Müncheni Magyar Katolikus Misszió

2006.

január

15.

ÉRTESÍTŐ

23.

évfolyam

1.  szám

 

MISSZIÓTANÁCS VÁLASZTÁS

2006. március 12-én új missziótanácsot választunk.

Jelöltetheti magát február 26-ig fényképpel és rövid bemutatkozással

– minden 16. életévét betöltött,

– missziónk területén bejelentett

  lakhellyel rendelkező,

– katolikus hitét gyakorló,

– magyar keresztény,

aki felelősséget érez egyházi közösségünkért, és kész tevékenyen közreműködni üdvösséget és világot szolgáló feladatában.

 

MAGYAR SZENTMISÉK

a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

JANUÁR 15.,ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP

             10.00–10.25      Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (R. B.)

             10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise a Holba család elhunyt tagjaiért

             Zsoltárválasz  Íme, eljövök, Uram,* hogy teljesítsem azt, amit kívánsz.

             Celebráns         Merka János plébános

             Lektor               Kucsera János (1 Sám 3, 3–19; 1 Kor 6, 13–20; Jn 1, 35–42)

             Orgonista         Sneff János

*

JANUÁR 22.,ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP

             10.00–10.25      Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (T. K.)

             10.30–11.30   Ünnepélyes ifjúsági szentmise Istennek hálából (Sch. M.)

             Celebráns         Csernai Balázs doktorandus

             Lektor               (Jón 3, 1–5. 10; 1 Kor 7, 29–31; Mk 1, 14–20)

             Közreműködik a DurMolJk ifjúsági énekkarunk dr. Kováts János vezetésével:

Borbély Éva, Dóbiás András, Fábián-Lechli László, Geng Ildikó, Görög Barbara, Glatz Hajnalka, Hart István, Horváth Tamás, Jámbor Bertalan, Kovács-Gere Orsolya, Krasznai Norbert, Mezinger Magdolna, Nadj Mária, Nagy Bernadett, Pap Erika, Polgár Gábor, Poszet Katalin, Raith-Pócz Judit, Reiter Gábor, Turu Ágnes, Zichy András

Magyar szentmise Rosenheimban,

2006. január 22-én 12.30-kor a St. Josef-templomban, Innstraße 4. Celebráns: Merka János plébános.


JANUÁR 29.,ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP

             10.00–10.25      Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság ( )

             10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise

             Zsoltárválasz  Bár hallgatnátok ma Isten szavára:  „Népem, ne légy kemény szívű.”

             Celebráns         Merka János plébános

             Lektor               (MTörv 18, 15–20; 1 Kor 7, 32–35; Mk 1, 21–28)

             Orgonista         Sneff János

RENDEZVÉNYEK

a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

Vasárnap,       január 15.                  
16.00–18.00     Magyarok Világszövetsége rendezésében Pap Gábor, művészettörténész „Csontváry Koszta Tivadar a napút festője” címmel tart vetítettképes előadást.

*

Hétfő,               január 16.                   Gusztáv, Priszcilla, Stefánia

19.00–21.30     Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,               január 17.                   Remete Antal, Antónia

16.00–18.00     Bébi-Mami Kör

16.00–18.00     Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.00–19.30     Angol nyelvtanfolyam

18.30–22.00     Regös kezdő-néptánccsoport

19.00–20.30     Missziótanács gyűlés

*

Szerda,            január 18.                   Árpád-házi Margit, Piroska

18.30–20.00     Patrona Hungariae Énekkarunk próbája a Thalkirchner Str. 11. szám alatt

18.30–21.30     Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,      január 19.                   Sára, Máriusz, Márió, Megyer

18.30–20.30     Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

20.00–21.30     Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,           január 20.                   Fábián, Sebestyén, Boldog Özséb, Tímea

17.00–18.30     Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában

17.30–19.30     Színkör

19.30–21.30     Széchenyi Kör: „Rekviem Délvidékért” – Lányi Irén, orvos és író előadása

19.30–21.30     Láncszem-közösség: fiatalok ismerkedése, elmélkedés, imádság, éneklés

*

Szombat,         január 21.                   Ágnes, Ágnéta, Inez

17.00–21.30     Katakomba Klub: vendégmunkások, hosszabb-rövidebb ideig Münchenben tartózkodók találkozása, ismerkedés, beszélgetés, magyar nyelvű TV-műsornézés, böngészés hazai újságokban ill. folyóiratokban, társasjáték, stb.

*

Vasárnap,       január 22.                   B. Batthyány-S. László,Vince, Anasztáz, Artúr

* * *

Hétfő,               január 23.                   Emese, Emerencia, Zelma

19.00–21.30     Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,               január 24.                   Szalézi Ferenc, Vera

16.00–18.00     Bébi-Mami Kör

16.00–18.00     Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.00–19.30     Angol nyelvtanfolyam

18.30–22.00     Regös kezdő-néptánccsoport

*

Szerda,            január 25.                   Pál megtérése, Saul, Henrik

18.30–20.00     Patrona Hungariae Énekkarunk próbája a Thalkirchner Str. 11. szám alatt

18.30–21.30     Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,      január 26.                   Timóteusz és Titusz, Paula, Vanda

17.00–17.30  Szentmise missziónk házi kápolnájában

17.30–18.30  Bibliakör – Okulásunkra írták meg, V. rész: „Az idegen Isten  bemutatkozik”  ( 2.)  (tettben)

18.30–20.30     Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

20.00–21.30     Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,           január 27.                   Merici Angéla, Angelika
17.30–19.30     Színkör

18.30–20.00     Családok fóruma: Téli hagyományok ápolása a családban

19.30–21.30     Láncszem-közösség: fiatalok ismerkedése, elmélkedés, imádság, éneklés

*

Szombat,         január 28.                   Aquinói Tamás, Karola, Petra

12.00–15.30     Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással

15.30–18.00     Cserkészfoglalkozás

*

Vasárnap,       január 29.                   Adél, Valér

* * *

2005-ben egyházi közösségünkben a keresztség szentségében részesült 12 gyermek, az első szentáldozáshoz járult 7 gyermek, bérmálkozott 7 fiatal, eltemettünk 3 elhunytat;

* * *

* * *

ELŐZETES: február 4-én Hétvégi Magyar Iskola és cserkészfoglalkozás; 9-én Szeniorok Klubja, 11-én egyházközségi farsangi bál.

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;
E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de
Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános