Müncheni Magyar Katolikus Misszió

2005.

március

20.

ÉRTESÍTŐ

22.

évfolyam

5.  szám

 

Nagyheti szertartások és húsvéti szentmisék

a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

Kegyelemteljes húsvéti ünnepeket!

Gesegnetes und frohes Osterfest!

MÁRCIUS 20.,      V I R Á G V A S Á R N A P

             10.00–10.25   Húsvéti gyóntatás és keresztúti ájtatosság ( R. É. )
             10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise, barkaszentelés és virágvasárnapi passió
                                       † Billmayer Anna és Kupás Valéria l. ü.
             Celebráns        Merka János plébános és Csernai Balázs doktorandus
             Lektor             Jánosi András (Iz 50, 4–7; Fil 2, 6–11; Mt 26, 14–27. 66)

Orgonál és vezényel Sneff János

Közreműködik Patrona Hungariae Énekkarunk: Halmos László – Ingre­diente; Kerényi György – Ó Jézus, Jézus; Werner Alajos és Harmat Artúr – Szt. Máté passiója; Leo Hassler/J. S. Bach – A fényes Isten arcot és az Áll a gyötrött Istenanyja című kórusművekkel.

Szoprán: Adamkó-Hof Anna, Fesztini Mária, Gombár Mária, Luschies Mária, Meggyesy Irén, Mekker Edit, Pirigyi Klára, Rozsnyai Gréte, Sárkány Veronika, Varga Margit, Zimmer Mária; Alt: Biergiesser Anikó, Horváth Mária, Horvát Julianna, Jánosi Margit, Kováts Éva, Lévai Katalin, Ponner Imola, Tamás Katalin, Turányi Erzsébet; Tenor: Hammer-Müller Siegfried, Jámbor Bertalan, Mekker Árpád, Pfeiffer Ottó; Basszus: Cseresznyés Jenő, Geada Nunes António, Geiger János, Hart István, Wetzstein Antal

Szólisták: Mekker Árpád (evangélista), Pfeiffer Ottó (Pilátus), Jámbor Bertalan (Jézus), szoprán mind (szolgáló).

Barkákat a barkaszentelésre hozzunk magunkkal!

*

MÁRCIUS 24., NAGYCSÜTÖRTÖK

             18.30–18.55    Húsvéti gyóntatás
             19.00–20.00    Nagycsütörtök esti szentmise
             Celebráns         Merka János plébános
             Lektor              Jámbor Bertalan (Kiv 12, 1–14; 1 Kor 11, 23–26; Jn 13, 1–15)
             Orgonista és előénekes Sneff János

*

MÁRCIUS 25., NAGYPÉNTEK

             14.30­–14.55  Húsvéti gyóntatás
             15.00–16.00   Nagypénteki szertartás a mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedésének és kereszthalálának emlékére
             Celebráns        Merka János plébános
             Lektor             Váczy Ilona (Iz 52, 13–53, 12; Zsid 4, 14–16; 5, 7–9 Jn 18, 1–19)
             Előénekes        Sneff János

*

MÁRCIUS 26., NAGYSZOMBAT – HÚSVÉTI VIGÍLIA

             20.30–20.55   Húsvéti gyóntatás
             21.00–22.30   Feltámadási szentmise
             Celebráns        Merka János plébános
             Lektor             Glatz Hajnalka, Jámbor Bertalan
             Előénekes és orgonista Sneff János
             Mise végén ételszentelés

MÁRCIUS 27., HÚSVÉT VASÁRNAP –

                  KRISZTUS URUNK FELTÁMADÁSA

             10.00–10.25     Húsvéti gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság ( K. R. )
             10.30–11.30     HÚSVÉTVASÁRNAPI  szentmise egyházi közösségünkért
             Zsoltárválasz   Ezt a napot az Úristen adta: * örvendjünk és vigadjunk rajta.
             Celebráns          Merka János plébános
             Lektor               Balog Mária (ApCsel 10, 34a. 37–43; Kol 3, 1–4; Jn 20, 1–9)
             Orgonál             Sneff János
             Mise végén ételszentelés.

*

MÁRCIUS 28.,      HÚSVÉTHÉTFŐ

             10.00–10.25    Húsvéti gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (Sch. M. )
             10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise
             Zsoltárválasz  Védelmezz engem, Istenem, * hiszen tebenned bízom.
             Celebráns         Hankovszky Ferenc doktorandus
             Lektor              Kucsera János (ApCsel 2, 14. 22–33; Mt 28, 8–15)
             Orgonál            Sneff János

Magyar szentmise Rosenheimban,

húsvéthétfőn, március 28-án 11.00-kor és

vasárnap, április 10-én 12.30-kor a St. Josef-templomban, Innstraße 4.

Celebráns: Merka János plébános.

ÁPRILIS 3., HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA

             10.00–10.25   Húsvéti gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság ( R. B. )
             10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise
             Zsoltárválasz  Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad.
             Celebráns        Hankovszky Ferenc doktorandus
             Lektor             Váczy Ilona (ApCsel 2, 42–47; 1 Pét 1, 3–9; Jn 20, 19–31)
             Orgonál           Sneff János
             Mise után rózsafüzér titokcsere

Általános havi imaszándék: Imádkozzunk, hogy a keresztények a vasárnapot az Úr napjaként üljék meg, Istennek és a felebarátnak szentelve.

*

ÁPRILIS 10.,  HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA

             10.00–10.25    Húsvéti gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság ( R. É. )
             10.30–11.30    Ifjúsági szentmise
             Celebráns         Csernai Balázs doktorandus
             Lektor              Jánosi Margó (ApCsel 2, 14. 22–28; 1 Pét 1, 17–21; Lk 24, 13–35)
             Közreműködik a DurMolOk ifjúsági énekkar dr. Kováts János vezetésével

RENDEZVÉNYEK

a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

Március 19-től április 3-ig húsvéti szünidő. Missziónkon szünetel a csoportok munkája.

*

Nagypénteken, március 25-én 10.00-tól 11.00-ig „Nemzetek keresztútja”.

Kezdődik a St. Michael-templomban és befejeződik a Hl. Geist-templomban.

A XIII. állomást mi végezzük. Tisztelettel kérem híveinket, minél többen vegyenek részt.

* * *

Csütörtök,      március 31.            Benő, Árpád, Kornélia

18.30–20.30     Ifjúsági énekkarunk, a DurMolOk próbája

20.00–21.30     Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,           április 1.               Hugó, Agád

19.30–21.30     Láncszem-közösség: fiatalok ismerkedése, elmélkedés, imádság, éneklés

*

Hétfő,               április 4.               Gyümölcsoltó Boldogasszony, Sevillai Izidor

18.00–19.30     Angol nyelvtanfolyam

19.00–21.30     Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,               április 5.               Ferrer Vince, Irén, Teodóra

16.00–18.00     Bébi-Mami Kör

18.30–22.00     Regös kezdő-néptánccsoport

*

Szerda,            április 6.               Vilmos, Bíborka, Taksony

16.00–18.00     Német nyelvtanfolyam

18.30–20.00     Patrona Hungariae Énekkarunk próbája a Thalkirchner Str. 11. szám alatt

19.00–22.00     Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,      április 7.               De la Salle János, Hermann

18.30–20.30     Ifjúsági énekkarunk, a DurMolOk próbája

20.00–21.30     Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,           április 8.               Dénes, Valér

17.30–19.30     Színkör

19.30–21.30     KMÉM és a Müncheni Magyar Intézet közös rendezvénye: Dr. Várdy Péter – „Anekdoták a pokol tornácáról” című előadása (a 20. századi magyarországi zsidó-keresztény együttélésről).

19.30–21.30     Láncszem-közösség: fiatalok ismerkedése, elmélkedés, imádság, éneklés

*
Szombat,         április 9.               Döme, Erhard

12.00–13.00     Elsőáldozási előkészítő

12.00–15.30     Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással

15.30–18.00     Cserkészfoglalkozás

16.00–17.00     Bérmálási előkészítő

* * *

ELŐZETES: április 14-én Szeniorok Klubja, 15-én egész napos hálaadó szentségimádás, 15–17-ig ifjúsági lelkigyakorlat, 24-én Miklósházy Attila püspök atyánk látogatása, bérmálás.

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió

D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.

Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;

E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános