Müncheni Magyar Katolikus Misszió

 

 

2007.

július

1.

ÉRTESÍTŐ

 

 

24.

évfolyam

12.  szám

 

 

ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP

 

XVI. Benedek pápa 2007. június 15-én dr. Cserháti Ferencet, németországi ma­gyar főlelkészt Centuria-i c. püspökké és az Esztergom-Budapesti Főegy­házmegye segédpüspökévé nevezte ki.

 

Sajátos feladata lesz, hogy a külföldön élő magyar hívek pasztorációját a püspökké szentelés kegyelmeivel gaz­dagodva szolgálja, ily módon is megerősítse hazájuktól távol élő testvéreit.

 

 

Püspökké szentelése 2007. augusztus 15-én, Nagy­boldogasszony ünnepén 10.30-kor lesz az Esztergomi Bazilikában, amelyre szeretettel várják a külföldön élő magyar híveket is.

Aki teheti, vegyen részt az ünnepségen! (Lásd Melléklet!)

 

 

MAGYAR SZENTMISÉK

a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

 

JÚLIUS 1.,      ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP

          10.00–10.25      Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (R. B.)

          10.25–10.30      Rózsafüzér titokcsere

          10.30–11.30      Ünnepélyes szentmise  Aichinger János l. ü.

          Celebráns           Merka János plébános

          Lektor                Jánosi András (1 Kir 19, 16b. 19–21; Gal 5, 1. 13–18; Lk 9, 51–62)

          Orgonista           Ressler Gabriella

 

Általános havi imaszándék: Imádkozzunk, hogy minden állampolgárnak, egyénileg és csoportosan, lehetősége nyíljék arra, hogy tevékenyen részt vegyen a közéletben és a közös ügyvitelben.

 

          Zsoltárválasz      Te vagy, Uram, Istenem * örökségem és osztályrészem.

*

JÚLIUS 8.,      ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP

          10.00–10.25      Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság ( M. Zs.)

          10.30–11.30      Ünnepélyes szentmise  Sándor Lajos l. ü.

          Celebráns           Merka János plébános

          Lektor                Glatz Hajnalka (Iz 66,10–14c; Gal 5, 14–18; Lk 10, 1–12. 17–20)

          Orgonista           Jussel Ottó

 

          Zsoltárválasz      Minden föld Isten dicsérje.

 

Magyar szentmise Rosenheimban,

július 8-án 12.30-kor a St. Josef-templomban, Innstraße 4.

Celebráns: Merka János plébános.

 

JÚLIUS 15.,    ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP

          10.00–10.25      Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (Sch. M.)

          10.30–11.30      Tanévzáró hálaadó szentmise – Te Deum

          Celebráns           Merka János plébános

          Lektor                Jánosi Margó (MTörv 30, 10–14; Kol 1, 15–20; Lk 10, 25–37)

 

Közreműködik a DurMolOK ifjúsági énekkar Geng Ildikó vezetésével és Patrona Hungariae Énekkarunk Pitoni – Laudate Dominum; Allelúja kánon; Halmos László – Minden földek és Josquin des Prés – Tengernek fényes csillaga című kórusművekkel.

 

Orgonál és vezényel Jussel Ottó

 

RENDEZVÉNYEK

a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

 

Hétfő,             július 2.           Sarlós Boldogasszony, Ottó

18.00–19.30    Angol nyelvtanfolyam

19.00–21.30    Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,              július 3.           Tamás apostol, Kornél

16.00–18.00    Bébi-Mami Kör

18.30–22.00    Regös kezdő-néptánccsoport

*

Szerda,           július 4.           Portugáliai Erzsébet, Izabella

18.30–20.00    Patrona Hungariae Énekkar próba missziónkon.

18.30–21.30    Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,      július 5.           Zaccaria Antal, Emese, Sarolta, Filoména

18.30–20.00    Ifjúsági énekkarunk, a DurMolOk próbája

20.00–21.30    Táncház klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,           július 6.           Goretti Mária, Csaba, Tilda, Izajás

Elsőpéntek, egésznapos beteglátogatás.

17.00–18.30    Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában

19.00–20.00    Cserkészcsapataink Fenntartó Testületének ülése

*

Szombat,         július 7.           Apollónia, Villibald

12.00–15.30    Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással

15.30–18.00    Cserkészfoglalkozás

*

Vasárnap,       július 8.           Edgár, Jenő, Ellák

16.00–18.00    A Lourdes-i zarándoklat résztvevőinek találkozója: az útról készült videofilm megtekintése, fényképcsere

 

* * *

Idei JUNIÁLISunkra süteményt készített: Albert Ildikó, Besir Szilvia, Csanálosy Zsuzsa, Erli Erika, Feigi Ilona, Geiger Enikő, Gombár Mária, Gőgh Katalin, Győry Kati, Horváth Júlia, Jäger Ilona, Józsa Lenke, Krasznai-Demjén Judit, Kutasi Terézia, Meyle Éva, Nadj Mária, Pintér Anna Maria, Polyák Anikó, Rein Barbara, Resch Anikó, Rodewald Éva, Sándor Ágnes, Turányi Erzsébet, Vizy Zsuzsanna, Zimmer Mária. Hálásan köszönjük segítőkész híveink közreműködését. Isten fizesse meg fáradozásukat!

* * *

Egyházközségi Juniálisunkon a tombolajegyek, sütemények és kávé árusításából 599,20 €uró gyűlt össze, amelyből 250,00 €urót átadtunk Magyar Karitász Szolgálatunknak.

* * *

Hétfő,             július 9.           Zhao Rong Ágoston és társai, Vera, Koppány

18.00–19.30    Angol nyelvtanfolyam

19.00–21.30    Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,              július 10.         Amália, Alma

16.00–18.00    Bébi-Mami Kör

16.00–18.00    Német nyelvtanfolyam

18.30–22.00    Regös kezdő-néptánccsoport

*

Szerda,           július 11.         Benedek, Európa védőszentje, Nóra, Lili, Olga

18.30–20.00    Patrona Hungariae Énekkar főpróba missziónkon.

18.30–21.30    Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,      július 12.         Izabella, Nelli, Dalma

18.30–20.00    Ifjúsági énekkarunk, a DurMolOk főpróbája

20.00–21.30    Táncház klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,           július 13.         Henrik, Jenő, Erneszta

19.30–21.30    Széchenyi Kör: „Énlaka, az örökbefogadott örökség” – Albert Homonnai Márton csíkszeredai építészmérnök előadása

*

Szombat,         július 14.         Lelisi Kamil, Örs, Zalán

12.00–15.30    Tanévzáró ünnepség a Hétvégi Magyar Iskolában

15.30–18.00    Cserkészfoglalkozás

18.00–21.00    Hölgykoszorú

 

Szabadtéri magyar szentmise Erding és környéke magyarsága számára,

július 14-én 15.00–16.00-ig Ebersberg mellett, az Eggelburgersee partján, Hintereggelburg közelében.

Celebráns Merka János plébános.

 

Vasárnap,       július 15.         Bonaventura, Henrik, Egon, Roland

13.00–18.00    Patrona Hungariae Énekkar és DurMolOk ifjúsági énekkar évadzáró zártkörű ünnepsége 

 

* * *

Házasságkötés: Ballya Szilvia és Landvogt Michael jegyesek szeptember 15-én

a Damenstift-templomban házasságot kötnek.

 

* * *

ELŐZETES: 19-én Szeniorok Klubja, évzáró; 20-án Imakör; 21-én Ifjúsági találkozó, kirándulás; 22-én Katakomba Klub – kirándulás a Königssee-hez

 

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió

D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.

Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;

E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános