Müncheni Magyar Katolikus Misszió

2005.

február

27.

ÉRTESÍTŐ

22.

évfolyam

3.  szám

 

 „A nagyböjtben gyakorlatra válthatjuk a bűnbánat szellemét. Nem a szomorúság és a kényszerű lemondás eszközein át, hanem a bűntől felszabadult lélek derűjével, mely ismét megtalálja útját a boldogság felé.”(II. János Pál pápa)

Az imádság, a böjt és a nagylelkű, jótékony szeretet gyakorlása közben  lépteinket Krisztus lába nyomába igazítjuk, és hittel követjük őt a keresztúton a halálba, a feltámadásba.

MAGYAR  SZENTMISÉK

a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

FEBRUÁR 27., NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA

             10.00–10.25      Húsvéti gyóntatás és ifjúsági keresztúti ájtatosság

             10.30–11.30   Ünnepélyes ifjúsági szentmise = Schwarzkopf János és Oláh Zoltán l. ü.

             Celebráns         Csernai Balázs doktorandus

             Lektor               Krasznai Norbert (Kiv 17, 3–7; Róm 5, 1–8; Jn 4, 5–42)

             Közreműködik a DurMolOk ifjúsági énekkar dr. Kováts János vezetésével:

Borbély Éva, Fábián-Lechli László, Geng Ildikó, Glatz Hajnalka, Hart István, Horváth Tamás, Jámbor Bertalan, Kovács-Gere Orsolya, Kováts Éva, Kováts Judit, Mátray Cserne, Matuska Marianna, Mezinger Magdolna, Polgár Gábor, Raith-Pócz Judit, Szép Szeréna, Turu Ágnes

MÁRCIUS 6., NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA

             10.00–10.25      Húsvéti gyóntatás és keresztúti ájtatosság (R. É.)

             10.30–11.30      Ünnepélyes szentmise = Preg János, Merk Oszkár és a Viznári cs. elhunyt tagjaiért,

                                       valamint Jegyernyik György, Schneeberger Margit és Péter l. ü.

             Zsoltárválasz    Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.

             Celebráns           Hankovszky Ferenc doktorandus és Merka János plébános

             Lektor                Glatz Hajnalka (1 Sám 16, 1b 6–7. 10–13a; Ef 5, 8–14; Jn 9, 1–41)

             Orgonista           Sneff János

             Mise végén       Rózsafüzér titokcsere

Általános havi imaszándék: Imádkozzunk, hogy a kormányok politikája és fejlesztési terve mindig tekintettel legyen a szegényekre, a kitaszítottakra és az elnyomottakra.

14.00–17.00      NAGYBÖJTI  LELKINAP a misszión

*

MÁRCIUS 13., NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA

                 Egyházi megemlékezés nemzeti ünnepünkről

                    Közreműködik Pataky Tamás színművész Budapestről

             10.00–10.25      Húsvéti gyóntatás és ifjúsági keresztúti ájtatosság

             10.30–11.30    Ünnepélyes ifjúsági szentmise = Komlósi Antal l. ü.

             Celebráns          Csernai Balázs doktorandus

             Lektor                Pataky Tamás (Ez 37, 12b–14; Róm 8, 8–11; Jn 11, 1–45)

             Orgonista           Sneff János

*

MÁRCIUS 20., VIRÁGVASÁRNAP

             10.00–10.25      Húsvéti gyóntatás és ifjúsági keresztúti ájtatosság ()

             10.30–11.30      Ünnepélyes szentmise = Billmayer Anna és Kupás Valéria l. ü.

             Celebráns           Merka János plébános és Csernai Balázs doktorandus

             Lektor                Jánosi András (Iz 50, 4–7; Fil 2, 6–11; Mt 26, 14–27. 66)

Orgonál és vezényel Sneff János

Közreműködik Patrona Hungariae Énekkarunk: Halmos László – Ingre­diente, Kerényi György – Ó Jézus, Jézus, Werner Alajos és Harmat Artúr – Szt. Máté passiója, vala­mint Leo Hassler/J. S. Bach – A fényes Isten arcot  és az Áll a gyötrött Istenanyja című kórusművekkel.

Magyar szentmise Rosenheimban, vasárnap, február 27-én Szauermann Mária és Ernő,  valamint március 13-án Tamás, Rozália, Márta és Zoltán l. ü. 12.30-kor a St. Josef-templomban, Innstraße 4. Celebráns Merka János plébános.

Magyar szentmise Erdingben, szombaton, március 12-én  16.00-kor a Hl. Geist- templomban, Landshuter Str. 8. Celebráns Merka János plébános.

17.00-tól találkozó a Johannes-Haus-ban, Kirchgasse 9.

KÖZLEMÉNYEK

Hétfő,               február 28.            Elemér, Oszvald

19.00–21.30     Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,               március 1.             Albin, Gyopárka, Tóbiás

16.00–18.00     Bébi-Mami Kör

18.00–19.30     Angol nyelvtanfolyam kezdőknek

19.00–21.30     Regös kezdő-néptánccsoport

Szerda,            március 2.             Lujza, Henriett

16.00–18.00     Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.30–20.00     Patrona Hungariae Énekkarunk próbát tart a Thalkirchner Str. 11. szám alatt

18.30–21.30     Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,       március 3.             Kornélia, Kamilla, Frigyes

13.45–14.15  Szentmise missziónk házi kápolnájában

14.00–17.00     Szeniorok Klubja: Utazások Észak-Amerikában – színes felvételeit bemutatja dr. Takáts Endre ügyvéd. Sok szeretettel várunk minden nyugdíjaskorú érdeklődőt.

18.30–20.30     Ifjúsági énekkarunk, a DurMolOk próbája

20.00–21.30     Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,            március 4.             Kázmér, Adorján, Adriána

                         Elsőpéntek, egésznapos beteglátogatás.

17.00–18.30     Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában

17.30–19.30     Színkör

19.30–21.30     Láncszem-közösség: fiatalok ismerkedése, elmélkedés, imádság, éneklés

*

Szombat,         március 5.             Teofil, Olívia, Virgil

12.00–13.00     Elsőáldozási előkészítő

12.00–15.30     Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással

15.30–18.00     Cserkészfoglalkozás

16.00–17.00     Bérmálási előkészítő

18.30–21.00     Ifjúsági találkozó: A vallástörténet nagyjai – „Rendalapítók”, videofilm

*

Vasárnap,        március 6.             NAGYBÖJTI  LELKINAP, Leonóra, Nóra

Program:

10.00–10.30   Gyóntatás a Damenstift-t.-ban

10.30–11.30   Szentmise – 1. elmélkedés

14.00–14.45   2. elmélkedés a misszión

14.45–15.15   kávészünet

15.15–16.00   gyóntatás, rózsafüzér ájtatosság

16.00–16.45   3. elmélkedés

17.15-től        szentmise rövid elmélkedéssel, elbocsátás

Lelkinapunk vezetője Ft. Hankovszky Ferenc doktorandus. Elmélkedéseinek témája: „A tékozló fiú”. Mindenkit szeretettel várunk.

 

Hétfő,               március 7.             Perpétua, és Felicitász, Tamás

18.00–19.30     Angol nyelvtanfolyam kezdőknek

19.00–21.30     Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,               március 8.             Istenes János, Zoltán, Filemon

16.00–18.00     Bébi-Mami Kör

19.00–21.30     Regös kezdő-néptánccsoport

*

Szerda,            március 9.             Római Franciska, Savio Domonkos

16.00–18.00     Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.30–20.00     Patrona Hungariae Énekkarunk próbát tart a Thalkirchner Str. 11. szám alatt

18.30–21.30     Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,       március 10.           Ildikó, Etele

16.30–17.00     Szentmise missziónk házi kápolnájában

17.00–18.00     Bibliakör: Szent Pál útjain VII. – „Athén”

18.30–20.30     Ifjúsági énekkarunk, a DurMolOk próbája

20.00–21.30     Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,            március 11.           Szilárd, Konstantin, Tímea

17.30–19.30     Színkör

18.30–20.00     Családok fóruma

19.30–21.30     Láncszem-közösség: fiatalok ismerkedése, elmélkedés, imádság, éneklés


Szombat,         március 12.           Gergely, Maximilián, Miksa

12.00–13.00     Elsőáldozási előkészítő

12.00–15.30     Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással

15.30–18.00     Cserkészfoglalkozás

16.00–17.00     Bérmálási előkészítő


Hétfő,               március 14.           Matild, Paulina

18.00–19.30     Angol nyelvtanfolyam kezdőknek

19.00–21.30     Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,               március 15.           NEMZETI ÜNNEP, Hofbauer Kelemen, Kristóf

10.00–12.00     ÉRTESÍTŐnk húsvéti számának postázása. Tisztelettel kérjük segítőkész

                         híveink közreműködését.

16.00–18.00     Bébi-Mami Kör

19.00–21.30     Regös kezdő-néptánccsoport

*

Szerda,            március 16.           Henrietta, Herbert

16.00–18.00     Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.30–20.00     Patrona Hungariae Énekkarunk főpróbát tart a Thalkirchner Str. 11. szám alatt

18.30–21.30     Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,       március 17.           Patrik, Gertrúd, Patrícia

18.30–20.30     Ifjúsági énekkarunk, a DurMolOk próbája

20.00–21.30     Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,            március 18.           Jeruzsálemi Cirill, Sándor, Ede

17.00–18.30     Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában

19.30–21.30     Széchenyi Kör: Irodalmi est – Dráffy Mátyás színész Révkomáromból

19.30–21.30     Láncszem-közösség: fiatalok ismerkedése, elmélkedés, imádság, éneklés

*

Szombat,         március 19.           Szent József, Józsa, Bánk

17.00–21.30     Katakomba Klub: vendégmunkások, hosszabb-rövidebb ideig Münchenben

tartózkodók és egyedülállók találkozása, ismerkedés, beszélgetés, magyar nyelvű TV-műsornézés, böngészés hazai újságokban, ill. folyóiratokban, társasjáték, stb.

* * *

2005. február 5-i jótékonysági farsangi bálunk tiszta jövedelme 715,22 €uro.

Az összeget Magyar Karitász Szolgálatunknak továbbadtuk.

* * *

Ökumenikus istentiszteletünk utáni szeretetvendégségre süteményeket hozott:

Balogh Mária, Czupy Éva, Gere Luca, Gombár Mária, Gaszmann Klára, Jánosi Margit, Józsa Lenke, Krasznai-Demjén Judit, Kucsera Judit, Luschies Mária, Ponner Imola, Rein Barbara, dr. Rodewald Éva, Sándor Ágnes és Varga Katalin. Isten fizesse meg.

* * *

ELŐZETES: Márc. 24-én 19.00–20.00-ig Nagycsütörtök esti szentmise; márc. 25-én Nagy­pénteken, 10.00 órai kezdettel Nemzetek Keresztútja a St. Michael-templomtól a Hl. Geist-templomig (Marienplatz). A XIII. állomást mi végezzük. Tisztelettel kérem híveinket, minél többen jöjjenek. 15.00–16.00-ig nagypénteki szertartás a Damenstift-templomban; márc. 26-án 21.00–23.00-ig húsvéti vígilia, feltámadási szentmise, ételszentelés; márc. 27-én Húsvét­vasárnap, 10.30–11.30-ig ünnepi szentmise, ételszentelés; márc. 28-án Húsvéthétfő, 10.30–11.30-ig ünnepi szentmise.

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió

D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.

Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19

E-mail: info@ungarische-mission.de; http://www.ungarische-mission.de

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános