Müncheni Magyar Katolikus Misszió

2006.

július

9.

ÉRTESÍTŐ

23.

évfolyam

12.  szám

 

Évközi 14. vasárnap

„Maga is csodálkozott hitetlenségükön.”

                                                            (Mk 6, 6)

Hiszek egy Istent, ki három személy,
Az élő Istent, aki bennem él,
S akiben élek, mozgok és vagyok,
Kinek tenyerén megsimulhatok.
Akinek rám is éber gondja van,
És cselekszik bennem és általam.
Aki mozdítja minden mozdulásom
S én jóban-rosszban boldogan imádom
Intéző édes mély akaratát.
Hiszek Istenben, hiszem az Atyát.

Égnek és földnek testté vált frigyét:
Hiszem a Krisztust, hiszem az Igét.
Akit az Atya örök óta szül,
És akiben szépséggé lesz a zűr.
Kinek emberré tetszett válnia,
Hogy Isten legyen az ember fia.
Ki hogy minden nap eljöhessen hozzánk,
Ízlelnünk adta a rejtelmes Ostyát.
Benne az élet és benne az Út.
Hiszek Istenben, hiszem a Fiút.

Hiszem a Krisztus gyújtotta tüzet:
A Szellemet, aki a Szeretet.
Aki Szent Péter ajakán rivall,
Hegyeket bont, szíveket áthidal,
És hét csatornán csorgatja beléd
Az élesztő kegyelem kútfejét.
Ki tüzet gyújt az emberi gondolatnak,
Kitől fölébe nőhetsz tenmagadnak
És mosolyoghatsz, alkothatsz, ölelhetsz.
Hiszek Istenben, hiszem a Szentlelket.

Élő hitemmel vagyok én szabad.
Mankó helyett kötöttem szárnyakat.
Ami akad a földön emberi,
Gazdag szívem testvérnek ismeri.
És ami túl az emberkörökön,
A végtelenség; ígért örököm.
És mikor üt a boldogságos óra,
hogy befogadjon koporsóm gubója:
Hitem gyertyája utolsót remeg,
És Istennek ajánlom lelkemet.

 

(Sík Sándor: Hiszek; részletek)

MAGYAR SZENTMISÉK

a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

JÚLIUS 9.    ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP

             10.00–10.25      Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság ( K. R. )

             10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise Sándor Lajos és Ruttner Ferenc l. ü.

             Zsoltárválasz   Szemünk az Úrra tekint, * amíg csak meg nem könyörül rajtunk.

             Celebráns         Csernai Balázs doktorandus

             Lektor               Jánosi Margit (Ez 2, 2–5; 2 Kor 12, 7–10; Mk 6, 1–6)

             Orgonista         Sneff János

Magyar szentmise Rosenheimban,

július 9-én és 23-án 12.30-kor a St. Josef-templomban, Innstraße 4. Celebráns: Merka János plébános.

JÚLIUS 16.   ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP

             10.00–10.25      Gyóntatás és Jézus Szíve ájtatosság ( R. B. )

             10.30–11.30   Ifjúsági szentmise – Te Deum Császár István és András l. ü.

             Celebráns         Merka János plébános

             Lektor               Jámbor Bertalan (Ám 7,12–17; Ef 1, 3–14; Mk 6, 7–13)

             Közreműködik a DurMolJk ifjúsági énekkar dr. Kováts János vezetésével,

             valamint Patrona Hungariae Énekkarunk Orlando di Lasso –  Te vagy az áldás, Mozart – Alleluja kánon, Halmos László – Mindek földek és Liszt Ferenc – Ave Maria kórusművekkel

             Mise után        a keresztség szentségében részesül Winkler Mátyás József

*

 JÚLIUS 23.   ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP

             10.00–10.25      Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság ( K. R. )

             10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise

             Zsoltárválasz   Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.

             Celebráns         Merka János plébános

             Lektor               Jánosi András (Jer 23, 1–6; Ef 2, 13–18; Mk 6, 30–34)

             Orgonista         Sneff János

RENDEZVÉNYEK

a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

 

Vasárnap,       július 9.                       Lukrécia, Hajna, Vera, Koppány

*

Hétfő,               július 10.                    Amália, Alma

19.00–21.30     Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,               július 11.                    Benedek, Európa védőszentje, Nóra, Lili, Olga

16.00–18.00     Bébi-Mami Kör

16.00–18.00     Német nyelvtanfolyam

18.00–19.30     Angol nyelvtanfolyam

18.30–22.00     Regös kezdő-néptánccsoport

*

Szerda,            július 12.                    Izabella, Nelli, Dalma

18.30–20.00     Patrona Hungariae Énekkarunk főpróbája a Thalkirchner Str. 11. szám alatt.

18.30–21.30     Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,      július 13.                    Henrik, Jenő, Erneszta

13.45–14.15  Szentmise missziónk házi kápolnájában Solymár László l. ü.

14.00–17.00     Egyházi közösségünk Szeniorok Klubjának évadzáró találkozója. Kerti parti; hozzávalóiról gondoskodunk. Összejövetelünkre szeretettel várunk minden nyugdíjaskorú érdeklődőt.

18.30–20.30     Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

20.00–21.30     Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,           július 14.                   Lellisi Kamill, Örs, Zalán
17.30–19.30     Színkör

19.30–21.30     Széchenyi Kör: „Az autonómia lehetősége Erdélyben” – Tótfalvi Zoltán újságíró (Marosvásárhely) előadása.

19.30–21.30     Láncszem-közösség: fiatalok ismerkedése, elmélkedés, imádság, éneklés

*

Szombat,         július 15.                   Bonaventura, Henrik, Egon, Roland
 
10.00–11.00  Szabadtéri szentmise Erdingben (Glockengießerstr. – Sporttelep);
                         Utána vidám együttlét, sportnap
 
12.00–15.30     Tanévzáró Hétvégi Magyar Iskola

15.30–18.00     Cserkészfoglalkozás, évzáró tábortűz

18.00–21.00     Patrona Hungariae Énekkarunk és a DurMolLk zártkörű nyári partija

Vasárnap,       július 16.                    Kármel-hegyi Boldogasszony, Valter

*

Hétfő,               július 17.                    Zoerard-András és Benedek, Endre, Elek, Sarolta

19.00–21.30     Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,               július 18.                    Hedvig, Frigyes, Arnold, Milán

16.00–18.00     Bébi-Mami Kör          

18.30–22.00     Regös kezdő-néptánccsoport

*

Szerda,            július 19.                    Emília, Arany, Stella, Arzén          

18.30–21.30     Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,      július 20.                    Apollinárisz, Illés, Margarita, Marina

20.00–21.30     Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,           július 21.                    Brindisi Lőrinc, Dániel, Daniella

17.00–18.30  Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában

17.30–19.30     Színkör

18.30–20.00     Családok fóruma, évzáró

19.30–21.30     Láncszem-közösség: fiatalok ismerkedése, elmélkedés, imádság, éneklés

*

Szombat,         július 22.                    Mária Magdolna, Magdaléna

17.00–21.30     Katakomba Klub: vendégmunkások, hosszabb-rövidebb ideig Münchenben tartózkodók találkozása, ismerkedés, beszélgetés, magyar nyelvű TV- műsornézés, böngészés hazai újságokban ill. folyóiratokban, társasjáték, stb.

*

Vasárnap,       július 23.                    Brigitta, Lenke

* * *

Idei JUNIÁLISunkra süteményt készített: Diekötter Ágnes dr., Feigi Ilona, Józsa Lenke, Katakomba Klub képviselői, Krasznai-Demjén Judit, Kutasi Terézia, Lengyel Katalin, Meyle Éva, Nadj Mária, Polyák Anikó, Albert Ildikó, Rein Barbara, Resch Anikó, Rodewald Éva dr., Rózsáné Sipeki Éva, Siményi Mária dr., Vizy Zsuzsanna és Zimmer Mária. Hálásan köszönjük segítőkész híveink közreműködését. Isten fizesse meg fáradozásukat!

* * *

Egyházközségi Juniálisunkon a tombolajegyek, sütemények és kávé árusításából 408,10 €uró gyűlt össze, amelyből 200,- €urót átadtunk Magyar Karitász Szolgálatunknak.

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;
E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de
Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános