Nagyheti szertartások

Húsvéti magyar szentmisék

a Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1., 80331 München

 

Szentmisék előtt fél órával mindig gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság.

 

Április 4., Virágvasárnap,

10.30–11.30 ünnepi szentmise,

barkaszentelés és virágvasárnapi passió Szent Máté szerint.

Előadja Patrona Hungariae Énekkarunk Sneff János vezényletével.

*

Április 8., Nagycsütörtök,

19.00–20.00 nagycsütörtök esti szentmise

az Oltáriszentség szerzésének emlékére, oltárfosztás.

*

Április 9., Nagypéntek,

10.00 órai kezdettel Nemzetek keresztútja

a St. Michael-templomtól a Hl. Geist-templomig (Marienplatz)

15.00–16.00 nagypénteki szertartás,

a Damenstift-templomban, Passió Szent János evangélista szerint,

keresztleleplezés, hódolat a kereszt előtt, áldoztatás.

*

Április 10., Nagyszombat,

21.00–22.30 Húsvéti vigília,

 tűzszentelés, húsvéti gyertya megáldása, húsvéti örömének, vízszentelés. Mise végén ételszentelés.

*

Április 11., Húsvétvasárnap,

10.30–11.30 ünnepi szentmise

Mise végén ételszentelés.

*

Április 12., Húsvéthétfő,

10.30–11.30 ünnepélyes szentmise

 

Képünk a címoldalon: Detre György, Szent István, olaj, Szt. István-ház, Róma