Müncheni Magyar Katolikus Misszió

2005.

szeptember

18.

ÉRTESÍTŐ

22.

évfolyam

14.(811.) szám

 

 

Évközi 25. vasárnap

Tanévnyitó szentmise – Veni Sancte

Lendülj át

régi éned korlátain,

s a Lélek által megújulva

válj jellé!

Szeress, hogy élj,

élj, hogy szeressenek.

                                                   Simon András

MAGYAR SZENTMISÉK

a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

SZEPTEMBER 18., ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

             10.00–10.25      Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (R. É.)

             10.30–11.30   Ünnepélyes ifjúsági szentmise – Veni Sancte Altherr Alfréd l. ü.

             Celebráns         Merka János plébános

             Lektor               Krasznai Norbert (Iz 55, 6–9; Fil 1, 20a–24. 27a; Mt 20 1–16a)

             Közreműködik a DurMolOk ifjúsági énekkar dr. Kovács János vezetésével

*

SZEPTEMBER 25., ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP

Ezúttal elmarad a délelőtti szentmise a Damenstift-templomban.

18.00-kor     Nemzetek Miséje a müncheni Dómban

Főcelebráns         Engelbert Siebler segédpüspök

Közreműködik     Patrona Hungariae Énekkarunk és a

                             DurMolOk ifjúsági énekkar

Orgonál és vezényel Jussel Ottó

Az Érsekség missziónkat kérte fel a szentmise megszervezésére. Kérjük kedves híveinket, minél többen vegyenek részt a szentmisén.

*

Magyar szentmise Rosenheimban, szeptember 25-én 12.30-kor a St. Josef-templomban, Innstraße 4. Celebráns: Merka János plébános.

*

OKTÓBER 2.,  ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP

             10.00–10.25      Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság ( K. R. )

             10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise a Rózsafüzér Társulat élő és elhunyt tagjaiért

             Zsoltárválasz   Emlékezzél meg, Uram, * irgalmasságodról.

             Celebráns         Merka János plébános

             Lektor               Jánosi Margó (Ez 18, 25–28; Fil 2, 1–11; Mt 21, 28–32)

             Orgonál            Sneff János

             Mise után        rózsafüzér titokcsere

             Általános havi imaszándék: Imádkozzunk, hogy az Istentől elrugaszkodott társa-

             dalomban hitünkről és reményünkről bizakodva tanúskodhassunk.

RENDEZVÉNYEK

a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

Hétfő,               szeptember 19.          Januáriusz, Szabolcs, Vilhelmina

19.00–21.30     Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,               szeptember 20.          Koreai vértanúk, Friderika, Filippe

16.00–18.00     Bébi-Mami Kör

18.30–22.00     Regös kezdő-néptánccsoport

19.00–20.30     Missziótanács gyűlés

*

Szerda,            szeptember 21.          Máté apostol, Ifigénia, Jónás, Maura

18.30–20.00     Patrona Hungariae Énekkarunk próbája a Thalkirchner Str. 11. szám alatt

18.30–21.30     Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,      szeptember 22.          Móric, Villanovai Tamás

13.45–14.15  Szentmise missziónk házi kápolnájában

14.00–17.00     Egyházi közösségünk Szeniorok Klubjának vakáció utáni első találkozója

„Mivel telt a nyár?” címmel. Délutáni találkozónkon tea, kávé és sütemények mellett beszámolhatunk nyári élményeinkről, megmutathatjuk a szünidőben készült fényképeket, beszélgethetünk és szórakozhatunk. Összejövetelünkre szeretettel várunk minden nyugdíjaskorú érdeklődőt.

18.30–20.30     Ifjúsági énekkarunk, a DurMolOk próbája

20.00–21.30     Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,           szeptember 23.          Pietrelcinai Pio szerzetes, Tekla, Lívia

17.30–19.30     Színkör

19.30–20.30     Patrona Hungariae Énekkarunk és a DurMolOk ifjúsági énekkar

                         főpróbája a dómban

19.30–21.30     Láncszem-közösség: fiatalok ismerkedése, elmélkedés, imádság, éneklés

*

Szombat,         szeptember 24.          Gellért püspök, Mercédesz, Gerda

Délután zarándoklat Maria Eichba (Planegg mellett). Szervezi a müncheni Katolikusok Tanácsa. München városának ezen hagyományos és gyalogos zarándoklata 14.00-kor indul a Gräfelfing-i állomás nyugati oldaláról. 15.00-kor szabadtéri szentmise Maria Eichban Engelbert Siebler segédpüspök vezetésével. In­dulás Gräfel­fingbe az S6-sal Tutzing irányába a Karlsplatz/Stachus megállótól 13.12-kor vagy 13.32-kor. Kiszál­lás Gräfelfingben, vagy Planeggben azoknak, akik az egy ó­rás gyaloglásra nem vállalkozhatnak, de a zarándoklathoz Maria Eich-ban csatlakozni kívánnak. E­gyéb járművekkel vagy személy­gép­kocsik­kal is jöhe­tünk. Mindenkit szeretettel várunk.

*

Vasárnap,       szeptember 26.          Eufrozina, Kleofás

18.00–19.30  Nemzetek miséje a Dómban. Lásd 2. oldal!

*

Hétfő,               szeptember 26.          Kozma és Damján, Jusztina, Kozima

19.00–21.30     Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,               szeptember 27.          Páli Vince, Adalbert, Karola

16.00–18.00     Bébi-Mami Kör

16.00–18.00     Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.00–19.30     Angol nyelvtanfolyam

18.30–22.00     Regös kezdő-néptánccsoport

*

Szerda,            szeptember 28.          Vencel, Ruiz Lőrinc és társai, Salamon

18.30–20.00     Patrona Hungariae Énekkarunk próbája a Thalkirchner Str. 11. szám alatt

19.00–22.00     Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,      szeptember 29.          Mihály, Gábor, Rafael főangyalok

17.00–17.30  Szentmise missziónk házi kápolnájában

17.30–18.30  Bibliakör: A tanév kezdetén új sorozatot indítunk „Okulásunkra írták

                         meg” (Róm 10, 11) címmel. I. rész – „A kezdet”

18.30–20.30     Ifjúsági énekkarunk, a DurMolOk próbája

20.00–21.30     Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,           szeptember 30.          Jeromos, Örs, Honória

17.30–19.30     Színkör

19.30–21.30     A Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom – Pax Romana Müncheni

                         Csoportja és a Müncheni Magyar Intézet közös szervezésében dr. Saád

                         József (Budapest) „Telepessors” – Kényszermunkatáborok Hortobágy

                         és Nagykunság pusztáin címmel tart előadást.

19.30–21.30     Láncszem-közösség: fiatalok ismerkedése, elmélkedés, imádság, éneklés

*

Szombat,         október 1.                   Lisieux-i Teréz, Remig

*

Vasárnap,             október 2.             Őrangyalok, Petra, Örs

Rózsafüzér Társulat közgyűlés, amelyet 10.00 órakor a Damenstift-templomban ünnepélyes rózsafüzér ájtatossággal kezdünk, a vasárnapi szentmisével és utána rózsafüzér titokcserével folytatunk; aztán missziónkon (Oberföhringer Str. 40.), 13.00–16.00-ig megbeszélések és agapé (ebéd, beszámoló, évi csoportbeosztás, új tagok felvétele). Az ebédről és hozzávalókról missziónk gondoskodik. Szeretettel várjuk társulatunk minden tagját.

* * *

ELŐZETES: október 7-én Imakör; 8-án Hétvégi Magyar Iskola, cserkészfoglalkozás,  Katakomba Klub; 13-án Szeniorok Klubja;

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió

D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.

Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;

E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános