 12, 3b–13; Jn 20, 19–23)

Orgonál              Jussel Ottó

 

          Zsoltárválasz       Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét.  

 

Magyar szentmise Rosenheimban,

május 27-én és június 10-én 12.30-kor a St. Josef-templomban, Innstraße 4. 

Celebráns: Merka János plébános.

 

MÁJUS 28.      Pünkösdhétfő

          10.00–10.25        Gyóntatás és Jézus Szíve ájtatosság ( M. A.)

          10.30–11.30      Ünnepélyes szentmise  

          Celebráns           Merka János plébános

          Lektor                Csanálosi Zsuzsanna (Róm 8, 8–17; Jn 14, 15–26)

          Orgonál              Jussel Ottó

 

          Zsoltárválasz       Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét.  

 

*

JÚNIUS 3.       Szentháromság VASÁRNAPJA

          10.00–10.25        Gyóntatás és Jézus Szíve ájtatosság ( M. Zs. )

          10.30–11.30      Ünnepélyes szentmise

          Celebráns           Csernai Balázs doktorandus

          Lektor                Hart István (Péld 8, 22–31; Róm 5, 1–5; Jn 16, 12–15)

          Orgonál              Rácz Tibor

 

Mise után rózsafüzér titokcsere

 

Általános havi imaszándék: Imádkozzunk, hogy az Úr oltalmazza a tengerészeket, és mindazokat, akik tengeri tevékenységekben érintettek.

 

          Zsoltárválasz     Uram, mi Urunk, * mily csodálatos a te neved az egész világon.

 

Magyar szentmise Erdingben,

június 16-án 16.00–17.00-ig a Hl. Geist-templomban, Landshuter Str. 8.

Celebráns Merka János plébános.

Mise után 17.00-tól találkozó a Johannes-Haus-ban, Kirchgasse 9.

 

JÚNIUS 7.       Úrnapja

          8.00 órakor       Ünnepélyes szabadtéri szentmise a Marienplatz-on

                                    Főcelebráns Friedrich Wet­ter bíboros

          kb. 8.45-kor      Úrnapi körmenet (Dienerstr. – Ludwigstr., a Ludwigskirche-ig, és vissza: Theatinerstr. – Maffeistr. – Pro­me­­na­denplatz – Frauenkirche)

 

          kb. 11.00-kor    Befejezés a müncheni dóm­ban, majd a dóm előtt fel­állított pódiumon zenés ünnepi műsor

 

          17.30–18.15     Ünnepélyes szentmise szentbeszéddel a Damen­stift-templomban

          Celebráns           Csernai Balázs doktorandus

          Lektor                Hart István (Ter 14, 18–20; 1 Kor 11, 23–26; Lk 9, 11b–17)

          Orgonista            Rácz Tibor

*

JÚNIUS 10.,     ÉVKÖZI 10. VASÁRNAP

          10.00–10.25        Gyóntatás és Jézus Szíve ájtatosság ( R. É. )

          10.30–11.30      Ünnepélyes szentmise

          Celebráns           Merka János plébános

          Lektor                dr.  Rodewald Éva (1 Kir 17, 17–24; Gal 1, 11–19; LK 7, 11–17)

Orgonál              Jussel Ottó

 

          Zsoltárválasz     Dicsőítelek, Uram,* mivel megmentettél engem.

 

*

JÚNIUS 17.,     ÉVKÖZI 11. VASÁRNAP

          10.00–10.25        Gyóntatás és Jézus Szíve ájtatosság ( R. É. )

          10.30–11.30      Szentmise bérmálással = Erdődi Piroska és Detre György l. ü.

          Főcelebráns        dr. Cserháti Ferenc delegátus, a külföldi magyar lelkipásztori szolgálat ideiglenesen megbízott koordinátora

          Koncelebráns      Ft. Csernai Balázs, Ft. Hankovszky Ferenc és Merka János plébános

          Lektor                Hart István (2 Sám 12 7–10. 13; Gal 2– 16. 19–21; Lk 7, 36–8,3)

 

Közreműködik a DurMolOK ifjúsági énekkar Geng Ildikó vezetésével és Patrona Hungariae Énekkarunk Bárdos Lajos – Trónodhoz lépünk; Halmos László – Jubilate; Kisdi/Fojtényi/Bárdos – Szentlélek Isten; Halmos László – Isten nagyságát és Halmos László – Minden földek kórusművekkel

 

Orgonál és vezényel Jussel Ottó

 

RENDEZVÉNYEK

a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

 

Június 2-től 9-ig zarándoklat Lourdes-ba és körút a Lourdes-Avignon–Nizza–Genua–Lichtenstein–München útvonalon egyházi közösségünk 97 tagjával.

* * *

Június 24-én egyházközségi J U N I Á L I S  Grünwaldban. Lásd Meghívók!
* * *

Hétfő,              június 11.   Barnabás apostol,  Barna, Barabás

18.00–19.30      Angol nyelvtanfolyam

19.00–21.30      Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,              június 12.   Villő, Adelaida

16.00–18.00      Bébi-Mami Kör

16.00–18.00      Német nyelvtanfolyam

18.30–22.00      Regös kezdő-néptánccsoport

*

Szerda,            június 13.   Padovai Antal, Anett, Antónia

18.30–20.00      Patrona Hungariae Énekkar próba missziónkon.

18.30–21.30      Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,      június 14.   Vazul, Hedvig
                        Szeniorok Klubja és a Rózsafüzér Társulat kirándulása
 

  8.30-kor          indulás az Alter Botanischer Garten – Elisenstr. – Neptun szökőkúttól

11.00-kor          szentmise a Walchensee partján, a kolostor-templomban

12.00-tól           ebéd a kolostor-templomtól nem messzi, számunkra lefoglalt Einsiedl-vendéglőben, saját költségre

14.00-kor          indulunk haza. Útközben megállunk Benediktbeuren-ben

15.00-tól           kávészünet és a bencés templom megtekintése

17.00-kor          indulunk vissza Münchenbe

18.00 körül        megérkezés kiindulási helyünkre

*

20.00–21.30      Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,           június 15.   Jézus Szíve ünnepe, Boldog Jolán, Vid, Kreszcencia

17.00–18.30    Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában

19.30–21.30      KMÉM – Pax Romana Müncheni Csoport: Dr. Stark Tamás – Bűnös népek? Nagy etnikai átrendeződés Kelet-Közép-Európában 1939–1949

*

Szombat,          június 16.   Jusztina, Ajtony

12.00–15.30      Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással

13.00–14.00      Előkészület és próba bérmálkozóinknak, bérmaszüleiknek és szüleiknek a Damenstift-templomban

15.30–18.00      Cserkészfoglalkozás

18.00–21.30      Hölgykoszorú

* * *

ELŐZETES: Június 21-én Bibliakör; 24-én ifjúsági szentmise; 30-án HMI és cserkészet, valamint ifjúsági találkozó;

 

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió

D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.

Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;

E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános