Müncheni Magyar Katolikus Misszió

2005.

július

3.

ÉRTESÍTŐ

22.

évfolyam

11.  szám

 

Az Eucharisztia Évében/II.

Uram, szükségem van Rád,
hogy nap mint nap taníts,
mert minden napnak megvan
a kívánsága és a baja.
Áldj meg, Uram,
a lelkiismeret világosságával,
hogy érezzem és értsem sugallataidat!
Fülem süketséggel vert,
nem hallom hangodat.
Szemem zavaros lett,
nem látom jeleidet.

Csak te élesítheted hallásomat
és teheted világosabbá látásomat.
Egyedül te tisztíthatod
és újíthatod meg szívemet.
Taníts meg arra,
hogy lábaidhoz üljek
és szavadra hallgassak!

(John Henry Newman, Szükségem van rád)

MAGYAR SZENTMISÉK
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

JÚLIUS 3., ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP

             10.00–10.25      Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság ( K. R. )
             10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise
             Zsoltárválasz   Istenem és királyom, magasztallak ged:* szent nevedet áldom örökkön-örökké.
             Celebráns         Merka János plébános
             Lektor               Jánosi Margó (Zak 9, 9–10; Róm 8, 9. 11–13; Mt 11, 25–30)
             Orgonál            Sneff János
             Mise után        rózsafüzér titokcsere

             Általános havi imaszándék: Imádkozzunk, hogy a keresztények az evangélium radikalizmusát megélve figyelemmel legyenek mások érzékenységére és szükségére.

*

JÚLIUS 10.,ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP

             10.00–10.25      Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság ( R. B. )
             10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise = Sándor Lajos l. ü.
             Zsoltárválasz   Jó földbe hullott a tanítás magja,* és termést érlelt.
             Celebráns         Merka János plébános
             Lektor               Kucsera János (Iz 55, 10–11; Róm 8, 18–23; Mt 13, 1–23)
             Orgonál            Sneff János
             Mise után        a keresztség szentségében részesül Öztamur Deniz

Magyar szentmise

Rosenheimban, július 10-én és 24-én 12.30-kor a St. Josef-templomban, Innstraße 4. Celebráns: Merka János plébános.

JÚLIUS 17.,ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP

             10.00–10.25      Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság ( Sch. M. )
             10.30–11.30   Tanévzáró ifjúsági szentmise – Te Deum   = Császár István és András l. ü.
             Celebráns         Csernai Balázs doktorandus és Merka János plébános
             Lektor               Krasznai Norbert (Bölcs 12, 13. 16–19; Róm 8, 26–27; Mt 13, 24–43)
             Közreműködik a DurMolOk ifjúsági énekkar dr. Kovács János vezetésével, valamint Patrona Hungariae Énekkarunk Kisdi/Fojtényi –Szentlélek Isten szállj reánk, Mozart – Alleluja kánon és Halmos László – Minden földek művével Sneff János vezetésével.

RENDEZVÉNYEK
a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

Vasárnap,       július 3.                Tamás apostol, Kornél

16.00–18.00  A „Szent Pál apostol nyomdokain” jubileumi zarándoklatról készült videofilm bemutatása, fényképcsere

*

Hétfő,               július 4.                Portugáliai Erzsébet, Izabella

18.00–19.30     Angol nyelvtanfolyam

19.00–21.30     Komámasszonyok-néptánccsoport zártkörű évadzáró ünnepsége

*

Kedd,               július 5.                Zaccaria Antal, Emese, Sarolta, Filoména

16.00–18.00     Bébi-Mami Kör

18.30–22.00     Regös kezdő-néptánccsoport

*

Szerda,            július 6.                Goretti Mária, Csaba, Tilda, Izajás

16.00–18.00     Német nyelvtanfolyam

18.30–20.00     Patrona Hungariae Énekkarunk próbája a Thalkirchner Str. 11. szám alatt

18.30–21.30     Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,      július 7.                Apollónia, Villibald

13.45–14.15  Szentmise missziónk házi kápolnájában

14.00–17.00     Egyházi közösségünk Szeniorok Klubjának évadzáró találkozója. Kerti parti. Hozzávalóiról gondoskodunk. Összejövetelünkre szeretettel várunk minden nyugdíjaskorú érdeklődőt.

18.30–20.30     Ifjúsági énekkarunk, a DurMolOk próbája

20.00–21.30     Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,           július 8.                Edgár, Jenő, Ellák

17.30–19.30     Színkör

18.30–20.00     Családok fóruma: Nyári parti

19.30–21.30     Láncszem-közösség: fiatalok ismerkedése, elmélkedés, imádság, éneklés

*

Szombat,         július 9.                Lukrécia, Hajna, Vera, Koppány

                         Ifjúsági kirándulás: Saal a. d. Donau, Kelheim, Weltenburg
                         Indulás 8.46-kor a főpályaudvarról és érkezés ugyanide ca. 21.15-kor                                                                                                         

17.00–21.30     Katakomba Klub: vendégmunkások, hosszabb-rövidebb ideig Münchenben tartózkodók találkozása, ismerkedés, beszélgetés, magyar nyelvű TV-műsornézés, böngészés hazai újságokban ill. folyóiratokban, társasjáték, stb.

 
Hétfő,               július 11.              Benedek, Európa védőszentje, Nóra, Lili, Olga

19.00–21.30     Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,               július 12.              Izabella, Nelli, Dalma

16.00–18.00     Bébi-Mami Kör

18.30–22.00     Regös kezdő-néptánccsoport

*

Szerda,            július 13.              Henrik, Jenő, Erneszta

16.00–18.00     Német nyelvtanfolyam

18.30–20.00     Patrona Hungariae Énekkarunk főpróbája a Thalkirchner Str. 11. szám alatt

19.00–22.00     Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,      július 14.              Lellisi Kamill, Örs, Zalán

16.30–17.00  Szentmise missziónk házi kápolnájában

17.00–18.00     Bibliakör: Szent Pál útjain XI. – „Visszatekintés”

18.30–20.30     Ifjúsági énekkarunk, a DurMolOk próbája

20.00–21.30     Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,           július 15.              Bonaventura, Henrik, Egon, Roland

17.00–18.30  Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában

17.30–19.30     Színkör

19.30–21.30     Láncszem-közösség: fiatalok ismerkedése, elmélkedés, imádság, éneklés

*

Szombat,         július 16.              Kármel-hegyi Boldogasszony, Valter

12.00–15.30     Hétvégi Magyar Iskola, évzáró ünnepség

15.30–18.00     Cserkészfoglalkozás, tábortűz

16.00–17.00 Magyar szentmise Erdingben a Hl. Geist-templomban,Landshuter Str. 8.

18.00–21.30     Patrona Hungariae Énekkarunk és a DurMolOk ifjúsági énekkar zártkörű évadzáró ünnepsége

*

Vasárnap,       július 17.              Zoerard-András és Benedek, Endre, Elek, Sarolta

* * *

Idei JUNIÁLISunkra süteményt készített: Albert Ildikó, Besir Szilvia, Diekötter Ágnes, Eller Erzsébet, Geiger Margit, Gombár Mária, Hörvick Rita, Jánosi Margit, Járai-Güttler Zsuzsanna, Józsa Lenke, Kováts Éva, Krasznai-Demjén Judit, Meyle Éva, Nadj Mária, Polyák Anikó, Popovits-Patay Katalin, Resch Anna, Rodewald Éva, Sándor Ágnes, Siményi Mária, Szigeti Margit, Turanyi Erzsébet, Varga Katalin, Zimmer Mária. Hálásan köszönjük segítőkész híveink közreműködését. Isten fizesse meg fáradozásaikat!

* * *

Egyházközségi Juniálisunkon a tombolajegyek, sütemények és kávé árusításából, valamint arcfestésből 485,85 €uró gyűlt össze, amelyből 250,- €urót átadtunk Magyar Karitász Szolgálatunknak.

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;
E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de
Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános