Müncheni Magyar Katolikus Misszió

2006.

március

26.

ÉRTESÍTŐ

23.

évfolyam

6.  szám

 

Nagyböjt 4. vasárnapja

Nem kérem azt a kegyelmet, amiben Pált részesítetted, vagy amivel Pétert megajándékoztad. Csak azt az irgalmat, amivel a jobb latort kitüntetted.

Kopernikusz sírfelirata

MAGYAR SZENTMISÉK

a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

 

MÁRCIUS 26., NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA

             10.00–10.25      Húsvéti gyóntatás és ifjúsági keresztúti ájtatosság

             10.30–11.30   Ünnepélyes ifjúsági szentmise Tukora Gábor l. ü.

             Zsoltárválasz  Ragadjon ínyemhez a nyelvem,* ha nem emlékezem meg rólad.

             Celebráns         Csernai Balázs doktorandus

             Lektor               Fábián László (2 Krón 36, 14–16. 19–23; Ef 2, 4–10; Jn 3, 14–21)

             Közreműködik DurMolJk ifjúsági énekkarunk dr. Kováts János vezetésével

          Mise után    Családok fórumának kirándulása

Magyar szentmise Rosenheimban,

március 26-án és április 9-én 12.30-kor a St. Josef-templomban, Innstraße 4. Celebráns: Merka János plébános.

 

ÁPRILIS 2. NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA

             10.00–10.25      Húsvéti gyóntatás és keresztúti ájtatosság (R. É.)

             10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise

             Zsoltárválasz  Istenem, kérlek téged,* teremts bennem tiszta szívet.

             Celebráns         Hankovszky Ferenc doktorandus és Merka János plébános

             Lektor               Jánosi Margó (Jer 31, 31–34; Zsid 5, 7–9; Jn 12, 20–33)

             Orgonista         Sneff János

             Mise után        rózsafüzér titokcsere

Általános havi imaszándék: Imádkozzunk, hogy a nők egyéni, társadalmi és politikai jogait tiszteletben tartsák minden nemzet körében.

*

ÁPRILIS 9., VIRÁGVASÁRNAP

             10.00–10.25      Húsvéti gyóntatás és keresztúti ájtatosság (R. É.)

             10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise barkaszenteléssel

             Celebráns         Merka János plébános

             Lektor               Jánosi András (Iz 50, 4–7; Fil 2, 6–11; Mk 14, 1–15, 47)

Orgonál és vezényel Jussel Ottó

Közreműködik Patrona Hungariae Énekkarunk: Halmos László – Ingre­diente, Menegali – Jézus, bűnbánat útja, Werner Alajos és Harmat Artúr – Szt. Máté passiója, Aquinói Szt. Tamás/Sik Sándor – Pie pelicane, vala­mint Leo Hassler/J. S. Bach – A fényes Isten arcot című kórusművekkel.

Szólisták:          Mekker Árpád (Evangélista), Jámbor Bertalan (Jézus),

                          Pfeiffer Ottó (Pilátus), Szoprán mind (Szolgáló)

Barkákat a barkaszentelésre hozzunk magunkkal!

*

RENDEZVÉNYEK

a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

Hétfő,               március 27.                               Hajnalka, Auguszta

19.00–21.30     Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,               március 28.                Gedeon, Johanna

16.00–18.00     Bébi-Mami Kör

16.00–18.00     Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.00–19.30     Angol nyelvtanfolyam

18.30–22.00     Regös kezdő-néptánccsoport

*

Szerda,            március 29.                Auguszta, Bertold

18.30–20.00     Patrona Hungariae Énekkarunk próbája a Thalkirchner Str. 11. szám alatt.
Énekkarunk szorgalmasan készül a virágvasárnapi passióra és nagy szüksége  van erősítésre. Szeretettel várjuk új énekesek csatlakozását.

18.30–21.30     Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,      március 30.                Zalán, Amadé, Amadea

17.00–17.30  Szentmise missziónk házi kápolnájában

17.30–18.30  Bibliakör – Okulásunkra írták meg, VII. rész: „A boldog élet kulcsa”

18.30–20.30     Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

20.00–21.30     Tánckör klasszikus táncot tanulóknak elmarad

*

Péntek,           március 31.                Árpád, Gujdó

17.30–19.30     Színkör

*

Szombat,         április 1.                     Hugó, Agád,  Agapion

12.00–15.30     Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással

15.30–18.00     Cserkészfoglalkozás

18.30–21.30     Ifjúsági találkozó: A Passió – filmvetítés

*

Vasárnap,       április 2.                     Nagyböjti lelkinap, Paolai Ferenc, Ottokár, Áron
Program:

10.00–10.30     Gyóntatás a Damenstift-t.-ban        
10.30–11.30     Szentmise – 1. elmélkedés           
14.00–14.45  2. elmélkedés                              
14.45–15.15  kávészünet 
15.15–16.00  gyóntatás, keresztúti ájtatosság 
16.00–16.45  3. elmélkedés
16.00–16.45  3. elmélkedés 
17.15-től       szentmise rövid elmélkedéssel, elbocsátás                                                 

Lelkinapunk vezetője Ft. Hankovszky Ferenc doktorandus. Elmélkedéseinek címe: „Amikor a szavak is megtérnek”. Mindenkit szeretettel várunk.

*
Hétfő,               április 3.                     Buda, Richárd, Sükösd

*

Kedd,               április 4.                     Sevillai Izidor

16.00–18.00     Bébi-Mami Kör

16.00–18.00     Német nyelvtanfolyam kezdőknek

*

Szerda,            április 5.                     Ferrer Vince, Irén, Teodóra

10.00–12.00  ÉRTESÍTŐnk húsvéti számának postázása. Tisztelettel kérjük segítőkész

                         híveink közreműködését.

18.30–20.00     Patrona Hungariae Énekkarunk próbája a Thalkirchner Str. 11. szám alatt.

                         Énekkarunknak nagy szüksége van erősítésre. Szeretettel várjuk új énekesek

                         csatlakozását.

*

Csütörtök,      április 6.                     Vilmos, Bíborka, Taksony

13.45–14.15  Szentmise missziónk házi kápolnájában

14.00–17.00     Szeniorok Klubja. Az „Ima és megújulás” című videofilm megtekintése –

                         Erdő Péter bíboros felhívása a nemzet lelki megújulásáért.

                         Sok szeretettel várunk minden nyugdíjaskorú érdeklődőt.

18.30–20.30     Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

19.00–20.30     Missziótanács – alakuló ülés

*

Péntek,           április 7.                                     De la Salle János, Hermann

                         Elsőpéntek. Egésznapos beteglátogatás.

17.00–18.30  Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában

17.30–19.30     Színkör

19.30–21.30     Széchenyi Kör: 1944-1945 – összeomlás és újrakezdés Magyarországon, Dr. Korbuly Dezső történész előadása

19.30–21.30     Láncszem-közösség: fiatalok ismerkedése, elmélkedés, imádság, éneklés

*

Szombat,         április 8.                     Dénes, Valér

*

Ökumenikus istentiszteletünk alkalmából süteményt készített: Czupy Éva, Gőgh Katalin, Jánosi Margit, Jäger Ilona, Józsa Lenke, Krasznai-Demjén Judit, Kucsera Judit, Nadj Mária, Rein Barbara, Rogge-Solti Katalin, Sándor Ágnes, Wiedra Mónika, Zimmer Mária. Hálásan köszönjük!

* * *

ELŐZETES: Április 13-án 19.00–20.00-ig Nagycsütörtök esti szentmise; 14-én Nagy­pénteken, 10.00 órai kezdettel Nemzetek Keresztútja a St. Michael-templomtól a Hl. Geist-templomig (Marienplatz). 15.00–16.00-ig nagypénteki szertartás a Damenstift-templomban; 15-én 21.00–22.30-ig húsvéti vígilia, feltámadási szentmise, ételszentelés; 16-án Húsvét­vasárnap, 10.30–11.30-ig ünnepi szentmise, ételszentelés; 17-én Húsvéthétfő, 10.30–11.30-ig ünnepi szentmise.

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;
E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de
Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános