Müncheni Magyar Katolikus Misszió


2005.
február
6.

ÉRTESÍTŐ


22.
évfolyam
2.(799)  szám

 

Nagyböjt

Minden szentmisében így kezdjük a Miatyánkot: Üd­vözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Tegyük ezt nagyböjtben is! Jézus példája, tanítása szellemében így imádkozzunk:

Szabadíts meg, Jézus, attól a kívánságtól,

hogy kivételesen szeressenek,

hogy megcsodáljanak,

hogy tiszteletben részesítsenek,

hogy dicsérjenek,

hogy mások elé helyezzenek

és mindenki elismerjen.

Szabadíts meg, Jézus, attól a félelemtől,

hogy megaláznak, megvetnek, rendreutasítanak:

hogy elfelejtenek,

hogy kinevetnek,

hogy hamisan értékelnek,

hogy meggyanúsítanak.

Ébressz bennem, Jézus, szent vágyat,

hogy jobban szeressem embertársaimat, mint magamat,

hogy másokat jobban tiszteljenek nálam,

hogy mások kerüljenek előtérbe,

hogy másokat dicsérjenek és engem feledjenek,

hogy mások szentebbek legyenek, mint én,

ha így is elfogadsz engem.

(George Verwer)

MAGYAR  SZENTMISÉK

a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

FEBRUÁR 6., ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP

             10.00–10.25      Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (Sch. M.)

             10.25–10.30   Rózsafüzér titokcsere

Általános havi imaszándék: Imádkozzunk, hogy a betegek, különösen a szegények, emberi megbecsülésben és orvosi segítségben részesüljenek.

             10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise = a Moldován és Kugler család elhunyt tagjaiért

             Zsoltárválasz  Az igaz ember világit, * mint fény a sötétben.

             Celebráns         Merka János plébános

             Lektor               Balogh Mária (Iz 58, 7–10; 1 Kor 2, 1–5; Mt 5, 13–16)

             Orgonista         Sneff János

             Mise után        Balázs-áldás

*

Február 9., Hamvazószerda

             18.30–19.15   Szentmise szentbeszéddel és hamvazási szertartással

             Celebráns         Csernai Balázs doktorandus és Merka János plébános

             Lektor               Jámbor Bertalan

             Orgonista         Jussel Ottó

*

FEBRUÁR 13., NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA

             10.00–10.25      Húsvéti gyóntatás és keresztúti ájtatosság (R. É.)

             10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise = Szüllő Mária l. ü.

             Celebráns         Csernai Balázs doktorandus

             Lektor               Győry Márta (Ter 2, 7–9; 3, 1–7a; Róm 5, 12–19; Mt 4, 1–11)

             Orgonál és vezényel Jussel Ottó

             Közreműködik Patrona Hungariae Énekkarunk Aquinói Szt. Tamás/Sik S. –

             Pie pelicane, Menegali – Jézus, bűnbánat útja és Liszt F. –  O salutaris Hostia

             kórusművével.

*

FEBRUÁR 20., NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA

             10.00–10.25      Húsvéti gyóntatás és keresztúti ájtatosság (R. É.)

             10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise = Schwarzkopf János és Oláh Zoltán l. ü.

             Zsoltárválasz  Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk.

             Celebráns         Merka János plébános

             Lektor               Kucsera János (Ter 12, 1–4a; 2 Tim 1, 8b–10; Mt 17, 1–9)

             Orgonista         Sneff János

*

FEBRUÁR 27., NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA

             10.00–10.25      Húsvéti gyóntatás és keresztúti ájtatosság (R. É.)

             10.30–11.30   Ünnepélyes ifjúsági szentmise = Schwarzkopf János és Oláh Zoltán l. ü.

             Celebráns         Csernai Balázs doktorandus

             Lektor               Krasznai Norbert (Kiv 17, 3–7; Róm 5, 1–8; Jn 4, 5–42)

             Közreműködik a DurMolOk ifjúsági énekkar dr. Kováts János vezetésével

Magyar szentmise Rosenheimban, vasárnap, február 13-án Tóth Mária és elhunyt családtagjai l. ü. valamint 27-én Szauermann Mária és Ernő l. ü. 12.30-kor a St. Josef-templomban, Innstraße 4.  Celebráns Merka János plébános.

Magyar szentmise Erdingben, szombaton, február 19-én  16.00-kor a Hl. Geist  -templomban, Landshuter Str. 8. Celebráns Merka János plébános.

17.00-tól találkozó a Johannes-Haus-ban, Kirchgasse 9.

KÖZLEMÉNYEK

Vasárnap,        február 6.              Miki Pál, Dorottya, Dóra, Réka

19.00–20.00     Taizéi esti ima missziónk házi kápolnájában

*

Hétfő,               február 7.              Richárd, Tódor, Trisztán

18.00–19.30     Angol nyelvtanfolyam kezdőknek

19.00–21.30     Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,               február 8.              Emiliáni Jeromos, Aranka, Elfrida, Bakhita Jozefina

12.30-tól          az érsekségi rendelkezések értelmében a farsang miatt missziónk zárva.

*

Szerda,            február 9.              Abigél, Apollónia, Alex

Hamvazószerda, a negyvennapos nagyböjti szent idő kezdete. Szigorú böjt.

                         Lásd előző oldal!

19.15–20.00     Patrona Hungariae Énekkarunk próbát tart a Damenstift-templomban

*

Csütörtök,       február 10.            Skolasztika, Elvira

18.30–20.30     Ifjúsági énekkarunk, a DurMolOk próbája

20.00–21.30     Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,            február 11.            Lourdes-i jelenés, Adolf, Marietta

17.30–19.30     Színkör

19.30–21.30     Láncszem-közösség: fiatalok ismerkedése, elmélkedés, imádság, éneklés

*

Szombat,         február 12.            Lídia, Lívia

Hétfő,               február 14.            Cirill, Metód, Bálint, Valentin

18.00–19.30     Angol nyelvtanfolyam kezdőknek

19.00–21.30     Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,               február 15.            Kolos, Georgina, Szigfrid

16.00–18.00     Bébi-Mami Kör

19.00–21.30     Regös kezdő-néptánccsoport

*

Szerda,            február 16.            Julianna, Lilla, Daniló

16.00–18.00     Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.00–20.00     KMÉM programbizottsági értekezlet

18.30–20.00     Patrona Hungariae Énekkarunk próbát tart a Thalkirchner Str. 11. szám alatt

18.30–21.30     Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,       február 17             A hét szervita rendalapító, Elek

16.30–17.00     Szentmise missziónk házi kápolnájában

17.00–18.00     Bibliakör: Szent Pál útjain VI. – „Tesszaloniki

18.30–20.30     Ifjúsági énekkarunk, a DurMolOk próbája

20.00–21.30     Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

Péntek,            február 18.            Bernadett, Simeon

17.00–18.30     Miniklub, ministránstalálkozó

17.00–18.30     Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában

17.30–19.30     Színkör

18.30–20.00     Családok fóruma

19.30–21.30     Láncszem-közösség: fiatalok ismerkedése, elmélkedés, imádság, éneklés

*

Szombat,         február 19.            Zsuzsanna, Elza

12.00–13.00     Elsőáldozási előkészítő

12.00–15.30     Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással

15.30–18.00     Cserkészfoglalkozás

16.00–17.00     Bérmálási előkészítő

18.30–21.00     Ifjúsági találkozó: A vallástörténet nagyjai című sorozat folytatása –

                         „Apostolok”, videofilm

Hétfő,               február 21.            Damiáni Péter, Eleonóra, Zakariás

18.00–19.30     Angol nyelvtanfolyam kezdőknek

19.00–21.30     Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,               február 22.            Szent Péter apostol székfoglalása

16.00–18.00     Bébi-Mami Kör

19.00–21.30     Regös kezdő-néptánccsoport

*

Szerda,            február 23.            Polikárp, Alfréd, Szemere

16.00–18.00     Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.30–20.00     Patrona Hungariae Énekkarunk próbát tart a Thalkirchner Str. 11. szám alatt

18.30–21.30     Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,       február 24.            Mátyás apostol, Edömér

19.00–20.00     Ökumenikus istentisztelet református testvéreinkkel.

Miután közösen imádkoztunk a keresztények egységéért, baráti beszélgetés és agapé keretében igyekszünk elmélyíteni az ökuméne szellemét. Szeretettel várunk mindenkit, különösen a vegyes házasságban élő családokat.

18.30–20.30     Ifjúsági énekkarunk, a DurMolOk próbája

20.00–21.30     Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,            február 25.            Géza, Cézár, Vanda

17.30–19.30     Színkör

elmarad, két nappal később   Széchenyi Kör: Kövér László, FIDESZ Magyar Polgári Párt Országos Választmányának elnöke ­– Aktuális magyar politika

19.30–21.30     Láncszem-közösség: fiatalok ismerkedése, elmélkedés, imádság, éneklés

*

Szombat,         február 26.            Edina, Győző, Ottokár

17.00–21.30     Katakomba Klub: vendégmunkások, hosszabb-rövidebb ideig Münchenben

tartózkodók és egyedülállók találkozása, ismerkedés, beszélgetés, magyar nyelvű TV-műsornézés, böngészés hazai újságokban, ill. folyóiratokban, társasjáték, stb.

*

*

Vasárnap,            február 27.            Nagyböjt 3. vasárnapja

16.30–tól  Széchenyi Kör: Kövér László, FIDESZ Magyar Polgári Párt Országos Választmányának elnöke ­– Aktuális magyar politika

* * *

Előzetes: március 6-án nagyböjti lelkinap „A tékozló fiú” címmel. Vezetője Hankovszky Ferenc doktorandus.

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió

D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.

Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19

E-mail: info@ungarische-mission.de; http://www.ungarische-mission.de

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános