Müncheni Magyar Katolikus Misszió

2005.

április

24.

ÉRTESÍTŐ

22.

évfolyam

7.  szám

 

Húsvét 5. vasárnapja – Bérmálás

XVI. Benedek

Isten éltesse és vezérelje új pápánkat!

P. Miklósházy Attila SJ,

a külföldön élő római katolikus magyarok püspöke ünnepélyes főpapi szentmisét celebrál

missziónk fennállásának 60. évfordulója alkalmából és a bérmálás szentségében részesíti

Felber Evelyn, Greck Tamás, Kutasi Dániel, Paulescu Anna, Paulescu Daniela és Resch Melanie fiatalokat.

Isten hozta főpásztorunkat!

 

ÁPRILIS 24., HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA – BÉRMÁLÁS

             10.00–10.25        Húsvéti gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (V. M.)
      10.30–11.30 Ünnepélyes főpapi szentmise bérmálással
      Főcelebráns   P. Miklósházy Attila SJ püspök
             Celebráns            Dr. Cserháti Ferenc delegátus, P. Hegyi János SJ, Ft. Csernai Balázs  és Merka János plébános
             Lektor                  Krasznai Norbert (ApCsel 6, 1–7; 1 Pét 2, 4–9; Jn 14, 1–12)

             Közreműködik a DurMolOk ifjúsági énekkar dr. Kováts János vezetésével
és Patrona Hungariae Énekkarunk előadja Halmos László – Ecce sacerdos, Harmat Artúr – Regina coeli laetare, Kisdi/Fojtényi/Bárdos – Szentlélek Isten, szállj reánk, Halmos László – Isten nagyságát és Christus vincit című kórusműveket.

             Orgonál és vezényel Jussel Ottó

*

MÁJUS 1.,   HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA – ELSŐÁLDOZÁS

             10.00–10.25         Húsvéti gyóntatás és májusi ájtatosság ( R. É. )
             10.30–11.30      Ünnepélyes szentmise Tomecz József l. ü.
             Zsoltárválasz    Minden föld Istent dicsérje!
             Celebráns           Merka János plébános
             Lektor                 Goia Szilvia (ApCsel 8, 5–17; 1 Pét 3, 15–18; Jn 14, 15–21)
             Orgonál              Sneff János
        Első szentáldozáshoz járul: Albert Lilla, Albert Dávid, Diekötter Robert, Kiefel Klaudia, Konrad Dorka, Lorenz Péter
          Közreműködik a DurMolOk ifjúsági énekkar dr. Kováts János vezetésével

             Mise után         rózsafüzér titokcsere

             Általános havi imaszándék: Imádkozzunk, hogy a hitért és igazságért üldözöttek a
                                                         Szentlélek vigasztalását és erősítését megtapasztalják.

             A keresztség szentségében részesül Lorenz Dávid

*

Május 5.      Áldozócsütörtök – Urunk mennybemenetele

             10.00–10.25         Húsvéti gyóntatás és májusi ájtatosság ( R. É. )
             10.30–11.30      Ünnepélyes szentmise  Rogge Marietta l. ü.
             Zsoltárválasz     Ujjongás közt ment föl Isten, * az Úr égbe emelkedett harsonaszóval.
             Celebráns           Csernai Balázs doktorandus és Merka János plébános
             Lektor                 Váczy Ilona (ApCsel 1, 1–11; Ef 1, 17–23; Mt 28, 16–20)
             Orgonál              Sneff János

*

MÁJUS 8.,   HÚSVÉT 7. VASÁRNAPJA

             10.00–10.25      Húsvéti gyóntatás és májusi ájtatosság ( R. É. )
             10.30–11.30      Ünnepélyes szentmise Felber Ilona és Treger Éva l. ü.
             Celebráns           Csernai Balázs doktorandus
             Lektor                Turu Ágnes (ApCsel 1, 12–14; 1 Pét 4, 13–16; Jn 17, 1–11a)
             Orgonál              Sneff János

             Mise után         a keresztség szentségében részesül Winkler Emily Lucia

Magyar szentmise

Erdingben, május 7-én 16.00-kor a Hl. Geist- templomban, Landshuter Str. 8.

Rosenheimban, május 8-án 12.30-kor a St. Josef-templomban, Innstraße 4.

Celebráns: Merka János plébános.

RENDEZVÉNYEK

a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

Vasárnap,       április 24.             György, Fidél, Hunor

                         Bérmálás – Lásd fönnt!

18.00–20.00     A Müncheni Magyar Nyelvű Református Egyházközség szervezésében a Kiss Stúdió Színház Nagyváradról bemutatja Márai Sándor, Nyirő József, Wass Albert művei alapján a „Három csillag jár az égen” c. színpadi játékot.

*

Hétfő,               április 25.             Márk evangélista

Plébánosunk április 28-ig részt vesz a Nyugat-Európai Magyar Papi Konferencián Steinerskirchen-ben

18.00–19.30     Angol nyelvtanfolyam

19.00–21.30     Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,               április 26.             Ervin, Klétusz

16.00–18.00     Bébi-Mami Kör

18.30–22.00     Regös kezdő-néptánccsoport

*

Szerda,             április 27.               Zita, Marianna

16.00–18.00     Német nyelvtanfolyam

18.30–20.00     Patrona Hungariae Énekkarunk próbája a Thalkirchner Str. 11. szám alatt

18.30–21.30     Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,      április 28.             Chanel Péter, Valéria

16.30–17.00  Szentmise missziónk házi kápolnájában

17.00–18.00     Bibliakör: Szent Pál útjain VIII. – „Korintus”

18.30–20.30     Ifjúsági énekkarunk, a DurMolOk próbája

20.00–21.30     Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,           április 29.             Sienai Katalin, Petúr

17.30–19.30     Színkör

19.30–21.30     Láncszem-Közösség

19.30–21.30     Széchenyi Kör: Prof. dr. Gyarmathy György, volt müncheni főkonzul „Budapest-Zürich-München-? – Egy gazdag életút állomásai” címmel tart előadást.

*

Szombat,         április 30.             V. Piusz pápa, Katalin, Kitti

16.30–17.30     Próba elsőáldozó gyermekeinknek és szüleiknek a Damenstift-templomban

17.00–21.30     Katakomba Klub: vendégmunkások, hosszabb-rövidebb ideig Münchenben tartózkodók találkozása, ismerkedés, beszélgetés, magyar nyelvű TV-műsornézés, böngészés hazai újságokban ill. folyóiratokban, társasjáték, stb.

18.00­–19.30     A Színkör előadja Karinthy Frigyes „A teknősbéka” és „A bűvös szék” című egyfelvonásos tréfáit.

*

Vasárnap,       május 1.                Szent József, a munkás, Fülöp, Jakab

                         Elsőáldozás – Lásd fönnt!

 
Hétfő,               május 2.                Atanáz, Zsigmond

18.00–19.30     Angol nyelvtanfolyam

19.00–21.30     Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,               május 3.                Fülöp és Jakab apostolok, Tímea, Viola

16.00–18.00     Bébi-Mami Kör

18.30–22.00     Regös kezdő-néptánccsoport

*

Szerda,            május 4.                Flórián, Szilvánusz, Mónika
16.00–18.00     Német nyelvtanfolyam

18.30–20.00     Patrona Hungariae Énekkarunk próbája a Thalkirchner Str. 11. szám alatt

19.00–22.00     Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,      május 5.                Áldozócsütörtök – Gyöngyi, Györgyi, Gotthárd, Júlia

                       Lásd szentmisék!

19.00–20.00  Májusi ájtatosság a Marienplatz-on Engelbert Siebler segédpüspökkel

*

Péntek,           május 6.                Ivett, Frida, Zsóka

                         Elsőpéntek, egész napos beteglátogatás.

17.00–18.30  Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában

17.30–19.30     Színkör

18.30–20.00     Családok fóruma

19.30–21.30     Láncszem-közösség: fiatalok ismerkedése, elmélkedés, imádság, éneklés

*
Szombat,         május 7.                Boldog Gizella, Bendegúz, Gusztáv

12.00–15.30     Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással

15.30–18.00     Cserkészfoglalkozás

18.30–21.00     Ifjúsági találkozó: A vallástörténet nagyjai – „Reformátorok”, videofilm

* * *

ELŐZETES: május 12-én Szeniorok Klubja és Bibliakör, 15-én Pünkösdvasárnap, 16-án Pünkösdhétfő, 17–28-ig „Szent Pál útjain” zarándoklat Görög- és Törökországba.

*

Csütörtökön, június 16-án egyházközségi kirándulás Bogenbe és Straubingba

a Szeniorok Klubja és az Imakör szervezésében.

*

Vasárnap, június 26-án 13.00–21.30-ig egyházközségi JUNIÁLIS

Grünwaldban, a Hubertusstr. 22. szám alatt.

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;
E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de
Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános