Müncheni Magyar Katolikus Misszió

2005.

október

2.

ÉRTESÍTŐ

22.

évfolyam

15. szám

 

 Évközi 27. vasárnap

Magyarok Nagyasszonya ünnepe

Magyarország Mária országa. Ez a kapcsolat nem üres szólam, jelentőségnélküli képzelgés. Szent István szövetsége érvényben van ma is. Történelmünkre, nemzeti létünkre kiható természetfeletti tényező, nem ugyan a közvetlenül ható természetes történelmi erők munkájában, de igenis a történelem kulcsait kezében tartó Isten történelem intéző gondolataiban…               (Mindszenty)

MAGYAR SZENTMISÉK
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.


OKTÓBER 2., ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP

             10.00–10.25      Gyóntatás és októberi ájtatosság ( K. R. )
             10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise a Rózsafüzér Társulat élő és elhunyt tagjaiért
             Zsoltárválasz   Isten kedves szőlője * az ő választott népe.
             Celebráns         Merka János plébános
             Lektor               Jánosi Margó  (Iz 5, 1–7; Fil 4, 6–9; Mt 21, 33–43)
             Orgonál            Sneff János
             Mise után        rózsafüzér titokcsere
             Általános havi imaszándék: Imádkozzunk, hogy az Istentől elrugaszkodott társa dalomban hitünkről és reményünkről bizakodva tanúskodhassunk.

             A keresztség szentségében részesül Prentice Lilly Katalin

             13.00–16.00   Rózsafüzér Társulat közgyűlése missziónkon. Lásd 3. oldal!

*

OKTÓBER 9., ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP

             10.00–10.25      Gyóntatás és októberi ájtatosság ( K. S. )

             10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise a Schönberger család elhunyt tagjaiért

             Zsoltárválasz   Otthonom lesz az Isten háza * mindörök szünet nélkül.

             Celebráns         Csernai Balázs doktorandus

             Lektor               Kucsera János (Iz 25, 6–10a; Fil 4, 12–14. 19–20; Mt 22, 1–14)

             Orgonál            Sneff János

             Mise végén megemlékezés az Aradi Vértanúkról: Kucsera János

Magyar szentmise Rosenheimban, október 9-én 12.30-kor a St. Josef-templomban, Innstraße 4.
Celebráns: Csernai Balázs doktorandus.

OKTÓBER 16., ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP

             10.00–10.25      Gyóntatás és októberi ájtatosság ( R. É. )
             10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise †Msgr. Vincze Mihály, volt müncheni magyar lelkész lelki üdvéért
             Zsoltárválasz   Adjatok az Úrnak dicsőséget,* ismerjétek el hatalmát.
             Celebráns         Merka János plébános
             Lektor               Jánosi Margit (Iz 45, 1, 4–6; 1 Tessz 1, 1–5b; Mt 22, 15–21)
             Orgonál            Sneff János

             A keresztség szentségében részesül Hödl Maximilian Károly és Hödl Marina Anikó


RENDEZVÉNYEK
a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

Vasárnap,       október 2.                   Őrangyalok, Petra, Örs

Rózsafüzér Társulat közgyűlés, amelyet 10.00 órakor a Damenstift-templomban ünnepélyes rózsafüzér ájtatossággal kezdünk, a vasárnapi szentmisével és utána rózsafüzér titokcserével folytatunk; aztán 13.00–15.00-ig missziónkon megbeszélések és agapé (ebéd, beszámoló, évi csoportbeosztás, új tagok felvétele). Az ebédről és hozzávalókról missziónk gondoskodik. Szeretettel várjuk társulatunk minden tagját.

*

Hétfő,               október 3.                   A NÉMET EGYSÉG NAPJA, Helga, Evald
                         Missziónk hivatala zárva.

*

Kedd,               október 4.                   Assisi Ferenc, Hajnalka

16.00–18.00     Bébi-Mami Kör

16.00–18.00     Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.00–19.30     Angol nyelvtanfolyam

18.30–22.00     Regös kezdő-néptánccsoport

*

Szerda,            október 5.                   Aurél, Attila, Flávia

18.30–20.00     Patrona Hungariae Énekkarunk próbája a Thalkirchner Str. 11. szám alatt

18.30–21.30     Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,      október 6.                   Brúnó, Renáta

18.30–20.30     Ifjúsági énekkarunk, a DurMolOk próbája

20.00–21.30     Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,           október 7.                   Rózsafüzér Királynője, Amália

17.00–18.30  Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában

17.30–19.30     Színkör

19.30–21.30     A Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom – Pax Romana Müncheni Csoportja és a Müncheni Magyar Intézet közös szervezésében Balogh Szilárd Vilmos (Fuhrt) „Relatív?! – Hit és vallás Einstein életében és tudományos megnyilvánulásaiban” címmel tart előadást.

19.30–21.30     Láncszem-közösség: fiatalok ismerkedése, elmélkedés, imádság, éneklés

*

Szombat,         október 8.                   Magyarok Nagyasszonya, Koppány, Benedikta

12.00–15.30     Hétvégi Magyar Iskola néptánc tanítással

15.30–18.00     Cserkészfoglalkozás

17.00–21.30     Katakomba Klub: vendégmunkások, hosszabb-rövidebb ideig Münchenben tartózkodók találkozása, ismerkedés, beszélgetés, magyar nyelvű TV-műsornézés, böngészés hazai újságokban ill. folyóiratokban, társasjáték, stb.

*
Merka János plébános október 7-től 11-ig részt vesz a Németországi Magyar Papi Konferencián Rómában.
*

Hétfő,               október 10.                 Gedeon, Borgia Ferenc

19.00–21.30     Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,               október 11.                 B. XXIII. János pápa, Brigitta, Gitta, Etel

16.00–18.00     Bébi-Mami Kör

16.00–18.00     Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.00–19.30     Angol nyelvtanfolyam

18.30–22.00     Regös kezdő-néptánccsoport

*

Szerda,            október 12.                 Mikes, Miksa

18.30–20.00     Patrona Hungariae Énekkarunk próbája a Thalkirchner Str. 11. szám alatt

19.00–22.00     Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,       október 13.                 Kálmán, Ede, Edvárd

13.45–14.15  Szentmise missziónk házi kápolnájában

14.00–17.00     Szeniorok Klubja: A „Szent Pál apostol nyomdokain Görög- és Törökországban” jubileumi zarándoklatról készült videofilm első részének bemutatása. Összejövetelünkre szeretettel várunk minden nyugdíjaskorú érdeklődőt.

18.30–20.30     Ifjúsági énekkarunk, a DurMolOk próbája

19.00–19.30     Ünnepélyes Rózsafüzér ájtatosság a Mária-oszlopnál (Marienplatz) Engelbert Siebler segédpüspök vezetésével.

20.00–21.30     Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,           október 14.                 I. Kallixtusz pápa, Helén, Alán

17.30–19.30     Színkör

19.30–21.30     Láncszem-közösség: fiatalok ismerkedése, elmélkedés, imádság, éneklés

*

Szombat,         október 15.                 Avilai Teréz, Auróra, Aranka

*

Vasárnap,       október 16.                 Hedvig, Alacoque Margit, Lehel

                         A délelőtti szentmise után a Családok fórumának kirándulása az Ammersee környékére.

19.00–20.30    Taizéi imaóra

* * *

A jövő évi elsőáldozásra és bérmálásra jelentkezni lehet azonnal,

de legkésőbb december 1-ig.

* * *

ELŐZETES: október 22-én Hétvégi Magyar Iskola, cserkészfoglalkozás, Ifjúsági találkozó; 23-án Ifjúsági mise, Nemzeti ünnep; 27-én Bibliakör;

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió

D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.

Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;

E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános