Müncheni Magyar Katolikus Misszió

2006.

szeptember

17.

ÉRTESÍTŐ

23.

évfolyam

16. (834.) szám

 

Salkaházi Sára szociális testvért 2006. szeptember 17-én

a budapesti Szent István Bazilika előtti téren

Erdő Péter bíboros, prímás, érsek boldoggá avatja

„Kitörő örömmel fogadtuk a hírt, hogy a Szentatya (…) aláírta Salkaházi Sára testvér boldoggá avatásának dekrétumát. Ez azt jelenti, hogy az Egyház immár oltárra emelte, a boldogok sorában tiszteli azt a Salkaházi Sára szociális testvért, aki szerény, hűséges szociális szolgálat, értékes újságírói, írói, kulturális munka után 1944-ben, a legnehezebb utolsó hónapokban rejtegette üldözött zsidó nők és gyerekek százait Budapesten, rendházában. Miután följelentették, a nyilasok az általa bújtatottakkal együtt a Duna-partra hajtották és kivégezték. (…) A múlt igazi megtisztult szemléletéhez vezet, hozzásegít bennünket a kiengesztelődéshez és ahhoz, hogy igazi, hiteles katolikus példaképeink legyenek. Azt hiszem, a nemzet lelki megújulásának évében ez a legszebb ajándék, amit a Szentatya a magyar Egyháznak és talán a magyar társadalomnak is adhatott.”

   Dr. Erdő Péter, bíboros, prímás, érsek

MAGYAR SZENTMISÉK
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

SZEPTEMBER 17., ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP

             10.00–10.25      Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (K. R.)

             10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise = a Szüllő család elhunyt tagjaiért

             Zsoltárválasz   Az Úr színe előtt járok,* az élők földjén.

             Celebráns         Merka János plébános

             Lektor               Krasznai Norbert (Iz 50, 5–9a; Jak 2, 14–18; Mk 8, 27–35)

             Orgonista         Sneff János

*

SZEPTEMBER 24., ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

             10.00–10.25      Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (M. Zs.)

             10.30–11.30   Ifjúsági szentmise – Veni Sancte

             Celebráns         Csernai Balázs doktorandus

             Lektor               Turu Ágnes (Bölcs 2, 12. 17–20; Jak 3, 16–4, 3; Mk 9, 30–37)

             Közreműködik a DurMolJk ifjúsági énekkar dr. Kovács János vezetésével

             Mise után        a keresztség szentségében részesül Mia Mölzner

Magyar szentmise Rosenheimban, = Mária és Mária l.ü.

szeptember 24-én 12.30-kor a St. Josef-templomban, Innstraße 4. Celebráns: Merka János plébános.

OKTÓBER 1., ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP

             10.00–10.25      Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság ( )

             10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise

             Zsoltárválasz   Az Úr végzései igazak,* megvidámítják a szívet.

             Celebráns         Merka János plébános

             Lektor               Fábián László (Szám 11, 25–29; Jak 5, 1–6; Mk 9, 38–48)

             Orgonista         Sneff János

             Mise után        rózsafüzér titokcsere

Általános havi imaszándék: Imádkozzunk, hogy a megkereszteltek hitükben növe­kedjenek, és hitük életük döntéseiben megnyilvánuljon.

                                       A keresztség szentségében részesül Tobias Emanuel Peterz

RENDEZVÉNYEK
a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

Vasárnap,       szeptember 17.          Bellamin Róbert, Zsófia, Lambert

16.00–18.00     A párizsi körút résztvevőinek találkozója, filmvetítés, CD vagy videofilm vásárlás

*

Hétfő,               szeptember 18.          Kupertinói József, Diána

19.00–21.30     Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,               szeptember 19.          Januáriusz, Szabolcs, Vilhelmina

16.00–18.00     Bébi-Mami Kör

16.00–18.00     Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.00–19.30     Angol nyelvtanfolyam

18.30–22.00     Regös kezdő-néptánccsoport

*

Szerda,            szeptember 20.          Koreai vértanúk, Friderika, Filippe

18.30–20.00     Patrona Hungariae Énekkarunk próbája a Thalkirchner Str. 11. szám alatt.

18.30–21.30     Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,      szeptember 21.          Máté apostol, Ifigénia, Jónás, Maura

13.45–14.15  Szentmise missziónk házi kápolnájában

14.00–17.00     Egyházi közösségünk Szeniorok Klubjának vakáció utáni első találkozója

„Hogyan telt a nyár?” címmel. Délutáni találkozónkon tea, kávé és sütemények mellett beszámolhatunk nyári élményeinkről, megmutathatjuk a szünidőben készült fényképeket, beszélgethetünk és szórakozhatunk. Összejövetelünkre szeretettel várunk minden nyugdíjaskorú érdeklődőt.

18.30–20.30     Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

*

Péntek,           szeptember 22.          Móric, Villanovai Tamás

19.30–21.30     Széchenyi Kör: „Szólásszabadságtól a magánzárkáig” – Atkáry Arisztid,

                         (München) előadása.

19.30–21.30     Láncszem-közösség: fiatalok ismerkedése, elmélkedés, imádság, éneklés

*

Szombat,         szeptember 23.          Pietrelcinai Pio szerzetes, Tekla, Lívia

12.00–15.30     Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással

15.30–18.00     Cserkészfoglalkozás

17.00–21.30     Katakomba Klub: vendégmunkások, hosszabb-rövidebb ideig Münchenben

tartózkodók találkozása, ismerkedés, beszélgetés, magyar nyelvű TV-műsornézés, böngészés hazai újságokban ill. folyóiratokban, társasjáték, stb.

18.00–20.00     Hölgykoszorú: időszerű témák, vidám együttlét. Szeretettel várunk minden

                         érdeklődőt.

Magyar szentmise Erdingben,

szombaton, szeptember 23-án 16.00-kor a Hl. Geist-templomban, Landshuter Str. 8. Celebráns Merka János plébános.

Mise után 17.00-tól találkozó a Johannes-Haus-ban, Kirchgasse 9.

*

Ugyancsak szombaton délután zarándoklat Maria Eichba (Planegg mellett). Szer­vezi a müncheni Katolikusok Tanácsa. München városának ezen hagyományos és gyalogos zarándoklata 14.00-kor indul a Gräfelfing-i állomás nyugati oldaláról. 15.00-kor szabadtéri szentmise Maria Eichban Engelbert Siebler segédpüspök ve­zetésével. Indulás Gräfelfingbe az S6-sal Tutzing irányába a Karlsplatz/ Stachus megállótól 13.12-kor vagy 13.32-kor. Kiszállás Gräfelfingben, vagy Planeggben azoknak, akik az egy órás gyaloglásra nem vállalkozhatnak, de a zarándoklathoz Maria Eich-ban csatlakozni kívánnak. Saját személygépkocsival is jöhetünk. Mindenkit szeretettel várunk.

*

Vasárnap,       szeptember 24.          Gellért püspök, Mercédesz, Gerda

18.00–19.00  Nemzetek miséje a dómban; Főcelebráns Friedrich Wetter bíboros

*

Hétfő,               szeptember 25.          Eufrozina, Kleofás

19.00–21.30     Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,               szeptember 26.          Kozma és Damján, Jusztina, Kozima

16.00–18.00     Bébi-Mami Kör

16.00–18.00     Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.00–19.30     Angol nyelvtanfolyam

18.30–22.00     Regös kezdő-néptánccsoport

*

Szerda,            szeptember 27.          Páli Vince, Adalbert, Karola

18.30–20.00     Patrona Hungariae Énekkarunk próbája a Thalkirchner Str. 11. szám alatt

19.00–22.00     Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,      szeptember 28.          Vencel, Ruiz Lőrinc és társai, Salamon

17.00–17.30  Szentmise missziónk házi kápolnájában

17.30–18.30     Bibliakör

18.30–20.30     Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

*

Péntek,           szeptember 29.          Mihály, Gábor, Rafael főangyalok

Szept. 29-től okt. 1-ig a Családok fórumának közös hétvégéje Rimstingben

19.30–21.30     Láncszem-közösség: fiatalok ismerkedése, elmélkedés, imádság, éneklés

*

Szombat,         szeptember 30.          Jeromos, Örs, Honória

* * *

ELŐZETES: Október 15-én Rózsafüzér Társulat évi közgyűlése.

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;
E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de
Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános