Müncheni Magyar Katolikus Misszió

2006.

április

9.

ÉRTESÍTŐ

23.

évfolyam

8. (826.)  szám

 

Nagyheti szertartások és húsvéti szentmisék

a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

Kegyelemteljes húsvéti ünnepeket!

Gesegnetes und frohes Osterfest!

ÁPRILIS 9., VIRÁGVASÁRNAP

             10.00–10.25      Húsvéti gyóntatás és keresztúti ájtatosság (R. É.)

      10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise barkaszenteléssel Vavrik Lajos, Varga Ernő és Szilvási Szidónia l. ü.

             Celebráns         Dr. Cserháti Ferenc delegátus

             Lektor               Glatz Hajnalka (Iz 50, 4–7; Fil 2, 6–11; Mk 14, 1–15, 47)

Orgonál és vezényel Jussel Ottó

Közreműködik Patrona Hungariae Énekkarunk: Halmos László – Ingrediente, Menegali – Jézus, bűnbánat útja, Werner Alajos és Harmat Artúr – Szt. Máté passiója, Aquinói Szt. Tamás/Sik Sándor – Pie pelicane, valamint Leo Hassler/J. S. Bach – A fényes Isten arcot című kórusművekkel.

Szólisták:          Mekker Árpád (Evangélista), Jámbor Bertalan (Jézus),

                           Pfeiffer Ottó (Pilátus), Szoprán mind (Szolgáló)

Barkákat a barkaszentelésre hozzunk magunkkal!

Magyar szentmise Rosenheimban,

április 9-én és 23-án 12.30-kor a St. Josef-templomban, Innstraße 4. Celebráns: Merka János plébános.

ÁPRILIS 13., NAGYCSÜTÖRTÖK

             18.30–18.55      Húsvéti gyóntatás

      19.00–20.00 Nagycsütörtök esti szentmise

             Celebráns         Merka János plébános

             Lektor              dr. Rodewald Éva (Kiv 12, 1–14; 1 Kor 11, 23–26; Jn 13, 1–15)

             Orgonista és előénekes Sneff János

*

ÁPRILIS 14., NAGYPÉNTEK

             14.30–14.55      Húsvéti gyóntatás

      15.00–16.00 Nagypénteki szertartás a mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedésének és kereszthalálának emlékére

             Celebráns         Merka János plébános

             Lektor              dr. Rodewald Éva (Iz 52, 13–53, 12; Zsid 4, 14–16; 5, 7–9 Jn 18, 1–19)

             Előénekes        Sneff János

*

ÁPRILIS 15., NAGYSZOMBAT – HÚSVÉTI VIGÍLIA

             20.30–20.55      Húsvéti gyóntatás

      21.00–22.30 FeltÁmadÁsi szentmise

             Celebráns         Merka János plébános

             Lektor               Glatz Hajnalka

             Előénekes és orgonista Sneff János

             Mise végén      ételszentelés

*

ÁPRILIS 16., HÚSVÉT VASÁRNAP – KRISZTUS URUNK FELTÁMADÁSA

             10.00–10.25      Húsvéti gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság ( K. R. )

      10.30–11.30 HÚSVÉTVASÁRNAPI  szentmise egyházi közösségünkért

             Zsoltárválasz  Ezt a napot az Úristen adta: * örvendjünk és vigadjunk rajta.

             Celebráns         Merka János plébános

             Lektor               Kucsera János (ApCsel 10, 34a. 37–43; Kol 3, 1–4; Jn 20, 1–9)

             Orgonál            Sneff János

             Mise végén      ételszentelés.

*

ÁPRILIS 17.,  HÚSVÉTHÉTFŐ

             10.00–10.25      Húsvéti gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság ( T. K. )

      10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise

             Zsoltárválasz  Védelmezz engem, Istenem, * hiszen tebenned bízom.

             Celebráns         Merka János plébános

             Lektor               dr. Rodewald Éva (ApCsel 2, 14. 22–33; Mt 28, 8–15)

             Orgonál            Sneff János

*

ÁPRILIS 23.,  HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA

             10.00–10.25      Húsvéti gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság ( R. B. )

      10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise Rogge Marietta

             Zsoltárválasz  Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad.

             Celebráns         Merka János plébános

             Lektor               Turu Ágnes (ApCsel 4, 32–35; 1 Jn 5, 1–6; Jn 20, 19–31)

             Orgonál            Sneff János

*

ÁPRILIS 30.,  HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA

             10.00–10.25     Húsvéti gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság a nemzet lelki megújulásáért – imaév ( N. M. )

      10.30–11.30 Ifjúsági szentmise

             Zsoltárválasz  Ragyogtasd ránk, Uram,* arcod fényességét!

             Celebráns         Merka János plébános

             Lektor               Krasznai Norbert (ApCsel 3, 13–19; 1 Jn 2, 1–5a; Lk 24, 35–48)

             Közreműködik a DurMolJk ifjúsági énekkar dr. Kováts János vezetésével

             Mise után        Családok fóruma kirándulás

*

RENDEZVÉNYEK

a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

Hétfő,               április 24.                  

19.00–21.30     Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,               április 25.                  

18.30–22.00     Regös kezdő-néptánccsoport

*

Szerda,            április 26.                  

18.30–20.00     Patrona Hungariae Énekkarunk próbája a Thalkirchner Str. 11. szám alatt.  Szeretettel várjuk új énekesek csatlakozását az énekkarhoz.

18.30–21.30     Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,      április 27.                  

17.00–17.30  Szentmise missziónk házi kápolnájában

17.30–18.30  Bibliakör – Okulásunkra írták meg, VIII. rész: „Ha Isten velünk, ki ellenünk?” Szeretettel várunk minden érdeklődőt.

18.30–20.30     Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

*

Péntek,           április 28.                                 

17.30–19.30     Színkör

19.30–21.30     Láncszem-közösség: fiatalok ismerkedése, elmélkedés, imádság, éneklés

*

Szombat,         április 29.                  

12.00–15.30     Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással

15.30–18.00     Cserkészfoglalkozás

17.00–21.30     Katakomba Klub: vendégmunkások, hosszabb-rövidebb ideig Münchenben tartózkodók találkozása, ismerkedés, beszélgetés, magyar nyelvű TV-műsornézés, böngészés hazai újságokban ill. folyóiratokban, társasjáték, stb.

* * *

ELŐZETES: Május 11-én Szeniorok Klubja; 13-án Hétvégi Magyar Iskola és cserkészfoglalkozás anyák napi ünnepséggel,  Ifjúsági találkozó

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;
E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de
Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános