Müncheni Magyar Katolikus Misszió


2004.
november
14.

ÉRTESÍTŐ


21.
évfolyam
19.  szám

 

Megkezdődött az Eucharisztikus Év


Francis Arinze bíboros október 8-án mutatta be a sajtó nyilvánosságának II. János Pál pápa „Mane Nobiscum Domine – Maradj velünk, Uram!” kezdetű apostoli levelét. A Szentatya Úrnapján, június 10-én a lateráni Szent János-bazilika előtt bemutatott ünnepi szentmiséjén jelentette be a 2004 októberétől 2005 októberéig tartó Eucharisztikus Évet.

Apostoli levelével hozzá akar járulni, hogy ez az Eucharisztikus Év minél nagyobb lelki haszonnal járjon az egész egyház számára.

Az Eucharisztikus Év kezdete és vége két fontos eseményhez kapcsolódik. A 48. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus október 10-től

17-ig tartott a mexikói Guadalajarában, a Püspöki Szinódus 11. rendes ülését pedig 2005. október 2-tól 29-ig tartják majd a Vatikánban. Az év során, augusztus 16. és 21. között Kölnben rendezik meg a fiatalok nemzetközi találkozóját.

A Szentatya a főpásztorok lelkipásztori gondjaira bízza ezt az évet. Az eucharisztia misztériumának ünneplése segítse a helyi egyházak lelkipásztori programjának megvalósítását.

A pápa figyelmeztet: az Eucharisztia Évében a keresztényeknek még erőteljesebben kell tanúságot tenniük Istennek a világban való jelenlétéről, előmozdítva a párbeszéd kultúráját, a közösségvállalást, a szolidaritást.


MAGYAR SZENTMISÉK
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.
Damenstift-templom

NOVEMBER 14. ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP

             10.00–10.25      Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (R. B.)
             10.30–11.30   Ünnepélyes ifjúsági szentmise = Kottra Rezső és Jolán l. ü.
             Celebráns         Csernai Balázs kisegítő lelkész
             Lektor               Krasznai Norbert (Mal 3, 19–20a; 2 Tessz 3, 7–12; Lk 21, 5–19)
             Közreműködik a „DurMolOk” ifjúsági énekkar dr. Kováts János vezetésével

     
 
Magyar szentmise Rosenheimban,
 
vasárnap, november 14-én Czirják Sándor l. ü.
 
és advent 1. vasárnapján Both Erzsébet l.ü
 
12:30-kor a St. Josef-templomban, Innstr. 4
 
Celebráns: Merka János plébános.
 
     

NOVEMBER 21. KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE

             10.00–10.25      Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (K. R.)
             10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise = Mekker Ottó és Baumann Ilona l. ü.
             Zsoltárválasz  Isten zába indulok,* örömtől dobban a szívünk.
             Celebráns        Merka János plébános
             Lektor               Jánosi Margit (2 Sám 5, 1–3; Kol1, 12–20; Lk 23, 35–43)
             Orgonista         Sneff János  

*

NOVEMBER 28. ADVENT 1. VASÁRNAPJA

           10.00–10.25      Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (Z. M.)
           10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise =
Tepfenhart Jolán és János l. ü.
           Celebráns         Merka János plébános
           Lektor               Jánosi András (Iz 2, 1–5; Róm 13, 11–14; Mt 24, 37–44)
          Orgonál és vezényel Jussel Ottó
             Közreműködik Patrona Hungariae Énekkarunk Kodály Z./Szedő D. – Jöjj el, jöjj el Emmanuel, Rorate coeli – gregorián, Lajtha L./Tóth J.– Mária, Mária és Schubert – Ave Maria kórusművekkel.

Szoprán: Adamkó-Hof Anna, Billmayer Anna, Farkas Tscholakoff Ildikó, Gombár Mária, Luschies Mária, Meggyesy Irén, Mekker Edit, Rozsnyai Gréte, Sárkány Veronika, Varga Margit, Zimmer Mária; Alt: Biergiesser Anikó, Horvát Julianna, Horváth Mária, Jánosi Margit, Kalmár Zsuzsa, Kováts Éva, Lévai Katalin, Ponner Imola, Tamás Katalin, Turányi Erzsébet; Tenor: Hammer-Müller Siegfried, Jámbor Bertalan, Mekker Árpád; Pfeiffer Otto; Basszus: Cseresznyés Jenő, Geada Nunes António, Hart István, Sneff János, Wetzstein Antal

RENDEZVÉNYEK
a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.
Misszióház

 

Hétfő, november 15.  Nagy Szent Albert, Lipót, Richárd

18.00–19.30     Angol nyelvtanfolyam kezdőknek
19.00–21.30     Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,  november 16.   Skóciai Margit, Ödön, Ottmár

12.00–16.00     Könyvkölcsönzés

16.00–18.00     Bébi-Mami Kör

19.00–21.30     Regös kezdő-néptánccsoport

*

Szerda,   november 17.  Gertrúd, Hilda

16.00–18.00     Német nyelvtanfolyam kezdőknek
19.00–22.00     Ökumenikus istentiszteletet tartunk református testvéreinkkel a Reisingerstr. 11. szám alatti református templomban. Közreműködik Patrona Hungariae Énekkarunk Jussel Ottó vezetésével. Az ökumenikus imaóra után agapé. Szeretettel várjuk mindkét felekezet híveit és mindazokat, akik Krisztus Urunk szándékának megfelelően szívesen imádkoznak velünk a keresztények egységéért.

*

Csütörtök,   november 18. A Péter- és a Pál-bazilika búcsúja, Jenő, Noé

18.30–20.30     Ifjúsági énekkarunk, a DurMolOk próbája
20.00–21.30     Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek, november 19. Árpád-házi Erzsébet, Zsóka

17.00–18.30  Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában
17.30–19.30     Színkör
18.00 órától vasárnap, november 21-én 14.00 óráig ifjúsági lelkigyakorlat „Keresztényként élni jobb?!” címmel missziónkon bentlakási lehetőséggel (ajánlott). Jelentkezni lehet november 14-ig 5,- € befizetésével missziónkon. Hozz magaddal hálózsákot!
18.30–20.00     Családok fóruma: „Legjobb barát a könyv” – beszélgetés Wass Albert regényeiről.

*

Szombat,   november 20. Jolán, Bódog, Bulcsú

12.00–15.30     Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással
15.30–18.00     Cserkészfoglalkozás

*

Vasárnap,    november 21.   Szűz Mária bemutatása, Olivér

*

Hétfő,   november 22.  Cecília, Cicelle, Célia

18.00–19.30     Angol nyelvtanfolyam kezdőknek
19.00–21.30     Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,   november 23.   I. Kelemen pápa, Kolumbán

12.00–16.00     Könyvkölcsönzés
16.00–18.00     Bébi-Mami Kör
19.00–21.30     Regös kezdő-néptánccsoport

*

Szerda,  november 24.  Vietnámi vértanúk, Emma, Flóra, Virág

16.00–18.00     Német nyelvtanfolyam kezdőknek
18.30–20.00     Patrona Hungariae Énekkarunk próbája a Thalkirchner Str. 11. sz. alatti Alten Clubban, a Sendlinger Tor szomszédságában.
19.00–21.30     Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,      november 25.       Alexandriai Katalin, Liza

16.30–17.00 Szentmise missziónk házi kápolnájában

17.00–18.30     Bibliakör: Szent Pál útjain/III. – „Az első missziós út” címmel
18.30–20.30     Ifjúsági énekkarunk, a DurMolOk próbája
20.00–21.30     Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,   november 26.   Virág, Konrád, Leonarda

17.00–18.30     Mini-Klub: „Az advent és a karácsonyi idő – Milyen módon ünnepeljük?”
17.30–19.30     Színkör
19.30–21.30     Láncszem-közösség: fiatalok ismerkedése, elmélkedés, imádság, éneklés és beszélgetés missziónk alagsori nagytermében
19.30–21.30     Széchenyi Kör: Tamási József, plébános Tiszaföldvárról „A torinói lepel titka” címmel tart előadást.

*

Szombat,         november 27.       Virgil, Virgínia, Amina

18.00–24.00  Szent Cecília-est. A köszönet és hála jegyében szeretettel várjuk Patrona Hungariae Énekkarunk és a DurMolOk ifjúsági énekkar minden tagját, hitvesével együtt, hagyományos és zártkörű ünnepségünkre, amelyet hálaadó szentmisével kezdünk missziónk házi kápolnájában és vacsorával folytatunk missziónk nagytermében. Tisztelettel kérem, hogy részvételüket a Szent Cecília-esten jelezzék, legkésőbb csütörtökön, november 25-én.

*

Vasárnap,       november 28.       Marchiai Jakab, Stefánia

* * *

ELŐZETES: dec. 3-án elsőpéntek, beteglátogatás, Imakör; 4-én Hétvégi Magyar Iskola és cserkészfoglalkozás valamint szentmise Erdingben; 5-én adventi lelkinap „Akarsz-e meggyógyulni” címmel. . Vezeti Ft. Hankovszky Ferenc; 9-én Szeniorok Klubja.

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;
E-mail: info@ungarische-mission.de; http://www.ungarische-mission.de
Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános