Müncheni Magyar Katolikus Misszió

2005.

november

27.

ÉRTESÍTŐ

22.

évfolyam

19. szám

 

Advent 1. vasárnapja

Őeminenciája dr. Erdő Péter bíboros,

esztergom-budapesti érsek,

Magyarország prímásának látogatása

missziónk fennállásának 60. évfordulója alkalmából

Isten hozta Főpásztorunkat!

MAGYAR SZENTMISÉK

a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

 

November 27., ADVENT 1. VASÁRNAPJA

                 Erdő Péter bíboros látogatása

             10.00–10.25      Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (K. R. )

      10.30–11.30 Ünnepélyes hálaadó főpapi szentmise

                    missziónk fennállásának 60. évfordulója alkalmából

      Celebráns   Dr. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek,

                    Magyarország prímása

             Koncelebráns  Msgr. Sülley László igazgató, Msgr. Cserháti Ferenc delegátus,

                                       Német János plébános, Merka János plébános, Csernai Balázs és

                                       Hankovszky Ferenc doktorandus

             Lektor               Jánosi András (Iz 63, 16b–19b; 64, 1–8; 1 Kor 1, 3–9; Mk 13, 33–37)

             Orgonál és vezényel Jussel Ottó

             Közreműködik Patrona Hungariae Énekkarunk Ecce sacerdos – Halmos László,

             Rorate coeli – gregorián, Jöjj el, jöjj el Emmanuel és Harmatozzatok – Kodály

             Zoltán és Mária, Mária – Lajtha L./Tóth J. kórusművekkel, valamint

             DurMolJk ifjúsági énekkarunk dr. Kováts János vezetésével

*

DECEMBER 4., ADVENT 2. VASÁRNAPJA

             10.00–10.25      Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság ( K. S. )

             10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise = Szüllő Sándor és Sándor Lajos l. ü.

             Celebráns         Hankovszky Ferenc doktorandus, Merka János plébános és

                                       Csernai Balázs doktorandus

             Lektor               Pöschl Péter (Iz 40, 1–11; 2 Pét 3, 8–14; Mk 1, 1–8)

             Orgonál            Sneff János

             Mise után        rózsafüzér titokcser

             Általános havi imaszándék: Imádkozzunk, hogy a Teremtő akarata szerint minél

             átfogóbb megértés terjedjen el a férfi és nő méltóságáról.

             14.00–18.00   Adventi lelkinap a misszión. Lásd 3. oldal!

*

DECEMBER 11, ADVENT 3. VASÁRNAPJA

             10.00–10.25      Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság ( M. Zs. )

             10.30–11.30   Ünnepélyes ifjúsági szentmise = Kopácsy Zoltán l. ü.

             Celebráns         Merka János plébános

             Lektor               Glatz Hajnalka (Iz 61, 1–11; 1 Tessz 5, 16–24; Jn 1, 6–28)

             Közreműködik a DurMolJk ifjúsági énekkarunk dr. Kováts János vezetésével

             Mise után        a keresztség szentségében részesül Resch Kevin

Magyar szentmise Rosenheimban, december 11-én = Mátyás l. ü.

és a Thes család elhunyt tagjaiért 12.30-kor a St. Josef-templomban, Innstraße 4.

Celebráns: Csernai Balázs doktorandus

RENDEZVÉNYEK

a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

Vasárnap,        november 27.               Virgil, Virgínia, Amina
12.30–15.00     Ünnepi műsor, állófogadás

*

Hétfő,               november 28.              Marchiai Jakab, Stefánia

19.00–21.30     Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,               november 29.              Ilma, Taksony, Filoména

16.00–18.00     Bébi-Mami Kör

16.00–18.00     Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.00–19.30     Angol nyelvtanfolyam

18.30–22.00     Regös kezdő-néptánccsoport

*

Szerda,            november 30.              András apostol, Andrea, Andor
18.30–20.00     Patrona Hungariae Énekkarunk próbája a Thalkirchner Str. 11. szám alatt

18.30–21.30     Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,       december 1.                                 Elza, Blanka, Natasa

18.30–20.30     Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

20.00–21.30     Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,            december 2.                                Melinda, Aurélia, Vivien

                         Elsőpéntek. Egész napos beteglátogatás.

17.00–18.30     Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában

17.30–19.30     Színkör

19.30–21.30     Láncszem-közösség: fiatalok ismerkedése, elmélkedés, imádság, éneklés

*

Szombat,         december 3.                 Xavéri Ferenc, Olívia

12.00–15.30     Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással és Mikulás-ünnepséggel

15.30–18.00     Cserkészfoglalkozás, adventi gyertyagyújtás ( 1.)

18.30–21.30     Ifjúsági találkozó – Ki Krisztus?

Magyar szentmise Erdingben, szombaton, dec. 3-án 16.00-kor a Hl. Geist-templomban, Landshuter Str. 8. Celebráns Merka János plébános.17.00-tól találkozó a Johannes-Haus-ban, Kirchgasse 9.

*

Vasárnap,        december 4.                 Damaszkuszi János, Borbála, Barbara

10.00–18.00           ADVENTI LELKINAP

Program:

10.30-11.30            Szentmise – 1. elmélkedés a Damenstift-templomban 

14.00-14.45            2. elmélkedés a misszión       

14.45-15.15            kávészünet

15.15-16.00            gyóntatás, rózsafüzér ájtatosság          

16.00-16.45            3. elmélkedés

16.45-17.15            gyóntatás, Lorettói litánia

17.15-től                 szentmise rövid elmélkedéssel, elbocsátás

Lelkinapunk vezetője:­ Ft. Hankovszky Ferenc, doktorandus. Elmélkedéseinek címe: „Karácsonyváró örömünk”. Mindenkit szeretettel várunk.

 
 
 
Hétfő,               december 5.               Vilma, Csaba, Sába, Sebő

19.00–21.30     Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,               december 6.                Miklós, Leontina, Gyopárka

16.00–18.00     Bébi-Mami Kör

16.00–18.00     Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.00–19.30     Angol nyelvtanfolyam

18.30–22.00     Regös kezdő-néptánccsoport

*

Szerda,            december 7.                Ambrus, Ambrózia, Agaton
18.30–20.00     Patrona Hungariae Énekkarunk próbája a Thalkirchner Str. 11. szám alatt

18.30–21.30     Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,      december 8.                Szeplőtelen Fogantatás ünnepe, Emőke

13.45–14.15  Szentmise missziónk házi kápolnájában

14.00–17.00     Szeniorok Klubja: „Jöjj el, édes Üdvözítőnk” címmel adventi gyertyagyújtás és

                         énekek, Mikulás-ünnepség. Szeretettel várunk minden nyugdíjaskorú érdeklődőt.

18.30–20.30     Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

20.00–21.30     Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,           december 9.                Natália, Filótea, Valéria
17.30–19.30     Színkör

18.30–20.00     Családok fóruma: Hogyan ünnepeljünk felnőtt gyerekeinkkel?

19.30–21.30     Láncszem-közösség: fiatalok ismerkedése, elmélkedés, imádság, éneklés

*

Szombat,         december 10.              Judit, Lívia

18.00–24.00  Szent Cecília-est, Karácsonyi ünnepség. A köszönet és hála jegyében

szeretettel vár­juk Patrona Hungariae Ének­karunk és DurMolJk ifjúsági énekkarunk min­den tagját, hitvesével együtt, hagyományos és zártkörű ünnep­ségünkre, ame­lyet hálaadó szentmisével kezdünk missziónk házi kápol­nájában és vacsorával foly­tatunk missziónk nagyter­mében.

* * *

Vasárnap, december 18-án 15.00–19.00 Karácsonyi ünnepség a Salesianer Don Boscos Jugendwohnheim dísztermében, Sieboldstrasse 11. (a Rosenheimer Platz, ill. a St. Wolfgang közelében). Az ünnepség kezdetén 15.00–16.00-ig jótékonysági sütemény­vásár cserkészcsapataink javára. Mindenkit szeretettel várunk!

* * *

ELŐZETES: december 11-én adventi ifjúsági szentmise; 15-én Bibliakör; 16-án Imakör; 17-én Hétégi Magyar Iskola, cserkészet és Katakomba Klub.

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió

D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.

Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;

E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános