Müncheni Magyar Katolikus Misszió

2005.

november

13.

ÉRTESÍTŐ

22.

évfolyam

18. szám

 

Krisztus Király ünnepe

Nem a mi dolgunk,
hogy a végső nagy nap pontos idejét kutassuk.
Nekünk arra kell törekednünk, hogy Urunk eljövetelére
mindig készen legyünk.
Jól használjuk fel a rendelkezésünkre álló időt,
ne álljunk meg üres kézzel az Úr előtt,
gyümölcsöztessük talentumainkat: teljesítsük Isten akaratát.
Ez a feltétele annak,
hogy félelem nélkül, bizalommal várhassuk a számadás napját.

MAGYAR SZENTMISÉK
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

 

November 13., ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP

             10.00–10.25      Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság ( N. M. )
             10.30–11.30   Ünnepélyes ifjúsági szentmise †† Nádasi Rózsa l. ü.
             Zsoltárválasz  Boldog az az ember, * aki li az Istent.
             Celebráns         Csernai Balázs doktorandus
              Lektor               Krasznai N. (Péld 31, 10–20. 30–31; 1 Tessz 5, 1–6; Mt 25, 14–30)
             Közreműködik a DurMolJk ifjúsági énekkarunk dr. Kováts János vezetésével

Magyar szentmise Rosenheimban, november 13-án 12.30-kor
Tamás, Rozália, Zoltán és Márta l. ü. a St. Josef-templomban, Innstraße 4.
Celebráns: Merka János plébános.


November
20., KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE

             10.00–10.25      Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság ( L. K. )
             10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise Mekker Ottó l. ü. és a Bagaméry család elhunyt tagjaiért
             Zsoltárválasz  Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.
             Celebráns         Merka János plébános és Csernai Balázs doktorandus
             Lektor               Hart István (Ez 34, 11–12. 1517; 1 Kor 15, 2026. 28; Mt 25, 31–46)
             Orgonál            Sneff János

*

November 27., ADVENT 1. VASÁRNAPJA

               Erdő Péter bíboros látogatása

             10.00–10.25      Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (K. R. )

      10.30–11.30 Ünnepélyes hálaadó főpapi szentmise missziónk fennállásának 60. évfordulója alkalmából

      Celebráns   Dr. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, Magyarország prímása

             Koncelebráns  Dr. Cserháti Ferenc delegátus, Német János plébános, Merka János plébános, Csernai Balázs és Hankovszky Ferenc doktorandus
             Lektor               Jánosi András (Iz 63, 16b–19b; 64, 1–8; 1 Kor 1, 3–9; Mk 13, 33–37)
             Orgonál és vezényel Jussel Ottó
             Közreműködik Patrona Hungariae Énekkarunk Halmos Lajos – Ecce sacerdos magnus, Rorate coeli – gregorián, Kodály Zoltán – Jöjj el, jöjj el Emmanuel,  Harmatozzatok és Lajtha L./Tóth J.– Mária, Mária kórúsművekkel, valamint
             a DurMolJk ifjúsági énekkar dr. Kováts János vezetésével

RENDEZVÉNYEK
a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

Hétfő,               november 14.              Alíz, Huba, Vanda

19.00–21.30     Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,                november 15.             Nagy Szent Albert, Lipót, Richárd

16.00–18.00     Bébi-Mami Kör
16.00–18.00     Német nyelvtanfolyam kezdőknek
18.00–19.30     Angol nyelvtanfolyam
18.30–22.00     Regös kezdő-néptánccsoport

*

Szerda,            november 16.             Skóciai Margit, Ödön, Ottmár

19.00–22.00  Ökumenikus istentisztelet református testvéreinkkel a Reisingerstr. 11. szám alatti református templomban. Köz­re­mű­ködik Patrona Hungariae Énekkarunk Jussel Ottó vezetésével.

Az ökumenikus ima­óra után agapé. Szeretettel várjuk mindkét felekezet híveit és mindazokat, akik Krisztus Urunk szándékának megfelelően szívesen imádkoznak velünk a keresz­té­nyek egységéért.

*

Csütörtök,      november 17.              Gertrúd, Hilda

18.30–20.30     Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája
20.00–21.30     Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,           november 18.              A Péter- és a Pál-bazilika búcsúja, Jenő, Noé

17.00–18.30  Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában
17.30–19.30     Színkör
19.30–21.30     Láncszem-közösség: fiatalok ismerkedése, elmélkedés, imádság, éneklés

*

Szombat,         november 19.              Árpád-házi Erzsébet, Zsóka

19.00–02.00     Jótékonysági szüreti bál a Pacsirták közreműködésével. Lásd Meghívók!

*

Hétfő,               november 21.              Szűz Mária bemutatása, Olivér

19.00–21.30     Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,               november 22.              Cecília, Cicelle, Célia

16.00–18.00     Bébi-Mami Kör
16.00–18.00     Német nyelvtanfolyam kezdőknek
18.00–19.30     Angol nyelvtanfolyam
18.30–22.00     Regös kezdő-néptánccsoport

Szerda,            november 23.              I. Kelemen pápa, Kolumbán

18.30–20.00     Patrona Hungariae Énekkarunk főpróbája a Thalkirchner Str. 11. szám alatt
18.30–21.30     Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,      november 24.              Vietnámi vértanúk, Emma, Flóra, Virág

17.00–17.30  Szentmise missziónk házi kápolnájában
17.30–18.30  Bibliakör – Okulásunkra írták meg, III. rész: „Isten küldött egy embert” (Zsolt 105, 17) - József – címmel
18.30–20.30     Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája
20.00–21.30     Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,           november 25.              Alexandriai Katalin, Liza

17.30–19.30     Színkör
18.30–20.00     Családok fóruma: Kötetlen beszélgetés a családok mindennapjairól
19.30–21.30     Láncszem-közösség: fiatalok ismerkedése, elmélkedés, imádság, éneklés

*

Szombat,         november 26.              Virág, Konrád, Leonarda

*
Vasárnap,       november 27.              Virgil, Virgínia, Amina

Őeminenciája dr. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, Magyarország prímása missziónk fennállásának 60. évfordulója alkalmából  advent első vasárnapján
         10.30 órakor ünnepélyes hálaadó szentmisét celebrál a Damenstift-templomban;         12.00 órától fogadás missziónkon csoportjaink közreműködésével.

* * *

A jövő évi elsőáldozásra és bérmálásra jelentkezni lehet azonnal,de legkésőbb december 1-ig.

* * *

Előzetes: december 2-án Imakör; 3-án HMI, cserkészet és ifjúsági találkozó; 4-én adventi lelkinap; 8-án Szeniorok Klubja; 10-én Cecília-ünnepség; 11-én ifjúsági mise;

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;
E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de
Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános