Müncheni Magyar Katolikus Misszió


2004.
október
31.

ÉRTESÍTŐ


21.
évfolyam
18.  szám

 

November 1.– Mindenszentek ünnepe


November 2.– Halottak napja

                            „Őszbe csavarodott a természet feje,

                            Dérré vált a harmat, hull a fák levele.”

Figyeld a gyertyát! Még világít, de lassacskán, árkokat és kiemel­kedőket írva fogyatkozik a viasz, sercegve ég, néha küszködik a lángja. Figyeld életed gyertyáját! Az is lassacskán a vége felé kö­zeledik. Világíts azoknak, akiknek tudsz! Vezesd szeretteidet a jó úton, nehogy eltévedjenek! Nem baj, ha kisebb már életed fénykö­re. Csak világíts, ahogy és ameddig tudsz. (Új Ember, Évkönyv 1996)

MAGYAR SZENTMISÉK
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.
Damenstift-templom

OKTÓBER 31., ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP

             10.00–10.25      Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (R. É.)
             10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise
             Zsoltárválasz     Istenem és királyom magasztallak ged,*szent nevedet áldom örökkön-örökké.
             Celebráns         Merka János plébános
             Lektor               Váczy Ilona (Bölcs 11, 22–12, 2; 2 Tessz 1, 11–2, 2; Lk 19, 1–10)
             Orgonál            Sneff János

*

NOVEMBER 1. MINDENSZENTEK ÜNNEPE

             10.00–10.25      Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (K. S.)
             10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise
             Zsoltárválasz  Ez az istenkeresők pe, * mely látni kívánja arcodat, Uram.
             Celebráns         Merka János plébános
             Lektor               Jámbor Bertalan (Jel 7, 2–14; 1 Jn 3, 1–3; Mt 5, 1–12a)
             Orgonista         Sneff János  

*

Kedd, november 2 – Halottak napja

         18.30–19.30   Halottak napi szentmise szentbeszéddel összes halottainkért és elhunyt lelkipásztorainkért

Dr. vitéz Koráni Elemér (* 1888, = ?)
Dr. Rozsály Ferenc (* 1917, = 1957. 02. 17.)
Dr. Ádám György (* 1912, = 1978. 01. 18.)
Füstös Antal (* 1919, = 1985. 07. 16.)
Dr. Közi Horváth József (* 1903, = 1988. 05. 26.)
Dr. Eperjes Ernő (* 1914, = 1988. 08. 26.)
Hajdú István (* 1918, = 1990. 05. 10.)
Marczell Tibor (* 1921, = 1990. 09. 10.)
Dr. Kozma György (* 1939, = 1990. 12. 14.)
Dr. Harangozó Ferenc (* 1907, = 1991. 12. 23.)
Dr. Fábián Károly (* 1919, = 1993. 02. 06.)
Dr. Bácsváry Róbert (*1922, = 2000. 09. 13.)

                   Celebráns         Merka János plébános
                   Lektor               Váczy Ilona
                   Orgonista         Sneff János

*

NOVEMBER 7. ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP

             10.00–10.25      Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (V. M.)
             10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise a Sznorovszky család elhunyt tagjaiért és Nádasi Rózsa l. ü.    
             Zsoltárválasz  Betölt engem színed tása,* midőn felébredek, Uram.
             Celebráns         Merka János plébános
             Lektor               Hart István (2 Mak 7, 1–14; 2 Tessz 2, 16–3, 5; Lk 20, 27–38)
             Orgonista         Sneff János
             Mise után        rózsafüzér titokcsere

Általános havi imaszándék: Imádkozzunk, hogy a keresztény férfiak és nők, sajátos hivatásuk tudatában, nagylelkűen válaszoljanak Isten hívására, és az életszentség útján járjanak.

*

NOVEMBER 14. ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP

             10.00–10.25      Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (R. B.)
             10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise = Kottra Rezső és Jolán l. ü.
             Zsoltárválasz  Eljön az Úr ítélni a földet,* igazságban ítéli az egész világot.
             Celebráns         Csernai Balázs kisegítő lelkész
             Lektor               Jánosi Margit (Mal 3, 19–20a; 2 Tessz 3, 7–12; Lk 21, 5–19)
             Orgonista         Sneff János

     
 
Magyar szentmise Rosenheimban,
 
vasárnap, november 14-én 12.30-kor + Czirják Sándor l. ü. a St. Josef-templomban, Innstraße 4.
 
Celebráns: Merka János plébános.
 
     

RENDEZVÉNYEK
a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.
Misszióház

Hétfő,               november 1.          Mindenszentek ünnepe, Marianna

                         Lásd szentmisék!

Nov. 2-tól 6-ig Bajorországban őszi szünidő. Missziónkon elmaradnak a csoportmunkák.

Szerda,            november 3.          Porres Márton, Győző, Szilvia

18.30–20.00     Patrona Hungariae Énekkarunk próbája a misszión. Énekkarunk szorgalmasan készül az ökumenikus istentiszteletre és advent első vasárnapjára. Szeretettel várjuk új tagok csatlakozását.

*

Csütörtök,      november 4.       Borromeoi Szt. Károly

18.30–20.30     Ifjúsági énekkarunk, a DurMolOk próbája
20.00–21.30     Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,           november 5.          Imre herceg, Filótea, Tétény
Elsőpénteki egész napos beteglátogatás.

17.00–18.30  Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában
19.30–21.30     Láncszem-közösség: fiatalok ismerkedése, elmélkedés, imádság, éneklés és beszélgetés missziónk alagsori nagytermében
19.30–21.30     KMÉM-Pax Romana Müncheni Csoport és a Müncheni Magyar Intézet közös rendezésében Dr Bejczy K. Antal „A Marson innen és a Marson túl – Az élet fizikai lehetőségei naprendszerünkben és a kozmoszban” vetített képes előadás.
Dr. Bejczy K. Antal fizikus, professor emeritus az amerikai CALTECH-en és nyugalmazott kutató a Jet Propulsion Laboratory-ban. Ő a Mars bolygót vizsgáló „Nyomkereső” tervezője. A KMÉM-Pax Romana és a Katolikus Magyar Sajtó-Munkaközösség volt elnöke.

*

Szombat,         november 6.          Lénárd, Kölni Krisztina, Leonardo

*

Vasárnap,       november 7.          Rezső, Csongor, Engelbert

Hétfő,               november 8.          Zsombor, Kál, Kolos

18.00–19.30     Angol nyelvtanfolyam kezdőknek
19.00–21.30     Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,               november 9.          A Lateráni-bazilika felszentelése

12.00–16.00     Könyvkölcsönzés
16.00–18.00     Bébi-Mami Kör
19.00–21.30     Regös kezdő-néptánccsoport

*

Szerda,            november 10.       Nagy Szent Leó, Réka, Avellinói András

16.00–18.00     Német nyelvtanfolyam kezdőknek
18.30–20.00     Patrona Hungariae Énekkarunk próbája a Thalkirchner Str. 11. sz. alatti  Alten Clubban, a Sendlinger Tor szomszédságában.
19.00–21.30     Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,      november 11.       Tours-i Márton, Atád, Tódor

13.45–14.15  Szentmise missziónk házi kápolnájában

14.00–17.00     Szeniorok Klubja, amelyen a Münchenben élő aradi származású és kötődésű újságíró, Hudy Árpád „Az aradi szabadságszobor kálváriája” címmel az idén, április 25-én újra felállított vértanú emlékmű hányatott történelmi sorsáról tart előadást. Délutáni találkozónkon tea, kávé és sütemények mellett beszélgethetünk és szórakozhatunk. Összejövetelünkre szeretettel várunk minden nyugdíjaskorú érdeklődőt.
18.30–20.30     Ifjúsági énekkarunk, a DurMolOk próbája
20.00–21.30     Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,           november 12.       Jozafát, Asztrik, Jónás

17.30–19.30     Színkör
19.30–21.30     Láncszem-közösség: fiatalok ismerkedése, elmélkedés, imádság, éneklés és beszélgetés missziónk alagsori nagytermében

*

Szombat,         november 13.       Magyar szentek és boldogok

 9.00–11.00      Takarítás a Damenstift-templomban. Aki teheti, segítsen.
19.00–02.00     Jótékonysági szüreti bál a Pacsirták közreműködésével. Lásd Meghívók!

*

Vasárnap,       november 14.       Aliz, Huba, Vanda

* * *

ELŐZETES: November 17-én ökumenikus istentisztelet református testvéreinknél, a Reisingerstr. 11. sz. alatt; 20-án Hétvégi Magyar Iskola és cserkészfoglalkozás; 19–21-ig ifjúsági lelkigyakorlat; 25-én Bibliakör; 26-án Családok fóruma; 27-én két énekkarunk zártkörű Cecília-ünnepsége;

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;
E-mail: info@ungarische-mission.de; http://www.ungarische-mission.de
Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános