Müncheni Magyar Katolikus Misszió

 

 

2007.

április

1.

ÉRTESÍTŐ

 

 

24.

évfolyam

7.  szám

 

 

Nagyheti szertartások

és

Húsvéti szentmi­sék

a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

 

 

ÁPRILIS 1.,   VIRÁGVASÁRNAP

          10.00–10.25        Húsvéti gyóntatás és keresztúti ájtatosság (R. É.)

          10.30–11.30      Ünnepélyes szentmise barkaszenteléssel Emma l. ü.

          Celebráns           Merka János plébános

          Lektor                Glatz Hajnalka (Iz 50, 4–7; Fil 2, 6–11; Mk 14, 1–15, 47)

 

Közreműködik Patrona Hungariae Énekkarunk: Halmos László – Ingre­diente; Fr. Schubert – In monte oliveti; Werner Alajos és Harmat Artúr – Szt. Máté passiója; Menegali – Ments meg, Istenem és T. L. da Victoria – Popule meus kórusművekkel

Orgonál és vezényel Jussel Ottó

Szoprán: Adamkó-Hof Anna, Erli Erika, Gombár Mária, Meggyesy Irén, Mekker Edit, Rozsnyai Gréte, Sárkány Veronika; Alt: Biergiesser Anikó, Horvát Julianna, Jánosi Margit, Lévai Katalin, Ponner Imola, Tamás Katalin; Tenor: Hammer-Müller Siegfried, Mekker Árpád, Pfeiffer Ottó, Tepfenhart József; Basszus: Erli Ferenc, Geiger János, Hart István, Jámbor Bertalan, Wetzstein Antal

Szólisták: Mekker Árpád (Evangélista), Pfeiffer Ottó (Pilátus), Jámbor Bertalan (Jézus), Szoprán (Szolgáló).

 

Mise után         barkaszentelés. Barkákat hozzunk magunkkal!

                                   Rózsafüzér titokcsere

 

Általános havi imaszándék: Imádkozzunk, hogy minden keresztény, átadva magát a Szentlélek megvilágosításának és vezetésének, lelkesedéssel és hűséggel feleljen meg az életszentségre szóló egyetemes elhívásnak.

 

Gesegnetes und frohes Osterfest!

 

Kegyelemteljes húsvéti ünnepeket!

 

ÁPRILIS 5.,   NAGYCSÜTÖRTÖK

          17.30–17.55         Húsvéti gyóntatás

          18.00–19.00      Nagycsütörtök esti szentmise

          Celebráns           Merka János plébános

          Lektor                Váczy Ilona (Kiv 12, 1–14; 1 Kor 11, 23–26; Jn 13, 1–15)

          Orgonista és előénekes: Jussel Ottó

*

 

ÁPRILIS 6.,   NAGYPÉNTEK

          14.30–14.55        Húsvéti gyóntatás

          15.00–16.00      Nagypénteki szertartás a mi Urunk Jézus Krisztus kín­szenve­désének és kereszthalálának emlékére

          Celebráns           Merka János plébános

          Lektor                Jámbor Bertalan (Iz 52, 13–53, 12; Zsid 4, 14–16; 5; Jn 18, 1–19)

          Előénekes           Jussel Ottó

 

*

 

ÁPRILIS 7.,   NAGYSZOMBAT – HÚSVÉTI VIGÍLIA

          20.30–20.55        Húsvéti gyóntatás

          21.00–22.30      Feltámadási szentmise

          Celebráns           Merka János plébános

          Lektor                Glatz Hajnalka, Jámbor Bertalan

          Előénekes és orgonista: Jussel Ottó

 

          Mise végén ételszentelés.

 

*

 

ÁPRILIS 8.,   KRISZTUS URUNK FELTÁMADÁSA

          10.00–10.25        Húsvéti gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (K. R.)

          10.30–11.30      HÚSVÉTVASÁRNAPI  szentmise egyházi közösségünkért

          Celebráns           Merka János plébános

          Lektor                Glatz Hajnalka (ApCsel 10, 34a. 37–43; Kol 3, 1–4; Jn 20, 1–9)

          Orgonál              Jussel Ottó

         

          Mise végén ételszentelés.

 

          Zsoltárválasz       Ezt a napot az Úristen adta: * örvendjünk és vigadjunk rajta.

 

 

Magyar szentmise Rosenheimban,

április 8-án és 22-én 12.30-kor a St. Josef-templomban, Innstraße 4.

Celebráns Merka János plébános.

 

ÁPRILIS 9.,    HÚSVÉTHÉTFŐ

          10.00–10.25        Húsvéti gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság ( R. B.)

          10.30–11.30      Ünnepélyes szentmise = Kőhalmy László l. ü.

          Celebráns           Merka János plébános

          Lektor                Váczy Ilona (ApCsel 2, 14. 22–33; Mt 28, 8–15)

          Orgonál              Jussel Ottó

         

          Mise végén      a keresztség szentségében részesül Warne Raphael Andreas

 

          Zsoltárválasz       Védelmezz engem, Istenem, * hiszen tebenned bízom.

 

*

ÁPRILIS 15.,  HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA

          10.00–10.25        Húsvéti gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság ( T. K.)

          10.30–11.30      Ünnepélyes szentmise = Margit, Mária és János  l. ü.

          Celebráns           Csernai Balázs doktorandus

          Lektor                Fábián László (ApCsel 5, 12–16; Jel 1, 9–19; Jn 20, 19–31)

          Orgonál              Rácz Tibor

 

          Zsoltárválasz       Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad.

 

*

ÁPRILIS 22.,  HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA

          10.00–10.25        Húsvéti gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság ( Sch. M.)

          10.30–11.30      Ifjúsági szentmise a Schönberger és Guttmann cs. elhunyt tagjaiért

          Celebráns           Csernai Balázs doktorandus

          Lektor                Turu Ágnes (ApCsel 5, 27b–41; Jel 5, 11–14; Jn 21, 1–19)

         
          Közreműködik a DurMolOK  dr. Kováts János vezetésével

Borbély Éva, Csernai Balázs, Fábián-Lechli László, Geng Ildikó, Gere-Kovács Orsolya, Hart István, Jámbor Bertalan, Polgár Gábor, Poszet Katalin, Rácz Tibor, Turu Ágnes

 

Március 31-től április 15-ig húsvéti szünidő Bajorországban.

Missziónkon szünetel a csoportok munkája.

*

Nagypénteken, április 6-án 10.00-tól 11.00-ig „Nemzetek keresztútja”. Kezdődik a St. Michael-templomban és befejeződik a St. Peter-templomban. A XIII. állomást mi végezzük.

Tisztelettel kérem híveinket, minél többen vegyenek részt.

 

Húsvéti Értesítőnk postázásánál segítségünkre voltak: Földesi Piroska, Geiger János, Groh Sarolta, Hasreiter Zsuzsanna, Horváth Éva, Jánosi Margit, Komlósi Rozália, Mekker Edit, Ponner Imola, Pöschl Péter, Rein Barbara, Staroscik Klára, Schönberger Mária, Szalinka József, Tónay Erzsébet, Vály Zoltán. Isten fizesse meg!

 

RENDEZVÉNYEK

a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

 

Hétfő,              április 16.   Bernadett, Enikő, Csongor

18.00–19.30      Angol nyelvtanfolyam

19.30–21.00      Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,              április 17.   Rudolf, Izidóra

16.00–18.00      Bébi-Mami Kör

16.00–18.00      Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.00–21.30      Regös kezdő-néptánccsoport

*

Szerda,            április 18.   Andrea, Ilma

18.30–20.00      Patrona Hungariae Énekkar próba missziónkon

18.30–21.30      Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök, április 19.        Emma, Malvin, Zseraldina

17.00–17.30    Szentmise missziónk házi kápolnájában

17.30–18.30    Bibliakör. „Okulásunkra írták” (Róm 15, 4) című sorozat, XIX. rész:      Prófétául rendeltek, Jeremiás könyve (1, 4).

18.30–20.00      Ifjúsági énekkarunk, a DurMolOk próbája

20.00–21.30      Táncház klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,           április 20.   Tihamér, Tivadar, Töhötöm

17.00–18.30    Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában

19.30–21.30    Láncszem-közösség: fiatalok ismerkedése, elmélkedés, imádság, éneklés

19.00–21.30      Széchenyi-Kör: „A Kiegyezéstől Trianonig” – Tihor Péter, okleveles gépészmérnök előadása

19.30–21.30    Láncszem-közösség: fiatalok ismerkedése, elmélkedés, imádság, éneklés

*

Szombat,     április 21.        Anzelm, Konrád

Családok fóruma: Városnézés Freising-ban. Találkozás 11.00-kor a dóm előtt.

12.00–15.30    Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással

15.30–16.30    Bérmálási előkészítő

15.30–18.00      Cserkészfoglalkozás

18.00–21.00      Hölgykoszorú

18.30–21.30    Ifjúsági találkozó

* * *

Április 15-én a házasság szentségében részesül Lepár Olivér és Beáta.

 
* * *

ELŐZETES: Április 27-től 29-ig ifjúsági lelkigyakorlat Rimstingben; 28-án Katakomba Klub; Május 4-én KMÉM-előadás; 5-én Hétvégi Magyar Iskola és cserkészfoglalkozás anyák napi ünnepséggel

 

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió

D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.

Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;

E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános