Müncheni Magyar Katolikus Misszió

2005.

december

11.

ÉRTESÍTŐ

22.

évfolyam

20. szám

Adventi és egész életünkre szóló feladatunk: Elismerni, hogy nem jó egyedül lennünk, és Jézus az, aki már itt és most eljön, belép az életünkbe. Ezért mondjuk, valljuk meg neki:

Urunk, szükségünk van Rád!

Az éhező azt gondolja, hogy kenyér kell neki, pedig valójában Reád éhezik. A szomjazó azt gondolja, hogy vízre van szüksége, de valójában Téged szomjazik. A beteg azt hiszi, hogy egészségre van szüksége, és nem látja, hogy éppen azért beteg, mert nélkülözi gyógyító jelenlétedet.

Aki szépséget keres, Téged keres, aki igazságot keres, csak Nálad találja meg. Aki megnyugvást, békét keres, a Te szíveden keresse, mert magadnak teremtettél minket. Jézus Krisztus, szükségünk van Rád, Téged kell keresnünk, és befogadnunk életünkbe. A Veled történő adventi találkozás biztosítéka az örök karácsony eljövetelének (Papini nyomán).

MAGYAR SZENTMISÉK
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

 

DECEMBER 11, ADVENT 3. VASÁRNAPJA

             10.00–10.25      Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság ( M. Zs. )

             10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise Kopácsy Zoltán és dr. Atzél Endre l. ü.

             Zsoltárválasz  Hadd énekeljem örökké, * Urunknak irgalmas jóságát!

             Celebráns         Merka János plébános

             Lektor               Turu Ágnes (Iz 61, 1–11; 1 Tessz 5, 16–24; Jn 1, 6–28)

             Orgonál            Sneff János

             Mise után        a keresztség szentségében részesül Resch Kevin

Magyar szentmise Rosenheimban, december 11-én 12.30-kor Mátyás l. ü.
és a Thes család elhunyt tagjaiért a St. Josef-templomban, Innstraße 4.
Celebráns: Csernai Balázs doktorandus


DECEMBER 18
., ADVENT 4. VASÁRNAPJA

             10.00–10.25      Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság ( Sch. M. )

             10.30–11.30   Ünnepélyes ifjúsági szentmise

             Celebráns         Merka János plébános

             Lektor               Glatz Hajnalka  (2 Sám 7, 1–16; Róm 16,  25–27; Lk 1, 26–38)

             Közreműködik a DurMolJk ifjúsági énekkarunk dr. Kováts János vezetésével

Borbély Éva, Csernai Balázs, Dóbiás András, Fábián-Lechli László, Geng Ildikó, Görög Barbara, Glatz Hajnalka, Hart István, Horváth Tamás, Jámbor Bertalan, Kovács-Gere Orsolya, Krasznai Norbert, Mezinger Magdolna, Nadj Mária, Nagy Bernadett, Pap Erika, Polgár Gábor, Poszet Katalin, Raith-Pócz Judit, Reiter Gábor, Turu Ágnes, Zichy András.

*

DECEMBER 24., S Z E N T E S T E

             22.00–22.25      Karácsonyi gyóntatás

             22.30–23.30 KARÁCSONYI ÉJFÉLI SZENTMISE a népért

             Zsoltárválasz  Ma született a Megváltónk, * az Úr Jézus Krisztus.

             Celebráns         Merka János plébános

             Lektor               Győry Márta (Iz 9, 1–6; Tit 2, 11–14; Lk 2, 1–14)

             Orgonál            Sneff János

RENDEZVÉNYEK
a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

Hétfő,               december 12.            Gabriella, Fáni

19.00–21.30     Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,               december 13.             Lúcia, Luca, Ottília

16.00–18.00     Bébi-Mami Kör

16.00–18.00     Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.00–19.30     Angol nyelvtanfolyam

18.30–22.00     Regös kezdő-néptánccsoport

*

Szerda,            december 14.             Keresztes János, Szilárda, Bertold

18.30–20.00     Patrona Hungariae Énekkarunk főpróbája a Thalkirchner Str. 11. szám alatt

18.30–21.30     Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,      december 15.             Valér, Detre

17.00–17.30  Szentmise missziónk házi kápolnájában

17.30–18.30  Bibliakör – Okulásunkra írták meg, IV. rész: „Az idegen Isten bemutatkozik”  ( 1.)  (szóban)

18.30–20.30     Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

20.00–21.30     Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,           december 16.              Etelka, Aletta

17.00–18.30     Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában

17.30–19.30     Színkör

19.00–21.30     Széchenyi Kör – Dr. Hegedűs Imre János, szépíró: „Három ország, egy haza –  hontalanság itt és otthon” címmel tart előadást.

19.30–21.30     Láncszem-közösség: fiatalok ismerkedése, elmélkedés, imádság, éneklés

*

Szombat,         december 17.              Lázár, Olimpia

12.00–15.30     Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással

15.30–18.00     Cserkészfoglalkozás, adventi gyertyagyújtás ( 4.)

17.00–21.30     Katakomba Klub: vendégmunkások, hosszabb-rövidebb ideig Münchenben tartózkodók találkozása, ismerkedés, beszélgetés, magyar nyelvű TV-műsornézés, böngészés hazai újságokban ill. folyóiratokban, társasjáték, stb.

 

A Hétvégi Magyar Iskola, a két cserkészcsapat,

Patrona Hungariae Énekkarunk, a Regös- és Komámasszony-néptánccsoport,

valamint a Színkör közreműködésével

2005. december 18-án, vasárnap 16.00 órától

KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG

a Salesianer Don Boscos Jugendwohnheim dísztermében, München, Sieboldstrasse 11. (a Rosenheimer Platz, ill. a St. Wolfgang közelében).

Megközelíthető: S–Bahn-nal, valamint villamossal (15-ös/25-ös) a „Rosenheimer-Platz” megállóig. Innen gyalog megyünk a Franziskanerstraße-ba, majd a második utca balra a Sieboldstraße. Gépkocsival jövőknek korlátolt parkolási lehetőség a Sieboldstraße-ban,vagy környékén.

Az ünnepség kezdetén 15.00–16.00-ig jótékonysági süteményvásár cserkészcsapataink javára. Mindenkit szeretettel várunk!

* * *

November 19-i jótékonysági bálunk jövedelmét, 471,38 €urót, müncheni Magyar Karitász Szolgálatunknak átadtuk. Isten fizesse meg segítőkészségüket!

*

Missziónk fennállásának 60. évfordulója és Erdő Péter bíboros látogatása alkalmából megtartott állófogadásra süteményt készített: Adamkó-Hof Anna, Bátky Etelka, Csefán Ágnes, Gombár Mária, Győry Márta, Horvát Júlia, Jánosi Margit, Jäger Ilona, Kárpát Sarolta, Kecskési Maja, Komlósi Rozália, Krasznai Judit, Lévai Katalin, Mekker Enikő, Mészáros Ferenc, Nadj Mária, Rein Barbara, dr. Rodewald Éva, Ruttner Piroska, Schwarzkopf Mária, Turányi Erzsébet, Vizy Zsuzsanna, Wiedra Monika, Zimmer Mária.

Hálásan köszönjük!

*

A karácsonyi ünnepségek és az iskolai szünidő miatt  2006. január 8-ig

missziónkon szünetelnek a csoportmunkák.

*

2006. március 12-én MISSZIÓTANÁCS választásra kerül sor. Jelöltetheti magát február 26-ig min­den 16. életévét betöltött, missziónk területén bejelentett lakhellyel rendelkező, katolikus hitét gyakorló, magyar keresztény, aki felelősséget érez egyházi közösségünkért, és kész tevékenyen közreműködni üdvösséget és világot szolgáló feladatában.

* * *

ELŐZETES: Szombaton, december 31-én 17.00-kor a Damenstift-templomban évvégi hálaadó és újévi előesti szentmise, utána missziónkon szilveszteri mulatság élő zene mellett. Nyitás 19.00 órakor. Éjfélkor rövid imával és Isten áldásával kezdjük az új évet missziónk házi kápolnájában.

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió

D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.

Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;

E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános