Müncheni Magyar Katolikus Misszió

2005.

december

24.

ÉRTESÍTŐ

22.

évfolyam

21. szám

 

 Karácsonyi és újévi

magyar szentmiséink rendje

a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

Áldott szent karácsonyt és boldog új évet!

Frohe Weihnachten und ein gesegnetes neues Jahr!

DECEMBER 24., S Z E N T E S T E

             22.00–22.25      Karácsonyi gyóntatás

             22.30–23.30 KARÁCSONYI ÉJFÉLI SZENTMISE a népért

             Zsoltárválasz  Ma született a Megváltónk, * az Úr Jézus Krisztus.

             Celebráns         Merka János plébános

             Lektor               Győry Márta (Iz 9, 1–6; Tit 2, 11–14; Lk 2, 1–14)

             Orgonista         Sneff János

*

DECEMBER 25., KARÁCSONY, JÉZUS SZÜLETÉSE

             10.00–10.25      Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (K. R.)

             10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise a népért

             Zsoltárválasz  A föld minden határa látta * üdvözítő Urunknak jóságát.

             Celebráns         dr. Cserháti Ferenc delegátus

             Lektor               Győry Márta (Iz 52, 7–10; Zsid 1, 1–6; Jn 1, 1–18)

             Orgonista         Sneff János

*

DECEMBER 26.,Szent István első vértanú ünnepe

             10.00–10.25      Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (V. M.)

             10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise Császár István és András, valamint Török Pál l. ü.

             Zsoltárválasz  Én Uram, én Istenem, * kezedbe ajánlom lelkemet.

             Celebráns         dr. Cserháti Ferenc delegátus

             Lektor               Hart István (ApCsel 6, 8–10; 7, 54–59; Mt 10, 17–22)

             Orgonista         Sneff János

Magyar szentmise Rosenheimban,

december 26-án Both Erzsébet l. ü., valamint a Steiner család elhunyt tagjaiért és 2006. január 8-án Imre, Anna és Erzsébet l. ü. 12.30-kor a St. Josef-templomban, Innstraße 4. Celebráns: Merka János plébános.

December 31, S z i l v e s z t e r

             17.00–18.00   Hálaadó és előesti szentmise

             Celebráns         Merka János plébános

             Lektor               Kucsera János (1 Jn 2, 18–21; Jn 1, 1–18)

             Orgonista         Sneff János

*

JANUÁR 1., Ú J É V  –  2 0 0 6

               Szűz Mária, Isten anyja ünnepe

             10.00–10.25      Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (K. S.)

             10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise a népért

             Zsoltárválasz  Könyörüljön rajtunk az Isten, * és áldjon meg minket.

             Celebráns         Merka János plébános

             Lektor               Glatz Hajnalka (Szám 6, 22–27; Gal 4, 4–7; Lk 2, 16–21)

             Orgonista         Sneff János

*

JANUÁR 6.,   VÍZKERESZT, URUNK MEGJELENÉSE

             10.00–10.25      Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (K. R.)

             10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise

             Zsoltárválasz  Hódoljon előtted, Istenem, * a föld minden nemzete!

             Celebráns         Merka János plébános

             Lektor               Glatz Hajnalka (Iz 60, 1–6; Ef 3, 2–6; Mt 2, 1–12)

             Orgonista         Sneff János

*

JANUÁR 8.,   URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE

             10.00–10.25      Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (L. K.)

             10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise  

             Zsoltárválasz  Áldja meg Isten az ő népét, * adjon neki békességet.

             Celebráns         dr. Cserháti Ferenc delegátus

             Lektor               Jámbor Bertalan (Iz 42, 1–7; ApCsel 10, 34–38; Mk 1, 7–11)

             Orgonista         Sneff János

*

JANUÁR 15.,ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP

             10.00–10.25      Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (R. B.)

             10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise

             Zsoltárválasz  Íme, eljövök, Uram,* hogy teljesítsem azt, amit kívánsz.

             Celebráns         Merka János plébános

             Lektor               Kucsera János (1 Sám 3, 3–19; 1 Kor 6, 13–20; Jn 1, 35–42)

             Orgonista         Sneff János

* * *

Melléklet: Miklósházy Attila SJ körlevele

RENDEZVÉNYEK

a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

A karácsonyi ünnepségek és az iskolai szünidő miatt  2006. január 8-ig
missziónkon szünetelnek a csoportmunkák.

* * *

Hétfő,               január 9.                    

19.00–21.30     Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,               január 10.                  

16.00–18.00     Bébi-Mami Kör

16.00–18.00     Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.00–19.30     Angol nyelvtanfolyam

18.30–22.00     Regös kezdő-néptánccsoport

*

Szerda,            január 11.                    

18.30–20.00     Patrona Hungariae Énekkarunk próbája a Thalkirchner Str. 11. szám alatt

18.30–21.30     Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,      január 12.                  

13.45–14.15  Szentmise missziónk házi kápolnájában

14.00–17.00     Szeniorok Klubja: „Játékos vetélkedő” címmel. Szeretettel várunk minden

                         nyugdíjaskorú érdeklődőt.

18.00–19.30     KMÉM: Programbizottsági űlés

18.30–20.30     Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

20.00–21.30     Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,           január 13.                  
17.30–19.30     Színkör

19.30–21.30     Láncszem-közösség: fiatalok ismerkedése, elmélkedés, imádság, éneklés

*

Szombat,         január 14.                  

12.00–15.30     Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással

15.30–18.00     Cserkészfoglalkozás

18.30–21.30     Ifjúsági találkozó: Ki Krisztus?

* * *

2006. március 12-én MISSZIÓTANÁCS választás. Jelöltetheti magát február 26-ig min­den 16. életévét betöltött, missziónk területén bejelentett lakhellyel rendelkező, ka­tolikus hitét gya­korló, magyar keresztény, aki felelősséget érez egyházi kö­zös­sé­gün­kért, és kész tevékenyen köz­reműködni üdvösséget és világot szolgáló feladatában.

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;
E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de
Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános