Müncheni Magyar Katolikus Misszió

2006.

október

15.

ÉRTESÍTŐ

23.

évfolyam

18. szám

 

Megemlékezés
az 1956-os forradalom és szabadságharc
kitörésének 50. évfordulójáról
Október 23.

Rian a föld, a falak dőlnek,

Kék harsonákkal zeng az ég.

S barlangjából a dohos kőnek

Az ember újra fényre lép.

Fonnyadt testünket záporozza,

Sápadt arcunkra hull a nap,

S szédülten, szinte tántorogva

Szabadság, szívjuk sugarad.

Sötétből tárul ki a szívünk:

Nyíló virág a föld felett.

A szolgaságból fényt derítünk,

Fegyver nélkül is győztesek.

Tollas Tibor

MAGYAR SZENTMISÉK

a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

OKTÓBER 15.,ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP

             10.00–10.25      Gyóntatás és októberi ájtatosság (N. M.)

             10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise = Ferenc l. ü.

             Zsoltárválasz   Áraszd ránk irgalmadat, Urunk,* hogy mindenkor ujjongjunk.

             Celebráns         Merka János plébános

             Lektor               Jánosi Margit (Bölcs 7, 7–11; Zsid 4, 12–13; Mk 10, 17–30)

             Orgonista         Jussel Ottó

*

OKTÓBER 22.,ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP

                 Egyházi megemlékezés nemzeti ünnepünkről

             10.00–10.25      Gyóntatás és októberi ájtatosság ( M. Zs. )

             10.30–11.30   Ökumenikus jellegű szentmise = Kopácsy Zoltánné (Marianne) l. ü. és a Rezi család elhunyt tagjaiért

             Celebráns         Merka János plébános

             Igét hirdet        Nt. Jancsó Jeromos református lelkész

             Lektor               dr. Rodewald Éva (Iz 53, 10–11; Zsid 4, 14–16; Mk 10, 35–45)

             Közreműködik a DurMolJk ifjúsági énekkar dr. Kovács János vezetésével és

Patrona Hungariae Énekkarunk: Orlando di Lasso – Te vagy az áldás; Ismeretlen szerző – Alleluja-kánon; Jósvay Gábor – Rózsafüzér királynéja; Lambillotte – Ave Maris Stella című kórusművekkel

Szoprán: Adamkó-Hof Anna, Andruk Magda, Farkas Tscholakoff Ildikó, Fesztini Mária, Gombár Mária, Halász Magdolna, Meggyesy Irén, Mekker Edit, Rozsnyai Gréte, Sárkány Veronika, Zimmer Mária; Alt: Atkáry Sigrid, Biergiesser Anikó, Dérczeg Júlia, Jánosi Margit, Lévai Katalin, Ponner Imola, Tamás Katalin; Tenor: Hammer-Müller Siegfried, Jámbor Bertalan, Jussel Ottó, Mekker Árpád; Basszus: Hart István, Sneff János, Wetzstein Antal

             Orgonál és vezényel Jussel Ottó

             Mise után        a millenniumi dombormű megkoszorúzása

Magyar szentmise Rosenheimban,

október 22-én 12.30-kor a St. Josef-templomban, Innstraße 4. Celebráns: Csernai Balázs doktorandus.

OKTÓBER 29.,ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP

             10.00–10.25      Gyóntatás és októberi ájtatosság (V. M.)

             10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise = Kőhalmy Márta l. ü.

             Zsoltárválasz   Hatalmas dolgot művelt az Úr lünk,* azért szívből ujjongunk.

             Celebráns         Merka János plébános

             Lektor               Glatz Hajnalka (Jer 31, 7–9; Zsid 5, 1–6; Mk 10, 46–52)

             Orgonista         Jussel Ottó

RENDEZVÉNYEK

a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

Vasárnap,       október 15.                 Avilai Teréz, Auróra, Aranka

Rózsafüzér Társulat közgyűlés, amelyet 10.00 órakor a Damenstift-templomban ünne­pélyes rózsafüzér ájtatossággal kezdünk és a vasárnapi szentmisével folytatunk; aztán missziónkon, 13.00–15.00-ig megbeszélések és agapé (ebéd, beszámoló, évi csoport­beosztás, új tagok felvétele). Az ebédről és hozzávalókról missziónk gondoskodik. Szeretettel várjuk társulatunk minden tagját.

*

Hétfő,               október 16.                 Hedvig, Alacoque Margit, Lehel

19.00–21.30     Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,               október 17.                 Antiochiai Ignác, Rudolf, Rezső

16.00–18.00     Bébi-Mami Kör

16.00–18.00     Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.00–19.30     Angol nyelvtanfolyam

18.30–22.00     Regös kezdő-néptánccsoport

*

Szerda,            október 18.                 Lukács evangélista, Jusztusz

18.30–20.00     Patrona Hungariae Énekkarunk próbája a Thalkirchner Str. 11. szám alatt.

18.30–21.30     Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,      október 19.                 Brébeuf János, Jogues Izsák, Nándor

13.45–14.15  Szentmise a Szűzanya tiszteletére missziónk házi kápolnájában

14.00–17.00     Szeniorok Klubja: „Így kezdődött” – Emlékezzünk 1956-ra címmel 

                         videofilm megtekintésére kerül sor Ramsay Győző kommentárjával.

18.30–20.00     Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

20.00–21.30     Filmklub: Hídember – Bereményi Géza filmje

*

Péntek,           október 20.                 Vendel, Vitálisz

17.00–18.30  Szentmise a Szűzanya tiszteletére, szentségimádás, Imakör

                         missziónk házi kápolnájában

19.30–21.30     Széchenyi Kör

19.30–21.30     Láncszem-közösség: fiatalok ismerkedése, elmélkedés, imádság, éneklés

*

Szombat,         október 21.                 Orsolya, Zsolt, Solt, Celina

12.00–15.30     Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással

15.30–18.00     Cserkészfoglalkozás

18.00–21.30     Hölgykoszorú

Magyar szentmise Erdingben,

szombaton, október 21-én 16.00-kor a Hl. Geist-templomban, Landshuter Str. 8. Celebráns: Merka János plébános.

Mise után 17.00-tól találkozó a Johannes-Haus-ban, Kirchgasse 9.

A jövő évi elsőáldozásra és bérmálásra jelentkezni lehet azonnal,

de legkésőbb november 30-ig.

Vasárnap,       október 22.                 Előd, Kornélia, Korinna

10.30–11.30 Ünnepi megemlékezés a Damenstift-templomban az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 50. évfordulójáról

Mise után   a millenniumi dombormű megkoszorúzása

18.00–21.30     Széchenyi Kör: 1956 te csillag! ­Jánosi Antal filmrendező (MTV főmunka­-

                         társa) bemutatja „Szállj, ragyogj te mennyei fény”  és a „Magyar fohász” c.

                         dokumentumfilmet.

*

Hétfő,               október 23.                 Nemzeti Ünnep, Kapisztrán János, Gyöngyi

19.00–21.30     Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd, október 24.                               Claret Antal Mária, Salamon, Gilbert

16.00–18.00     Bébi-Mami Kör

16.00–18.00     Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.00–19.30     Angol nyelvtanfolyam

18.30–22.00     Regös kezdő-néptánccsoport

*

Szerda,            október 25.                 Pécsi Boldog Mór, Blanka, Krizanta

18.30–20.00     Patrona Hungariae Énekkarunk próbája a Thalkirchner Str. 11. szám alatt

19.00–22.00     Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,      október 26.                 Dömötör, Amand, Evariszt

17.00–17.30  Szentmise missziónk házi kápolnájában

17.30–18.30  Bibliakör.

                         Folytatjuk az „Okulásunkra írták” (Róm 15, 4) című sorozatot.

                         II. rész: Mindennek megvan a maga ideje – A Prédikátor könyve (3, 1)

18.30–20.00     Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

20.00–21.30     Filmklub: A tanú – Bacsó Péter filmje

*

Péntek,           október 27.                 Szabina, Antonietta

19.30–21.30     Láncszem-közösség: fiatalok ismerkedése, elmélkedés, imádság, éneklés

*

Szombat,         október 28.                 Simon és Júdás Tádé apostolok, Alfréd

* * *

Október 29-én hajnalban megkezdődik a téli időszámítás.

Az órákat 1 órával visszaállítjuk.

*

November 11-én Szüreti Karitász-bál.

Jelentkezés missziónkon, vagy szentmisék után a sekrestyében.

* * *

ELŐZETES: November 1-én Mindenszentek ünnepe; 2-án Halottak napja; 3-án első péntek, Imakör; 3-tól 5-ig bentlakásos ifjúsági lelkigyakorlat; 12-én Horváth Tamás újmisés primíciája.

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió

D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.

Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;

E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános