Müncheni Magyar Katolikus Misszió

2006.

október

1.

ÉRTESÍTŐ

23.

évfolyam

18. szám

 

Magyarok Nagyasszonya

Napjainkban, amikor a nők javarésze inkább „nagyasszony” szeretne lenni, mintsem egyszerű szolgálóleány, álljon előttünk példaként és könyörögjön értünk drága Édesanyánk.

Az Úr tegye készségessé a szívünket, hogy Máriához hasonlóan mi is merjük egyszerűen és természetes alázattal kimondani  a  saját igenünket, és hogy – a ma divatos emberi méltóság és női emancipáció ürügyén – soha ne féljünk szeretetből szolgálni.

Tanuljunk tőle, hiszen először ő is az Úr szolgáló­leányából lett Istenszülő Édesanyává, majd Fájdalmas Anyává, s csak azután Rózsafüzér Királynőjévé és Magyarok Nagyasszonyává. Mai ünneplésünk így legyen a Szentháromságot „kiegészítő” Máriát szemlélve a trónra emelt kicsiség, alázat, szolgálatkészség és a teljes önátadás előtti hódolattá.

Halmi Krisztina SJC

MAGYAR SZENTMISÉK
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

OKTÓBER 1., ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP

             10.00–10.25      Gyóntatás és októberi ájtatosság (K. R.)

             10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise Altherr Alfred l. ü.

             Zsoltárválasz   Az Úr végzései igazak,* megvidámítják a szívet.

             Celebráns         Csernai Balázs doktorandus

             Lektor               Glatz Hajnalka (Szám 11, 25–29; Jak 5, 1–6; Mk 9, 38–48)

             Orgonista         Sneff János

             Mise után        rózsafüzér titokcsere

Általános havi imaszándék: Imádkozzunk, hogy minden megkeresztelt érlelődjék a hitben, és azt ki is nyilvánítsa világos, következetes és bátor döntéseiben.

                                       A keresztség szentségében részesül Tobias Emanuel Peterz

*

OKTÓBER 8., ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP

             10.00–10.25      Gyóntatás és októberi ájtatosság (Z. M.)

             10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise a Schönberger és Guttmann család e lhunyt tagjaiért

             Zsoltárválasz   Életünknek minden napját,* Isten áldása kísérje!

             Celebráns         Csernai Balázs doktorandus

             Lektor               Fábián László (Ter 2, 18–24; Zsid 2, 9–11; Mk 10, 2–16)

             Orgonista         Jussel Ottó

Magyar szentmise Rosenheimban, Mátyás és Rozália l.ü.

október 8-án 12.30-kor a St. Josef-templomban, Innstraße 4. Celebráns: Merka János plébános.

OKTÓBER 15., ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP

             10.00–10.25      Gyóntatás és októberi ájtatosság (N. M.)

             10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise Ferenc l. ü.

             Zsoltárválasz   Áraszd ránk irgalmadat, Urunk,* hogy mindenkor ujjongjunk.

             Celebráns         Merka János plébános

             Lektor               Jánosi Margit (Bölcs 7, 7–11; Zsid 4, 12–13; Mk 10, 17–30)

             Orgonista         Jussel Ottó

*

RENDEZVÉNYEK
a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

Vasárnap,       október 15.                 Avilai Teréz, Auróra, Aranka

Rózsafüzér Társulat közgyűlés, amelyet 10.00 órakor a Damenstift-templomban ünnepélyes rózsafüzér ájtatossággal kezdünk és a vasárnapi szentmisével folytatunk; aztán missziónkon, 13.00–15.00-ig megbeszélések és agapé (ebéd, beszámoló, évi csoport­beosztás, új tagok felvétele). Az ebédről és hozzávalókról missziónk gondoskodik. Szeretettel várjuk társulatunk minden tagját.

Ugyancsak vasárnap, október 15-én Katakomba Klub kirándulás a Neuschwanstein-i kastélyhoz. Indulás a főpályaudvarról 7.51-kor (28-as vágány), visszaérkezés ugyanide 19.00 óra körül. Részvételi díj: útiköltség 5 € (Bayernticket), belépő a kastélyba 9 €.

*

Hétfő,               október 2.                 Őrangyalok, Petra, Örs

19.00–21.30     Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,               október 3.                 A NÉMET EGYSÉG NAPJA, Helga, Evald
                         Missziónk hivatala zárva.

*

Szerda,            október 4.                 Assisi Ferenc, Aranka, Hajnalka

18.30–20.00     Patrona Hungariae Énekkarunk próbája a Thalkirchner Str. 11. szám alatt.

18.30–21.30     Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,      október 5.                 Aurél, Attila, Flávia

18.30–20.00     Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

20.00–21.30     Filmklub: "Indul a bakterház"

*

Péntek,           október 6.                 Brúnó, Renáta

                         Elsőpéntek, egésznapos beteglátogatás. Kérjük betegeik előzetes bejelentését.              

17.00–18.30  Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában

19.30–21.30     KMÉM – Pax Romana Müncheni Csoport és a Müncheni Magyar Intézet szervezésében Valachi Anna „Rám tekint, pártfogón, e század?” – József Attila az utókor tükrében című előadása.

19.30–21.30     Láncszem-közösség: fiatalok ismerkedése, elmélkedés, imádság, éneklés

*

Szombat,         október 7.                 Rózsafüzér Királynője, Amália

12.00–15.30     Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással

15.30–18.00     Cserkészfoglalkozás

18.30–21.30     Ifjúsági találkozó

* * *

Merka János plébános október 9-től 12-ig részt vesz a németországi

Magyar Papi Konferencián Hamburgban.

Vasárnap,       október 8.                 Magyarok Nagyasszonya, Koppány, Benedikta

18.00–20.00     Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 50. évfordulójára

*

Hétfő,               október 9.                 Dénes, Leonardi János, Ábrahám

19.00–21.30     Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,               október 10.                 Gedeon, Borgia Ferenc

16.00–18.00     Bébi-Mami Kör

16.00–18.00     Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.00–19.30     Angol nyelvtanfolyam

18.30–22.00     Regös kezdő-néptánccsoport

*

Szerda,            október 11.                 B. XXIII. János pápa, Brigitta, Gitta, Etel

18.30–20.00     Patrona Hungariae Énekkarunk próbája a Thalkirchner Str. 11. szám alatt

19.00–22.00     Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,      október 12.                 Mikes, Miksa

18.30–20.00     Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

20.00–21.30     Filmklub

*

Péntek,           október 13.                 Kálmán, Ede, Edvárd

19.00–19.30  Ünnepélyes rózsafüzér ájtatosság a Marienplatz-on Friedrich Wetter bíboros vezetésével

19.30–21.30     Láncszem-közösség: fiatalok ismerkedése, elmélkedés, imádság, éneklés

*

Szombat,         október 14.                 I. Kallixtusz pápa, Helén, Alán

*

* * *

ELŐZETES: Október 19-én Szeniorok Klubja; 20-án Imakör; 21-én HMI, cserkészet és Hölgykoszorú; 22-én Ifjúsági szentmise, egyházi megemlékezés Nemzeti ünnepünk­ről; 26-án Bibliakör;nov. 3-5. ifjúsági lelkigyakorlat

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;
E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de
Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános