Müncheni Magyar Katolikus Misszió

2006.

március

12.

ÉRTESÍTŐ

23.

évfolyam

5.  szám

 

Nagyböjt 2. vasárnapja

Krisztus, mint mennyei Világosság, belép a bukott teremtmény sötétségébe. A sötétség azonban tartja magát. Itt a hegyen mégis egy pillanatra a sötéten áttör a világosság. A halálba vezető úton, mint valami lángoszlop, fölragyog a dicsőség, mely csak a halálon túl lehet nyilvánvaló. A színeváltozás az Úr eljövendő föltámadásának a hajnalfénye.

(Romano Guardini)

MAGYAR SZENTMISÉK
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

 

MÁRCIUS 12. NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA

             10.00–10.25      Húsvéti gyóntatás és keresztúti ájtatosság (R. É.)

             10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise Komlósi Antal l. ü.

             Zsoltárválasz  Az Úr színe előtt járok,* az élők földjén.

             Celebráns         Csernai Balázs doktorandus

             Lektor               Krasznai Norbert (Ter 22, 1–18; Róm 8, 31b–34; Mk 9, 2–10)

             Orgonista         Sneff János

     Mise után Missziótanács választás

Magyar szentmise Rosenheimban,

március 12-én János és Erzsébet l. ü. és 26-án 12.30-kor

a St. Josef-templomban, Innstraße 4. Celebráns: Merka János plébános.

*

MÁRCIUS 19., NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA

                 Egyházi megemlékezés Nemzeti ünnepünkről

             10.00–10.25      Húsvéti gyóntatás és keresztúti ájtatosság (R. É.)

             10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise Preg János, Merk Oszkár l. ü. és a Viznári család elhunyt tagjaiért

             Celebráns         Merka János plébános

             Lektor               Kucsera János (Kiv 20, 1–17; 1 Kor 1, 22–25; Jn 2, 13–25)

             Orgonál és vezényel Jussel Ottó

             Közreműködik Patrona Hungariae Énekkarunk F. Schubert – In monte Oliveti; Ingegnieri – O, bone Jesu és Bozóki-Tárkányi/Jussel – Menny, föld… kórusművekkel

             Mise után        koszorúzás

*

MÁRCIUS 26., NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA

             10.00–10.25      Húsvéti gyóntatás és ifjúsági keresztúti ájtatosság (  )

             10.30–11.30   Ünnepélyes ifjúsági szentmise Tukora Gábor l. ü.

             Zsoltárválasz  Ragadjon ínyemhez a nyelvem,* ha nem emlékezem meg rólad.

             Celebráns         Csernai Balázs doktorandus

             Lektor               Fábián László (2 Krón 36, 14–16. 19–23; Ef 2, 4–10; Jn 3, 14–21)

             Közreműködik DurMolJk ifjúsági énekkarunk dr. Kováts János vezetésével

          Mise után    Családok fórumának kirándulása

 

RENDEZVÉNYEK

a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.Hétfő,               március 13.                Krisztián, Solt, Rozina

19.00–21.30     Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,               március 14.                               Matild, Paulina

16.00–18.00     Bébi-Mami Kör

16.00–18.00     Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.00–19.30     Angol nyelvtanfolyam

18.30–22.00     Regös kezdő-néptánccsoport

*

Szerda,            március 15.                NEMZETI  ÜNNEP, Hofbauer Kelemen, Kristóf

18.30–20.00     Patrona Hungariae Énekkarunk próbája a Thalkirchner Str. 11. szám alatt. Énekkarunk szorgalmasan készül a virágvasárnapi passióra és nagy szüksége van erősítésre. Szeretettel várjuk új énekesek csatlakozását.

18.30–21.30     Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,      március 16.                Henrietta, Herbert

18.30–20.30     Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

20.00–21.30     Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,           március 17.                Patrik, Gertrúd, Patrícia

17.00–18.30  Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában

17.30–19.30     Színkör

18.00 órától   vasárnap, március 19-én 14.00 óráig nagyböjti ifjúsági lelkigyakorlat missziónkon (ajánlott) bentlakási lehetőséggel. Jelentkezni lehet március 16-ig 5,- € befizetésével. Hozz magaddal hálózsákot!

19.30–21.30     A KMÉM – Pax Romana Müncheni Csoport és a Müncheni Magyar Intézet közös rendezésében Pécsi László (Genf) – „A hit lélektani nehézségei” címmel tart előadást.

*

Szombat,         március 18.                Jeruzsálemi Cirill, Sándor, Ede

                         Nagyböjti ifjúsági lelkigyakorlat

Magyar szentmise Erdingben,

szombaton, március 18-án 16.00-kor a Hl. Geist-templomban, Landshuter Str. 8. Celebráns Merka János plébános.

Mise után 17.00-tól találkozó a Johannes-Haus-ban, Kirchgasse 9.

Vasárnap,       március 19.                Szent József, Józsa, Bánk

                         Nagyböjti ifjúsági lelkigyakorlat

Hétfő,               március 20.                Klaudia, Csák, Kötöny

19.00–21.30     Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,               március 21.                Benedek, Bence, Flüe-i Miklós

16.00–18.00     Bébi-Mami Kör

16.00–18.00     Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.00–19.30     Angol nyelvtanfolyam

18.30–22.00     Regös kezdő-néptánccsoport

*

Szerda,            március 22.                Beáta, Izolda, Lea

18.30–20.00     Patrona Hungariae Énekkarunk próbája a Thalkirchner Str. 11. szám alatt. Énekkarunknak nagy szüksége van erősítésre. Szeretettel várjuk új énekesek csatlakozását.

18.30–21.30     Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,      március 23.                Mongrovejói Turibiusz, Emőke, Ottó

19.00–20.00  Ökumenikus istentisztelet református testvéreinkkel.

Miután közösen imádkoztunk a keresztények egységéért, baráti beszélgetés és agapé keretében igyekszünk elmélyíteni az ökuméne szellemét. Szeretettel várunk mindenkit, különösen a vegyes házasságban élő családokat.

*

Péntek,           március 24.                               Gábor, Karina
17.30–19.30     Színkör

19.30–21.30     Széchenyi Kör: A kitelepítés sója és bölcsessége – szerzői est Schiff Júlia írónővel

19.30–21.30     Láncszem-közösség: fiatalok ismerkedése, elmélkedés, imádság, éneklés

*

Szombat,         március 25.                Gyümölcsoltó Boldogasszony, Annunciáta, Irén

12.00–15.30     Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással

15.30–18.00     Cserkészfoglalkozás

17.00–21.30     Katakomba Klub: vendégmunkások, hosszabb-rövidebb ideig Münchenben tartózkodók találkozása, ismerkedés, beszélgetés, magyar nyelvű TV-műsornézés, böngészés hazai újságokban ill. folyóiratokban, társasjáték, stb.

*

Vasárnap,       március 26.                Emmánuel, Manuéla, Tormás
* * *

ELŐZETES: Március 30-án Bibliakör; április 1-én Hétvégi Magyar Iskola és cserkészet, Ifjúsági találkozó; 2-án nagyböjti lelkinap; 5-én ÉRTESÍTŐnk húsvéti számának postázása; 6-án Szeniorok Klubja.

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;
E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de
Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános