Müncheni Magyar Katolikus Misszió


2004.
október
17.

ÉRTESÍTŐ


21.
évfolyam
17.  szám

 

Évközi 29. vasárnap

OKTÓBER 23.

Rian a föld, a falak dőlnek,

Kék harsonákkal zeng az ég.

S barlangjából a dohos kőnek

Az ember újra fényre lép.

Fonnyadt testünket záporozza,

Sápadt arcunkra hull a nap,

S szédülten, szinte tántorogva

Szabadság, szívjuk sugarad.

Sötétből tárul ki a szívünk:

Nyíló virág a föld felett.

A szolgaságból fényt derítünk,

Fegyver nélkül is győztesek.

              Tollas Tibor

ÁTLŐTT SZÍVVEL

Október 23. emléke


A fiúk előttem vonulnak

Mellükön lőtt seb a kokárda

Fiúk ti édes kis suhancok

ezért jöttetek a világra?!

Hosszú hosszú a menetetek

Vonultok megszentelő őszben

Fiúk ez a ti ünnepetek

örök fényeskedő s időtlen

Kisöcséim vonuljatok csak

arcotokon sírgyertyák fénye

Legkülönbjei suhancoknak

legenda lesztek ezer évre!

A fiúk előttünk vonulnak

hősei a leggyönyörűbb ősznek

Vérvirágos kokárdát hordnak

és átlőtt szívükkel is győznek!

Kiss Dénes


MAGYAR SZENTMISÉK
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.
Damenstift-templom

OKTÓBER 17., ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP

             10.00–10.25       Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (Z. M.)
             10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise + Szabó Gyula l. ü.
             Zsoltárválasz   Segítségünk az Úr nevében van,* aki mennynek és földnek alkotója.
             Celebráns          Ft. Csernai Balázs kisegítő lelkész és Merka János plébános
             Lektor                Barbul László (Kiv 17, 8–13; 2 Tim 3, 14–4, 2; Lk 18, 1–8)
             Orgonál             Sneff János
             Mise után         a keresztség szentségében részesül Szőcs Zsófia


OKTÓBER 24., ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP

          Egyházi megemlékezés nemzeti ünnepünkről

             10.00–10.25      Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (M. Zs.)
             10.30–11.30   Ünnepélyes  szentmise + Kopácsi Zoltánné és Rezi Jenő l. ü.
             Celebráns        dr. Cserháti Ferenc delegátus
             Lektor              Győry Márta (Sir 35, 15b–22a; 2 Tim 4, 6–18; Lk 18, 9–14)
             Orgonál és vezényel Jussel Ottó
Közreműködik Patrona Hungariae Énekkarunk Náray/Bárdos – Dicsőség légyen, glória, Kisdi/Fojtényi/ Bárdos – Szentlélek Isten szállj reánk, Mozart – Alleluja-kánon, Jósvay Gábor – Rózsafüzér királynéja, Lambillotte – Ave Maris Stella című kórusművekkel
Szoprán: Adamkó-Hof Anna, Billmayer Anna, Farkas Ildikó, Gombár Mária, Luschies Mária, Meggyesy Irén, Mekker Edit, Rozsnyai Gréte, Sárkány Veronika, Varga Margit; Alt: Biergiesser Anikó, Horváth Mária, Jánosi Margit, Kováts Éva, Lévai Katalin, Ponner Imola, Tamás Katalin, Turányi Erzsébet; Tenor: Hammer-Müller Siegfried, Jámbor Bertalan, Mekker Árpád; Basszus: Cseresznyés Jenő, Hart István, Melich Géza, Sneff János, Wetzstein Antal

Mise után   a millenniumi dombormű megkoszorúzása


Magyar szentmise Rosenheimban,
vasárnap, október 24-én 12.30-kor a St. Josef-templomban, Innstraße 4.
Celebráns: Merka János plébános.


OKTÓBER 31., ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP

             10.00–10.25       Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (R. É.)
             10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise
             Zsoltárválasz  Istenem és királyom magasztallak ged,*szent nevedet áldom örökkön-örökké.
             Celebráns         Merka János plébános
             Lektor                Váczy Ilona (Bölcs 11, 22–12, 2; 2 Tessz 1, 11–2, 2; Lk 19, 1–10)
             Orgonál             Sneff János

RENDEZVÉNYEK
a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.
Misszióház

Hétfő,    október 18.    Lukács evangélista, Jusztusz

18.00–19.30      Angol nyelvtanfolyam kezdőknek

19.00–21.30       Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,      október 19.    Nándor, Keresztes Pál

12.00–16.00      Könyvkölcsönzés

16.00–18.00      Bébi-Mami Kör

18.30–21.30      Regös kezdő-néptánccsoport

*

Szerda,      október 20.    Vendel, Vitálisz

16.00–18.00     Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.30–20.00     Patrona Hungariae Énekkarunk főpróbája a Thalkirchner Str. 11. szám alatti Alten Clubban, a Sendlinger Tor szomszédságában. Sok szeretettel várjuk énekelni szerető és énekelni tudó híveink jelentkezését és csatlakozását énekkarunkhoz.

19.00–21.30     Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,      október 21.    Orsolya, Zsolt, Solt, Celina

18.30–20.30     Ifjúsági énekkarunk, a DurMolOk próbája

20.00–21.30     Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,     október 22.     Előd, Kornélia, Korina

17.30–19.30     Színkör

19.30–21.30     Láncszem-közösség: fiatalok ismerkedése, elmélkedés, imádság, éneklés és beszélgetés missziónk alagsori nagytermében

19.30–21.30     Széchenyi Kör, amelyben Harsay György „Emberek vagyunk, újra magyarok” címmel emlékezik az 1956-os forradalomról.

*

Szombat,    október 23.    Nemzeti Ünnep, Kapisztrán János, Gyöngyi

12.00–15.30    Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással

15.30–18.00       Cserkészfoglalkozás

13.00–14.00       Bartók Éva és Bart Peeters Weem házasságkötése Neufahrban

16.00–17.00       Magyar szentmise Erdingben a Hl. Geist-templomban, Landshuter Str. 8. utána  Találkozó a Johannes-Haus-ban

*

Vasárnap,    október 24.    Claret Antal Mária, Salamon, Gilbert

*

Hétfő,     október 25.     Pécsi Boldog Mór, Blanka, Krizanta

18.00–19.30     Angol nyelvtanfolyam kezdőknek

19.00–21.30     Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,     október 26.     Dömötör, Amand, Evariszt

12.00–16.00      Könyvkölcsönzés

16.00–18.00      Bébi-Mami Kör

19.00–21.30      Regös kezdő-néptánccsoport

19.30–21.30      Prof. Dr. Christoph Schneeweiß „Demographische Zeitenwende. Tatbestände und Projektionen” című németnyelvű előadása. Szeretettel várunk minden érdeklődőt.

*

Szerda,    október 27.     Szabina, Antonietta

16.00–18.00      Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.30–20.00      Patrona Hungariae Énekkarunk próbája a Thalkirchner Str. 11. szám alatti Alten Clubban, a Sendlinger Tor szomszédságában.

19.00–21.30      Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,      október 28.     Simon és Júdás Tádé apostolok, Alfréd 

16.30–17.00     Szentmise missziónk házi kápolnájában

17.00–18.30        Bibliakör: Szent Pál útjain/II. – Lelki otthon: Antióchia

18.30–20.30        Ifjúsági énekkarunk, a DurMolOk próbája

20.00–21.30       Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,     október 29.    Nárcisz, Melinda

17.30–19.30      Színkör

19.30–21.30     Láncszem-közösség: fiatalok ismerkedése, elmélkedés, imádság, éneklés és beszélgetés missziónk alagsori nagytermében

*

Szombat,     október 30.   Alfonz, Stefánia

*

Vasárnap,    október 31.     Farkas, Rodrigó

* * *

ELŐZETES: nov. 1. Mindenszentek ünnepe, nov. 2. Halottak napja, nov. 5. elsőpéntek, beteglátogatás, KMÉM-Pax Romana előadás.

November 13-án 19.00 órai kezdettel Jótékonysági szüreti bál missziónk nagytermében. Közreműködnek a PACSIRTÁK. Jelentkezés és bővebb információ hivatali órákban missziónkon az alábbi telefonszámokon vagy személyesen.

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;
E-mail: info@ungarische-mission.de; http://www.ungarische-mission.de
Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános