Müncheni Magyar Katolikus Misszió

2005.

július

17.

ÉRTESÍTŐ

22.

évfolyam

12. szám

 

 

MAGYAR SZENTMISÉK

2005. július 17-től szeptember 18-ig

a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

JÚLIUS 17.,ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP

             10.00–10.25      Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság ( Sch. M. )

             10.30–11.30   Tanévzáró ifjúsági szentmise – Te Deum  Császár István és András l. ü.

             Celebráns         dr. Cserháti Ferenc delegátus, Csernai Balázs és Merka János plébános

             Lektor               Krasznai Norbert (Bölcs 12, 13. 16–19; Róm 8, 26–27; Mt 13, 24–43)

             Közreműködik a DurMolOk ifjúsági énekkar dr. Kovács János vezetésével,
                                       valamint Patrona Hungariae Énekkarunk Kisdi/Fojtényi –
                                       Szentlélek Isten szállj reánk, Mozart – Alleluja kánon és Halmos
                                       László – Minden földek művével Sneff János vezetésével.

*

JÚLIUS 24., ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP

             10.00–10.25      Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (V. M.)

             10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise Geng György, András és Pál l. ü.

             Zsoltárválasz  Törvényedet szívből szeretem,* én Uram, Istenem.

             Celebráns         Merka János plébános

             Lektor               Glatz Hajnalka (1 Kir 3. 5. 7–12; Róm 8, 28–30; Mt 13, 44–52)

             Orgonista         Sneff János

Magyar szentmise Rosenheimban, július 24-én 12.30-kor Mária és Mária l. ü.

a St. Josef-templomban, Innstraße 4. Celebráns: Merka János plébános.


JÚLIUS 31., ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP

             10.00–10.25      Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (M. Zs.)

             10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise Zichy Marianne grófnő l. ü.

             Zsoltárválasz  Megnyitod kezedet, Istenem, * és táplálsz minket.

             Celebráns         Hankovszky Ferenc doktorandus, helyettes plébános

             Lektor               Váczy Ilona (Iz 55, 1–3; Róm 8, 35–39; Mt 14, 13–21.)

             Orgonista         Sneff János

Kellemes vakációt és jó pihenést kíván mindenkinek

missziónk munkatársi közössége

AUGUSZTUS 7., ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP

             10.00–10.25      Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság ( )

             10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise  

             Zsoltárválasz  Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas szívedet,* és üdvösségünket add meg nékünk!

             Celebráns         Hankovszky Ferenc doktorandus, helyettes plébános

             Lektor               Kucsera János (1Kir 19, 9–13; Róm 9, 1–5; Mt 14, 22–33)

             Orgonista        

             Mise után        rózsafüzér titokcsere

Általános havi imaszándék: Imádkozzunk, hogy az Ifjúsági Világtalálkozó felkeltse a fiatalokban a Krisztus utáni vágyat, és benne életük vezérlőjére találjanak.

*

AUGUSZTUS 14., ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP

             10.00–10.25      Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság ( )

             10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise Valenta Károly l. ü.

             Zsoltárválasz  Magasztaljanak téged a népek, Istenünk,* magasztaljanak az összes nemzetek.

             Celebráns         Merka János plébános

             Lektor               Goia Szilvia (Iz 56, 1. 6–7; Zsid 11, 1–19; Lk 12, 32–48)

             Orgonista        

*

Augusztus 15., Nagyboldogasszony ünnepe

             10.00–10.25      Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság ( )

             10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise Kukola József és elhunyt családtagjai l. ü.

             Celebráns         Merka János plébános

             Lektor               Pöschl Péter (Jel 11, 19a; 12, 1–6; 1 Kor 15. 20–27c; Lk 1, 39–56)

             Orgonista        

*

AUGUSZTUS 21., ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP

               Szent István király ünnepe

             10.00–10.25      Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság ( )

             10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise

             Zsoltárválasz  Légy áldott, Szent István király!

             Celebráns         Merka János plébános

             Lektor               Hart István (Péld 4, 10-27; Ef 4, 17-24; Mt 7, 24-29)

             Orgonista        

*

AUGUSZTUS 28., ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP

             10.00–10.25      Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (M. Zs.)

             10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise

             Zsoltárválasz  Hozzád gyódik szívem, * én Uram, Istenem.

             Celebráns         Hankovszky Ferenc doktorandus, helyettes plébános

             Lektor               Glatz Hajnalka (Jer 20, 7-9; Róm 12, 1-2; Mt 16, 21-27)

             Orgonista        

*

SZEPTEMBER 4., ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP

             10.00–10.25      Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (K. R.)

             10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise

             Zsoltárválasz  Bár hallgatnátok ma Isten szavára: * „Népem, ne légy kemény szívű.”

             Celebráns         Hankovszky Ferenc doktorandus, helyettes plébános

             Lektor               Kucsera János (Ez 33, 7-10; Róm 13, 8-10; Mt 18, 15-20)

             Orgonista         Sneff János

             Mise után        rózsafüzér titokcsere

Általános havi imaszándék: Imádkozzunk, hogy a vallásszabadság iránti jogot a világ minden kormánya elismerje.

*

SZEPTEMBER 11., ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP

             10.00–10.25      Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (R. B.)

             10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise Szüllő Mária l. ü.

             Zsoltárválasz  Irgalmas a mi Urunk, Istenünk:* könyörületre hajlik szíve.

             Celebráns         Merka János plébános

             Lektor               Glatz Hajnalka (Sir 27, 30–28, 7; Róm 14, 7–9; Mt 18, 21–35)

             Orgonista         Sneff János

Magyar szentmise

Rosenheimban, szeptember 11-én 12.30-kor Rozália l. ü.

a St. Josef-templomban, Innstraße 4. Celebráns: Merka János plébános.

SZEPTEMBER 18., ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

             10.00–10.25      Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (R. É.)

             10.30–11.30   Ünnepélyes ifjúsági szentmise – Veni Sancte Altherr Alfréd l. ü.

             Celebráns         Merka János plébános

             Lektor               Krasznai Norbert (Iz 55, 6–9; Fil 1, 20a–24. 27a; Mt 20 1–16a)

             Közreműködik a DurMolOk ifjúsági énekkar dr. Kovács János vezetésével

KÖZLEMÉNYEK

Augusztus 1-től szeptember 12-ig nyári vakáció Bajorországban.

Missziónkon szünetel a csoportok munkája.
(a Láncszem közösség rendszeresen találkozik, péntekenként 19:30-ól)

*

Merka János plébános nyári szabadságon van júl. 31-től aug. 10-ig és aug. 22-től szept. 10-ig. Helyettese Hankovszky Ferenc doktorandus. A szünidő alatt missziónk hivatala folyamatosan nyitva van. Világi munkatársaink szabadságon vannak: Hart István júl. 18-tól aug. 12-ig., Varga Katalin aug. 8-tól szept. 2-ig és Mekker Árpád aug. 16-tól szept. 2-ig.

* * *

Szerdán szeptember 7-én 18.30–20.00-ig elkezdődnek a rendszeres énekkarpróbák Patrona Hungariae Énekkarunknak a Thalkirchner Str. 11.  szám alatt.

*

Kedden, szeptember 13-án 10.00–12.00-ig ÉRTESÍTŐnk őszi számának postázása missziónk nagytermében. Tisztelettel kérjük segítőkész híveink közreműködését.

* * *

 

Csütörtök,           szeptember 15.    A Fájdalmas Szűzanya, Enikő

18.30–20.00     DurMolOk próbája elmarad a tömegközlekedésiek sztrájkja miatt

20.00–21.30     Tánckör elmarad a tömegközlekedésiek sztrájkja miatt

*

Péntek,           szeptember 16.    Kornél és Ciprián, Edit, Kamélia

17.00–18.30  Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában

17.30–19.30     Színkör

18:00–19.30     DurMolOk próbája

19.30–21.30     Széchenyi Kör: dr. Mikola István

19.30–21.30     Láncszem-közösség

*

Szombat,         szeptember 17.    Bellamin Róbert, Zsófia, Lambert

12.00–15.30     Tanévnyitó Hétvégi Magyar Iskola

15.30–18.00     Cserkészfoglalkozás

* * *

Vasárnap, 2005. szeptember 25-én 18.00 órakor Nemzetek Miséje a müncheni Dómban. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy az Érsekség missziónkat kérte fel a szentmise megszervezésére.

Ezen a vasárnapon elmarad a délelőtti szentmise a Damenstift-templomban.

*

Pénteken, augusztus 5-én Patrona Hungariae Énekkarunk elkezdi a felkészülést a Nemzetek Miséjére. Minden pénteken 19.30–21.00-ig énekkarpróbát tartunk  a Hl. Blut-templom nagytermében a Scheinerstr. 12.  sz. alatt. Megközelíthető a 18-as villamossal a Wehrlestrasse-i vagy az U4-el a Richard-Strauß-Strasse-i megállótól. 

Szeretettel várjuk új énekesek csatlakozását az énekkarhoz.

A DurMolJk ifjúsági énekkarunk is augusztus 11-től minden csütörtökön 18.30–20.00-ig missziónk nagytermében készül a Nemzetek Miséjére.

* * *

ELŐZETES: szept. 22-én Szeniorok Klubja, 29-én Bibliakör

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió

D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.

Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;

E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános