Müncheni Magyar Katolikus Misszió

2006.

február

12.

ÉRTESÍTŐ

23.

évfolyam

3.  szám

 

MISSZIÓTANÁCS VÁLASZTÁS

F Jelöltesse magát a Missziótanácsba!

Jelöltetheti magát február 26-ig fényképpel és rövid bemutat­ko­zással minden 16. életévét betöltött, missziónk területén bejelentett lakhellyel rendelkező, katolikus hitét gyakorló, magyar keresztény, aki felelősséget érez egyházi közössé­günkért, és kész tevékenyen közreműködni üdvösséget és világot szolgáló feladatában.

F Járuljon a szavazáshoz!

Szavazásra jogosult egyházi közösségünk minden 14. életévét betöltött tagja.

Szavazhat:

személyesen, március 11-én, szombaton, missziónk otthonában, az Oberföhringer Str. 40. szám alatt 12.00-tól 18.30-ig és március 12-én, vasárnap a Damenstift-templomban 11.30-tól 12.00-ig, vagy

levélben, missziónkon igényelt, pecséttel ellátott szavazólapon. Beérkezési határidő március 12-én 17.00 óra.

MAGYAR SZENTMISÉK

a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

 

FEBRUÁR 12.,ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP

             10.00–10.25      Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (K. R.)

             10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise a Zoltán család elhunyt tagjaiért

             Zsoltárválasz  Te vagy, Uram, menedékem,*a szabadulás örömével veszel körül engem.

             Celebráns         Csernai Balázs doktorandus

             Lektor               Jánosi András (Lev 13, 1–46; 1 Kor 10, 31–11, 1; Mk 1, 40–45)

             Orgonista         Sneff János

Magyar szentmise Rosenheimban,

február 12-én 12.30-kor Sauermann Ernő és Mária, valamint
Tóth Mária l. ü. és február 26-án a Koch család elhunyt tagjaiért
a St. Josef-templomban, Innstraße 4. Celebráns: Merka János plébános.

FEBRUÁR 19.,ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP

             10.00–10.25      Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (M. Zs.)

             10.30–11.30   Ünnepélyes ifjúsági szentmise Schwarzkopf János l. ü.

             Zsoltárválasz  Gyógyítsd meg lelkemet, Uram,* mert vétkeztem ellened!

             Celebráns         Merka János plébános

             Lektor               Turu Ágnes (Iz 43, 18–19; 2 Kor 1, 18–22; Mk 2, 1–12)

             Közreműködik a DurMolJk ifjúsági énekkarunk dr. Kováts János vezetésével:

Borbély Éva, Dóbiás András, Fábián-Lechli László, Geng Ildikó, Görög Barbara, Glatz Hajnalka, Hart István, Horváth Tamás, Jámbor Bertalan, Kovács-Gere Orsolya, Krasznai Norbert, Mezinger Magdolna, Nadj Mária, Nagy Bernadett, Pap Erika, Polgár Gábor, Poszet Katalin, Raith-Pócz Judit, Reiter Gábor, Turu Ágnes, Zichy András

*

FEBRUÁR 26.,ÉVKÖZI 8. VASÁRNAP

             10.00–10.25      Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (R. É.)

             10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise a Schwarzkopf család elhunyt tagjaiért

             Zsoltárválasz  Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve.

             Celebráns         Csernai Balázs doktorandus

             Lektor               Jámbor Bertalan (Oz 2, 16b. 17b. 21–22; 2 Kor 3, 1b–6; Mk 2, 19–22)

             Orgonista         Sneff János

RENDEZVÉNYEK

a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

Hétfő,               február 13.                 Ella, Linda, Katalin, Levente

19.00–21.30     Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,               február 14.                Cirill, Metód, Bálint, Valentin

16.00–18.00     Bébi-Mami Kör

16.00–18.00     Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.00–19.30     Angol nyelvtanfolyam

18.30–22.00     Regös kezdő-néptánccsoport

*

Szerda,            február 15.                 Kolos, Georgina, Szigfrid

18.30–20.00     Patrona Hungariae Énekkarunk próbája a Thalkirchner Str. 11. szám alatt. Énekkarunknak nagy szüksége van erősítésre. Szeretettel várjuk új énekesek csatlakozását.

18.30–21.30     Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,      február 16.                 Julianna, Lilla, Daniló

18.30–20.30     Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

20.00–21.30     Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,           február 17.                 A hét szervita rendalapító, Elek

17.00–18.30  Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában

17.30–19.30     Színkör

19.30–21.30     Széchenyi Kör, amelyen levetítésre kerül az „El Camino - az út” című magyar dokumentumfilm (2005). A forgatókönyvet azonos című regényéből írta és a filmet rendezte Tolvaly Ferenc.

19.30–21.30     Láncszem-közösség: fiatalok ismerkedése, elmélkedés, imádság, éneklés

*

Szombat,         február 18.                 Bernadett, Simeon

12.00–15.30     Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással

15.30–18.00     Cserkészfoglalkozás

18.30–21.30     Ifjúsági találkozó: Ki az ember?

Magyar szentmise Erdingben,

szombaton, február 18-án 16.00-kor a Hl. Geist-templomban, Landshuter Str. 8. Celebráns Merka János plébános.

Mise után 17.00-tól találkozó a Johannes-Haus-ban, Kirchgasse 9.

Vasárnap,       február 19.                 Zsuzsanna, Elza

Hétfő,               február 20.                 Aladár, Álmos, Paulina

19.00–21.30     Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,               február 21.                 Damiáni Péter, Eleonóra, Zakariás

16.00–18.00     Bébi-Mami Kör

16.00–18.00     Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.00–19.30     Angol nyelvtanfolyam

18.30–22.00     Regös kezdő-néptánccsoport

*

Szerda,            február 22.                 Szent Péter apostol székfoglalása

18.30–20.00     Patrona Hungariae Énekkarunk próbája a Thalkirchner Str. 11. szám alatt. Énekkarunknak nagy szüksége van erősítésre. Szeretettel várjuk új énekesek csatlakozását.

18.30–21.30     Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,      február 23.                 Polikárp, Alfréd, Szemere

17.00–17.30  Szentmise missziónk házi kápolnájában

17.30–18.30  Bibliakör – Okulásunkra írták meg, VI. rész: „Meghívás egy isteni életre – a Törvény”

18.30–20.30     Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

19.00–20.00     Ökumenikus előkészítő bizottság ülése

20.00–21.30     Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,           február 24.                 Mátyás apostol, Edömér

17.30–19.30     Színkör

18.30–20.00     Családok fóruma: Farsang a családban

19.30–21.30     Láncszem-közösség: fiatalok ismerkedése, elmélkedés, imádság, éneklés

*

Szombat,         február 25.                 Géza, Cézár, Vanda

18.00–21.30     Komámasszonyok-néptánccsoport zártkörű rendezvénye

*

Vasárnap,       február 26.                 Edina, Győző, Ottokár

* * *

ELŐZETES: Március 1-én Hamvazószerda; 3-án Imakör; 4-én Katakomba Klub;

5-én Nagyböjt 1. vasárnapja; 9-én Szeniorok Klubja; 11-én HMI és cserkészet, Ifjúsági találkozó; 12-én MT választás; 17–19-ig ifjúsági lelkigyakorlat.

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;
E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de
Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános