Müncheni Magyar Katolikus Misszió

2006.

február

26.

ÉRTESÍTŐ

23.

évfolyam

4.  szám

MISSZIÓTANÁCS VÁLASZTÁS

2006. március 11./12.

Jelöltek

Dr. Diekötter Ágnes

Jámbor Bertalan

Jánosi Margit

Dr. Kottra Gábor

Krasznai Norbert

Kucsera Judit

Mészáros József

Nadj Mária

Polgár Gábor

Rogge-Solti László

Schlenker Erzsébet

Tamás Katalin

Zimmer Mária


MAGYAR SZENTMISÉK

a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

 

FEBRUÁR 26.,ÉVKÖZI 8. VASÁRNAP

             10.00–10.25      Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (R. É.)

             10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise a Schwarzkopf család elhunyt tagjaiért

             Zsoltárválasz  Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve.

             Celebráns         Csernai Balázs doktorandus

             Lektor               Jámbor Bertalan (Oz 2, 16b. 17b. 21–22; 2 Kor 3, 1b–6; Mk 2, 19–22)

             Orgonista         Sneff János

*

Március 1., Hamvazószerda

             18.30–19.15   Szentmise szentbeszéddel és hamvazási szertartással

             Celebráns         Merka János plébános

             Lektor               Glatz Hajnalka

             Orgonista         Jussel Ottó

             Mise után        Patrona Hungariae Énekkarunk főpróbája

*

MÁRCIUS 5., NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA

             10.00–10.25      Húsvéti gyóntatás és keresztúti ájtatosság

             10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise Moldován Marianna l. ü.

             Celebráns         dr. Cserháti Ferenc delegátus, Merka János plébános

             Lektor               dr. Rodewald Éva (Ter 9, 8–15; 1 Pét 3, 18–22; Mk 1, 12–15)

             Orgonál és vezényel Jussel Ottó

             Közreműködik Patrona Hungariae Énekkarunk F. Schubert – In monte Oliveti; Ingegnieri – O, bone Jesu és Bozóki-Tárkányi/Jussel – Menny, föld… kórusművekkel

             Mise után        rózsafüzér titokcsere

             Általános havi imaszándék: Imádkozzunk, hogy a fiatalok, akik az élet értelmét ke resik, megértésre és tiszteletre találjanak és türelemmel és szeretettel kísérjük őket.

*

MÁRCIUS 12. NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA

             10.00–10.25      Húsvéti gyóntatás és keresztúti ájtatosság (R. É.)

             10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise Komlósi Antal l. ü.

             Zsoltárválasz  Az Úr színe előtt járok, * az élők földjén.

             Celebráns         Csernai Balázs doktorandus

             Lektor               Krasznai Norbert (Ter 22, 1–18; Róm 8, 31b–34; Mk 9, 2–10)

             Orgonista         Sneff János

      Mise után   Missziótanács választás

Magyar szentmise Rosenheimban,
február 26-án
a Koch család elhunyt tagjaiért,
március 12-én János és Erzsébet l. ü. 12.30-kor
a St. Josef-templomban, Innstraße 4. Celebráns: Merka János plébános.

RENDEZVÉNYEK

a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

Hétfő,               február 27.                 Gábor, Ákos, Bátor

*

Kedd,               február 28.                Elemér, Oszvald

Az érsekségi rendelkezések értelmében és a farsangra való tekintettel 12.30-tól missziónk hivatala zárva.   

*

Szerda,            március 1.                  HAMVAZÓSZERDA, Albin, Gyopárka, Tóbiás

                         Lásd 2. oldal!

*

Csütörtök,      március 2.                  Lujza, Henriett

*

Péntek,           március 3.                  Kornélia, Kamilla, Frigyes

                         Elsőpéntek. Egésznapos beteglátogatás.

17.00–18.30  Szentmise Bory Magdolna l. ü., szentségimádás, Imakör

                         missziónk házi kápolnájában

19.30–21.30     Láncszem-közösség: fiatalok ismerkedése, elmélkedés, imádság, éneklés

*

Szombat,         március 4.                  Kázmér, Adorján, Adriána

17.00–21.30     Katakomba Klub: vendégmunkások, hosszabb-rövidebb ideig Münchenben

tartózkodók találkozása, ismerkedés, beszélgetés, magyar nyelvű TV-műsornézés, böngészés hazai újságokban ill. folyóiratokban, társasjáték, stb.

*

Vasárnap,       március 5.                  Teofil, Olívia, Virgil

* * *

Február 11-i jótékonysági farsangi bálunk tiszta jövedelme 338,14 €uro.

Az összeget Magyar Karitász Szolgálatunknak továbbadtuk.

Hétfő,               március 6.                  Leonóra, Nóra

19.00–21.30     Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,               március 7.                  Perpétua és Felicitász, Tamás

16.00–18.00     Bébi-Mami Kör

16.00–18.00     Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.00–19.30     Angol nyelvtanfolyam

18.30–22.00     Regös kezdő-néptánccsoport

*

Szerda,            március 8.                  Istenes János, Zoltán, Filemon

18.30–20.00     Patrona Hungariae Énekkarunk próbája a Thalkirchner Str. 11. szám alatt.

                         Énekkarunknak nagy szüksége van erősítésre. Szeretettel várjuk új énekesek

                         csatlakozását.

18.30–21.30     Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,      március 9.                  Római Franciska, Savio Domonkos

13.45–14.15  Szentmise missziónk házi kápolnájában Bory Magdolna l. ü.

14.00–17.00     Szeniorok Klubja. „Magyar Március 2006-ban” címmel, irodalmi, politikai

                         előadást tart Hollai Hehs Ottó, Németországban élő magyar publicista.

                         Sok szeretettel várunk minden nyugdíjaskorú érdeklődőt.

18.30–20.30     Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

20.00–21.30     Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,           március 10.              Ildikó, Etele
17.30–19.30     Színkör

19.30–21.30     Láncszem-közösség: fiatalok ismerkedése, elmélkedés, imádság, éneklés

*

Szombat,         március 11.              Szilárd, Konstantin, Tímea

12.00–18.30 Missziótanács választás

12.00–15.30     Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással

15.30–18.00     Cserkészfoglalkozás

16.45–21.30     Ifjúsági találkozó: a IV. Európai Diáknap keretében kapcsolódunk ahhoz az imaesthez, amelyen Friedrich Wetter bíboros (személyesen) és XVI. Benedek pápa (műholdas kapcsolás útján) is részt vesz. Az imaestet követően a találkozó Csernai Balázs atyánál folytatódna.

*

Vasárnap,       március 12.                Gergely, Maximilián, Miksa

11.30–12.00 Missziótanács választás a Damenstift-templomban

 
* * *

ELŐZETES: Március 17-én Imakör, KMÉM; 17–19-ig ifjúsági lelkigyakorlat; 19-én egyházi megemlékezés Nemzeti ünnepünkről a Damenstift-templomban; 23-án ökumenikus istentisztelet; 25-én HMI és cserkészet; 26-án ifjúsági mise.

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;
E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de
Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános