Müncheni Magyar Katolikus Misszió

2005.

október

28.

ÉRTESÍTŐ

22.

évfolyam

17. szám

 

 

November 1.– Mindenszentek ünnepe

November 2.– Halottak napja

Ha valaki meglátta a názáreti Jézusban a Krisztust, az Isten Fiát, és megízlelte az örökkévalóságot, annak számára az idő többé nem „múlik”, hanem „telik”…

Mert ha az idő MÚLIK, akkor az azt jelenti, hogy minden nappal, minden órával, minden eltelt esztendővel rövidebb lett. De ha TELIK, az azt jelenti, hogy nő. Minden nappal, minden órával közelebb van a kiteljesedéshez.

TELIK, azaz telítődik, mint ahogy telik egy pohár, egy edény, s egyszer EGÉSZEN MEGTELIK. Teljesen tele lesz. Kiteljesedik benne az élet.

A MÚLÓ idő elviszi az életet, egyre messzebb. A TELŐ idő hozza az életet; az Örök Életet egyre közelebb. Aki felett MÚLIK az idő, az rendszerint hátrafelé néz a múltba. Akinek TELIK az idő, az előre néz, még a halálon át is a jövendő, az örökkévalóság felé.

A MÚLÓ idő öregít, a TELŐ idő pedig érlel, megérlel.

Az idő MÚLÁSA nyugtalanít, és szomorúvá tesz,

míg az idő TELÉSE vigasztal, megbékít.

Akinek az idő TELIK, az ősz hajjal nem a szép ifjúság elmúlását, hanem a közelgő örökkévalóság dicsfényének jelét láthatja már.

A MÚLÓ időben a halál: kapuzárás, érthető hát előtte a pánik.

A TELŐ időben a halál: kapunyitás, érthető hát előtte a nyugalom.

A MÚLÓ időben a halál az életünknek a vége, míg a TELŐ időben a halál csak a mulandóság vége és az örökélet KITELJESEDÉSE.

Joó Sándor: Az idő és az élet

MAGYAR SZENTMISÉK
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

 

OKTÓBER 30., ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP

             10.00–10.25      Gyóntatás és októberi ájtatosság ( V. M. )
             10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise
             Zsoltárválasz  Szeretlek, Uram, Istenem, * én erősségem.
             Celebráns         Merka János plébános
             Lektor               Glatz H. (Mal 1, 14b–2, 2b. 8–10; 1 Tessz 2, 7b–9. 13; Mt 23, 1–12)
             Orgonál            Sneff János
             Mise végén      a keresztség szentségében részesül Berekméry Diana

*

NOVEMBER 1. MINDENSZENTEK ÜNNEPE

             10.00–10.25      Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság ( R. B. )
             10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise
             Zsoltárválasz  Ez az istenkeresők népe, * mely látni kívánja arcodat, Uram.
             Celebráns         Merka János plébános és Csernai Balázs doktorandus
             Lektor               (Jel 7, 2–4. 9–14; 1 Jn 3, 1–3; Mt 5, 1–12a)
             Orgonista         Sneff János

*

Szerda, november 2 – Halottak napja

             18.30–19.30   Halottak napi szentmise szentbeszéddel összes halottainkért és elhunyt lelkipásztorainkért

Dr. vitéz Koráni Elemér (* 1888, = ?)                  Marczell Tibor (* 1921, = 1990. 09. 10.)
Dr. Rozsály Ferenc (* 1917, = 1957. 02. 17.)      Dr. Kozma György (* 1939, = 1990. 12. 14.)
Dr. Ádám György (* 1912, = 1978. 01. 18.)        Dr. Harangozó Ferenc (* 1907, = 1991. 12. 23.)
Füstös Antal (* 1919, = 1985. 07. 16.)                Dr. Fábián Károly (* 1919, = 1993. 02. 06.)
Dr. Közi Horváth József (* 1903, = 1988. 05. 26.)  Dr. Bácsváry Róbert (*1922, = 2000. 09. 13.)
Dr. Eperjes Ernő (* 1914, = 1988. 08. 26.)          Msgr. Vincze Mihály (*1915, = 2005. 09. 14.)
Hajdú István (* 1918, = 1990. 05. 10.)

             Celebráns         Merka János plébános
             Lektor               (Jel 7, 2–4. 9–14; 1 Jn 3, 1–3; Mt 5, 1–12a)
             Orgonista         Sneff János

*

November 6., ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP

             10.00–10.25      Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság ( K. S. )
             10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise
             Zsoltárválasz  Hozzád vágyódik szívem, * én Uram, Istenem.
             Celebráns         Merka János plébános
             Lektor               Jánosi M. (Bölcs 6, 12–16; 1 Tessz 4, 13–18; Mt 25, 1–13)
             Orgonál            Sneff János
             Mise végén      rózsafüzér titokcsere

Általános havi imaszándék: Imádkozzunk, hogy a házasságban élők azon párok példáját kövessék, melyek a mindennapi életben szentek lettek

             Mise után        a keresztség szentségében részesül Kallász Cedrik

*

November 13., ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP

             10.00–10.25      Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság ( N. M. )
             10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise +Nádasdi Rózsa l.ü.
             Zsoltárválasz  Boldog az az ember, * aki féli az Istent.
             Celebráns         Csernai Balázs doktorandus
             Lektor               Krasznai N. (Péld 31, 10–13. 19–20. 30–31; 1 Tessz 5, 1–6; Mt 25, 14–30)
             Orgonál            Sneff János

Magyar szentmise Rosenheimban, november 13-án 12.30-kor a St. Josef-templomban, Innstraße 4.
Celebráns: Merka János plébános.

RENDEZVÉNYEK
a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

Október 31-től november 6-ig őszi szünidő Bajorországban. Missziónkon szünetelnek a csoportmunkák.

*

Péntek,           november 4.                Borromeo Károly, Karola, Karolina
                         Elsőpéntek, egész napos beteglátogatás.
17.00–18.30  Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában
18.00 órától   vasárnap, november 7-én 14.00 óráig ifjúsági lelkigyakorlat  „A szeretet himnusza” címmel missziónkon, bentlakási lehetőséggel. Jelentkezni lehet november 1-ig 5 € befizetésével.
                        Hozz magaddal hálózsákot!

*

Vasárnap,       november 6.                Lénárd, Kölni Krisztina, Leonardo

19.30–21.30     Széchenyi Kör, Gönczöl János, színművész   „Anyanyelv” címmel irodalmi, szerzői estet tart.

*

Hétfő,               november 7.                Rezső, Csongor, Engelbert

19.00–21.30     Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,               november 8.                Zsombor, Kál, Kolos

16.00–18.00     Bébi-Mami Kör
16.00–18.00     Német nyelvtanfolyam kezdőknek
18.00–19.30     Angol nyelvtanfolyam
18.30–22.00     Regös kezdő-néptánccsoport

*

Szerda,            november 9.                A Lateráni-bazilika felszentelése

18.30–20.00     Patrona Hungariae Énekkarunk próbája a Thalkirchner Str. 11. szám alatt
18.30–21.30     Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,      november 10.              Nagy Szent Leó, Réka, Avellinói András

13.45–14.15  Szentmise missziónk házi kápolnájában
14.00–17.00     Szeniorok Klubja: A „Szent Pál apostol nyomdokain Görög- és Törökországban” jubileumi zarándoklatról készült videofilm második részének  bemutatása. Összejövetelünkre szeretettel várunk minden nyugdíjaskorú érdeklődőt.
18.30–20.30     Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája
20.00–21.30     Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,           november 11.              Tours-i Márton, Atád, Tódor

17.30–19.30     Színkör
19.30–21.30     Láncszem-közösség: fiatalok ismerkedése, elmélkedés, imádság, éneklés

*

Szombat,         november 12.              Jozafát, Asztrik, Jónás

12.00–15.30     Hétvégi Magyar Iskola néptánc tanítással
15.30–18.00     Cserkészfoglalkozás
18.30–21.30     Ifjúsági találkozó – „Védőbeszéd” az Egyházért
17.00–21.30     Katakomba Klub: vendégmunkások, hosszabb-rövidebb ideig Münchenben tartózkodók találkozása, ismerkedés, beszélgetés, magyar nyelvű TV-műsornézés, böngészés hazai újságokban ill. folyóiratokban, társasjáték, stb.

* * *

Őeminenciája dr. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, Magyarország prímása missziónk fennállásának 60. évfordulója alkalmából  2005. november 27-én, advent első vasárnapján

         10.30 órakor ünnepélyes hálaadó szentmisét celebrál a Damenstift-templomban;
         12.00 órától fogadás missziónkon csoportjaink közreműködésével.

*

A jövő évi elsőáldozásra és bérmálásra jelentkezni lehet azonnal, de legkésőbb december 1-ig.

* * *

Előzetes: november 16-án ökumenikus istentisztelet, 18-án Imakör, 19-én jótékonysági szüreti bál.

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;
E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de
Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános