Müncheni Magyar Katolikus Misszió

2006.

május

28.

ÉRTESÍTŐ

23.

évfolyam

11.  szám

 

Pünkösdvasárnap

Szentháromság ünnepe – Úrnapja

A Szentlélek a föltámadt Krisztus egyházában működő Lelke,

aki fölajánlja és közvetíti Isten

minket magához ölelő kegyelmét, amit

Jézus Krisztusban kinyilatkoztatott,

az egész világnak.

(A Szív – 1997. május)

MAGYAR SZENTMISÉK

a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

MÁJUS 28.   HÚSVÉT 7. VASÁRNAPJA

             10.00–10.25      Húsvéti gyóntatás és májusi ájtatosság ( K. S. )

             10.30–11.30      Ünnepélyes szentmise a Kéry és Horváth család elhunyt tagjaiért

             Celebráns           Csernai Balázs doktorandus

             Lektor                Turu Ágnes (ApCsel 1, 15–26; 1 Jn 4, 11–16; Jn 17, 11b–19)

Orgonál és vezényel Jussel Ottó

Közreműködik Patrona Hungariae Énekkarunk Lakatos/Jósvay – Angyaloknak Királynéja; Allelúja – kánon; Náray/Nagy/Szendrei – Néked ajánljuk ó Szűzanyánk; F. X. Engelhart – Volnék csak kisharang és Harmat Artúr – Regina coeli letare című kórusművekkel.

Magyar szentmise Rosenheimban,

május 28-án, június 5-én és 11-én 12.30-kor a St. Josef-templomban, Innstraße 4. Celebráns: Merka János plébános.

JÚNIUS 4.    PÜNKÖSDVASÁRNAP

             10.00–10.25      Gyóntatás és Jézus Szíve ájtatosság ( R. É. )

             10.30–11.30      Ünnepélyes szentmise Darabán István, Révai Ilona és Schmutzer István l. ü.

             Zsoltárválasz     Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét.

             Celebráns           Merka János plébános

             Lektor                Krasznai Norbert (ApCsel 2, 1–11; 1 Kor 12, 3b–13; Jn 20, 19–23)

             Orgonál              Sneff János

Mise után         rózsafüzér titokcsere

Általános havi imaszándék: Imádkozzunk, hogy a keresztény családok szeretettel fogadjanak minden létezni kezdő gyermeket, és gyengédséggel vegyék körül a gondozásra és segély­nyújtásra szoruló betegeket és öregeket.

A keresztség szentségében részesül Bel Dániel

*

JÚNIUS 5.    Pünkösdhétfő

             10.00–10.25      Gyóntatás és Jézus Szíve ájtatosság ( R. É. )

             10.30–11.30      Ünnepélyes szentmise  

             Zsoltárválasz     Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét.       

             Celebráns           Csernai Balázs doktorandus

             Lektor                Krasznai Norbert

             Orgonál              Sneff János

*

JÚNIUS 11. Szentháromság VASÁRNAPJA

             10.00–10.25      Gyóntatás és Jézus Szíve ájtatosság ( R. É. )

             10.30–11.30      Ünnepélyes szentmise

             Zsoltárválasz     Dicséretre méltó és magasztos örökkön-örökké.

             Celebráns           Csernai Balázs doktorandus

             Lektor                Kucsera János (MTörv 4, 32–40; Róm 8, 14–17; Mt 28, 16–20)

             Orgonál              Sneff János

             Mise után         a keresztség szentségében részesül Lád Rebekka

*

JÚNIUS 15. Úrnapja

             8.00 órakor     Ünnepélyes szabadtéri szentmise a Marienplatz-on

             Főcelebráns    Friedrich Wet­ter bíboros

             kb. 8.45-kor    Úrnapi körmenet (Dienerstr. – Ludwigstr., a Ludwigskirche-ig,és vissza: Theatinerstr. – Maffeistr. – Pro­menadenplatz – Frauenkirche)

             kb. 11.00-kor Befejezés a müncheni dóm­ban, majd a dóm előtt fel­állított pódiumon zenés ünnepi műsor

             18.30–19.30   Ünnepélyes szentmise szentbeszéddel a Damen­stift-templomban

             Celebráns         Csernai Balázs doktorandus

             Lektor               Jámbor Bertalan (Kiv 24, 3–8; Zsid 9, 11–15; Mk 14, 12–26)

             Orgonista         Sneff János

*

JÚNIUS 18. ÉVKÖZI 11. VASÁRNAP

             10.00–10.25      Gyóntatás és Jézus Szíve ájtatosság ( R. É. )

             10.30–11.30   Ifjúsági szentmise

             Celebráns         Merka János plébános

             Lektor               Hart István (Ez 17, 22–24; 2 Kor 5, 6; Mk 4, 26–34)

             Közreműködik a DurMolJk ifjúsági énekkar dr. Kováts János vezetésével

RENDEZVÉNYEK

a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

 
Vasárnap,       május 28.                    Emil, Bod, Csanád             

16.00–18.00     Információs délután a párizsi körút és zarándoklat résztvevőinek

*

Hétfő,               május 29.                    Magdolna, Teodózia

19.00–21.30     Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,               május 30.                    Szent Jobb, Janka, Nándor, Zsanett

16.00–18.00     Bébi-Mami Kör

16.00–18.00     Német nyelvtanfolyam

18.00–19.30     Angol nyelvtanfolyam

18.30–22.00     Regös kezdő-néptánccsoport

*

Szerda,            május 31.                    Angéla, Petronella

18.30–21.30     Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,      június 1.                      Jusztinusz, Tünde, Paméla, Kund

17.00–17.30  Szentmise missziónk házi kápolnájában

17.30–18.30  Bibliakör – Okulásunkra írták meg, X. rész: „És szólt az Úr…”

                         Szeretettel várunk minden érdeklődőt.

18.30–20.30     Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

20.00–21.30     Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

 
Péntek,            június 2.                     Marcellin és Péter vértanúk, Kármen
                         Elsőpéntek, egésznapos beteglátogatás.

17.00–18.30     Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában

17.30–19.30     Színkör

19.30–21.30     Láncszem-közösség: fiatalok ismerkedése, elmélkedés, imádság, éneklés

*

Szombat,         június 3.                      Lwanga Károly és társai, Klotild

*

Június 3-tól 18-ig Bajorországban pünkösdi vakáció. Missziónkon szünetelnek a csoportmunkák.

* * *

Június 11-től 17-ig körút és zarándoklat Párizs, Lisieux, Brüsszel, Aachen és Köln útvonalon egyházi közösségünk 72 tagjával.

* * *

Hétfő,               június 19.                    Romuáld, Gyárfás,  Julianna

19.00–21.30     Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,               június 20.                    Rafael, Florencia

16.00–18.00     Bébi-Mami Kör           

16.00–18.00     Német nyelvtanfolyam

18.00–19.30     Angol nyelvtanfolyam

18.30–22.00     Regös kezdő-néptánccsoport

*

Szerda,  június 21.                                            Gonzága Alajos, Lujza, Leila

18.30–20.00     Patrona Hungariae Énekkarunk próbája a Thalkirchner Str. 11. szám alatt.

                         Szeretettel várjuk új énekesek csatlakozását az énekkarhoz.

18.30–21.30     Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,       június 22.                    Nolai Paulinusz, Fisher János, Morus Tamás

18.30–20.30     Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

20.00–21.30     Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,            június 23.                    Zoltán, Etel
17.30–19.30     Színkör

19.30–21.30     Láncszem-közösség: fiatalok ismerkedése, elmélkedés, imádság, éneklés

19.30–21.30     KMÉM – Pax Romana Müncheni Csoport: Somfai Béla SJ (Szeged) – Homosexualitás – a keresztény etika dilemmája

*

Szombat,         június 24.                    Keresztelő János születése, Iván, Levente

12.00–15.30     Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással

15.30–18.00     Cserkészfoglalkozás

18.30–21.30     Ifjúsági találkozó: Mi a morál?

*

Vasárnap,        június 25.                    Vilmos, Vilma, Viola

13.00–21.30 Egyházközségi J U N I Á L I S  Grünwaldban

* * *

Június 29-én kirándulás autóbusszal Maria Eck-be és a Chimsee környékére. Szenior Klub tagoknak és Rózsafüzér Társulati tagoknak a kirándulás díjtalan. A fennmaradt helyeket kiadjuk érdeklődőknek 12,00 € befizetés ellenében. Jelentkezés személyesen vagy telefonon missziónkon, ill. szentmisék után a sekrestyében.

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió

D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.

Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;

E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános