Müncheni Magyar Katolikus Misszió

2003. szeptember 14. ÉRTESÍTŐ 20. évfolyam 15. szám

ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP
Szent Kereszt felmagasztalása

 
 
 

 Amint Mózes fölemelte a kígyót a pusztában,
úgy fogják fölemelni az Emberfiát is,
hogy aki hisz benne,
az el ne vesszen,
hanem örökké éljen.
Mert úgy szerette Isten a világot,
hogy egyszülött Fiát adta oda,
hogy aki hisz benne,
 az el ne vesszen,
hanem örökké éljen.
 (Jn 3, 14–16)

MAGYAR SZENTMISÉK
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

 

SZEPTEMBER 14. ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP
Szent Kereszt felmagasztalása
 10.00–10.25 Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (M. A.)
 10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise

 Zsoltárválasz  Az Úr színe előtt járok, *az élők földjén.

 Celebráns Merka János plébános
 Lektor Glatz Hajnalka (Iz 50, 5–9a; Jak 2, 14–18; Mk 8, 27–35)
 Orgonista Sneff János

                                        

Magyar szentmise Rosenheimban,  vasárnap, szeptember 14-én és 28-án 12.30-kor 
a St. Josef-templomban, Innstraße 4. Celebráns Merka János plébános.
                                

SZEPTEMBER 21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP
 10.00–10.25 Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (R. B.)
 10.30–11.30 Veni Sancte – Tanévnyitó ifjúsági mise
 Celebráns Merka János plébános
 Lektor Jánosi Margó (Bölcs 2, 12. 17–20; Jak 3, 16–4, 3; Mk 9, 30–37)
 Közreműködik Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttesünk dr. Kovács János vezetésével

*
SZEPTEMBER 28. ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP
 10.00–10.25 Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (K. S.)
 10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise
  a Schönberger és Guttmann család elhunyt tagjaiért

 Zsoltárválasz Az Úr végzései igazak, * megvidámítják a szívet.

 Celebráns Merka János plébános
 Lektor Jánosi Margit (Szám 11, 25–29; Jak 5, 1–6; Mk 9, 38–48)
 Orgonál Sneff János

*
OKTÓBER 5. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP
 10.00–10.25 Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (V. M.)
 10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise +Schönberger János l. ü.

 Zsoltárválasz Életünknek minden napját, * Isten áldása kísérje!

 Celebráns Merka János plébános
 Lektor  (Ter 2, 18–24; Zsid 2, 9–11; Mk 10, 2–16)
 Orgonista Sneff János
 Mise után rózsafüzér titokcsere
Általános havi imaszándék: Imádkozzunk, hogy a fiatalok Krisztust – aki út, igazság és élet – teljes szívből kövessék, tanúságot téve az élet minden területén.
 

RENDEZVÉNYEK
a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

Hétfő, szeptember 15. Fájdalmas Szűzanya, Enikő, Doloróza
19.00–21.30 Komámasszonyok-néptánccsoport
*
Kedd, szeptember 16.  Kornél és Ciprián, Edit, Kamélia
16.00–18.00 Bébi-Mami Kör
19.00–21.30 Regös-néptánccsoport
*
Szerda, szeptember 17.  Bellarmin Róbert, Zsófia, Lambert
16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam kezdőknek
18.30–20.00 Patrona Hungariae Énekkarunk próbát tart a Thalkirchner Str. 11. szám alatti Alten
 Clubban, a Sendlinger Tor szomszédságában. Szeretettel várunk új énekeseket is.
18.30–21.30 Regös kezdő-néptánccsoport
*
Csütörtök, szeptember 18. Diána, Kupertinói József
16.30–17.00  Szentmise missziónk házi kápolnájában
17.00–18.30  Bibliakör: Jézus és kora sorozatunk X. része – „Törvény és igazságszolgáltatás
 a Bibliában”
19.00–20.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba
20.00–21.30 Tánckör klasszikus táncot tanulóknak
*
Péntek, szeptember 19. Januáriusz, Szabolcs, Vilhelmina
17.00–18.30 Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában.
19.00–21.30 KMÉM – Pax Romana Müncheni Csoport és a Müncheni Magyar Intézet közös
előadása, amelyen Molnár József író, könyvkiadó, nyomdász „Fiú-nevelőintézet a Strázsa-hegy alján” címmel olvas fel szemelvényeket készülő önéletrajzából.
*
Szombat, szeptember 20. Koreai vértanúk, Friderika, Filippe
12.00–15.30 Hétvégi Magyar Iskola
15.30–18.00 Cserkészfoglalkozás
18.30–20.30 Ifjúsági találkozó: Fiatalon az életszentség útján – Lisieux-i Szent Teréz bemutatása
 videofilmről, közös beszélgetés

                                         

Hétfő, szeptember 22. Móric, Villanovai Tamás
19.00–21.30 Komámasszonyok-néptánccsoport
*
Kedd, szeptember 23. Pietrelcinai Pio atya, Tekla, Lívia
16.00–18.00 Bébi-Mami Kör
19.00–20.30 Missziótanács gyűlés
19.00–21.30 Regös-néptánccsoport
*
Szerda, szeptember 24. Gellért püspök, Mercédesz, Gerda
16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam kezdőknek
18.30–20.00 Patrona Hungariae Énekkarunk próbát tart a Thalkirchner Str. 11. szám alatti Alten
 Clubban, a Sendlinger Tor szomszédságában. Szeretettel várunk új énekeseket is.
18.30–21.30 Regös kezdő-néptánccsoport
*
Csütörtök, szeptember 25. Eufrozonia, Kleofás
13.45–14.15 Szentmise missziónk házi kápolnájában
14.00–17.00 Szeniorok Klubja: „Mivel telt a hosszú, forró nyár?” Szeretettel várunk minden
 nyugdíjas korú érdeklődőt.
19.00–20.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba, szeretettel várunk új énekeseket is.
20.00–21.30 Tánckör klasszikus táncot tanulóknak
*
Péntek, szeptember 26. Kozma és Damján, Jusztina, Kozima
19.30–21.30 Széchenyi Kör: Agocs Sándor szerkesztő, kiadó és a „Haza a magasban”
 című tankönyv két szerzőjének előadása.
*
Szombat, szeptember 27. Páli Szent Vince, Adalbert, Karola
16.00–20.00 A Komámasszonyok-néptánccsoport 20 éves jubileumi ünnepsége a Tücskök,
a Mákvirágok, a Regösök és a Komámasszonyok táncműsorával és agapéval. Mindenkit szeretettel várunk.
*
Vasárnap, szeptember 28. Vencel, Ruiz Lőrinc és társai, Salamon
18.00–19.00 Nemzetek miséje a St. Anna-templomban (St. Anna Str., München-Lehel)
 Engelbert Siebler segédpüspök vezetésével

                                         

Hétfő, szeptember 29. Mihály, Gábor, Rafael főangyalok
 Plébánosunk szept. 29-től okt. 2-ig részt vesz a Németországi Magyar Papi
Konferencián Amöneburgban. Világi munkatársaink a hivatalos munkaidőben missziónkon elérhetők.
19.00–21.30 Komámasszonyok-néptánccsoport
*
Kedd, szeptember 30. Jeromos, Örs, Honória
16.00–18.00 Bébi-Mami Kör
18.30–21.30 Regös-néptánccsoport
*
Szerda, október 1.  Lisieux-i Teréz, Remig
16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam kezdőknek
18.30–20.00 Patrona Hungariae Énekkarunk próbát tart a Thalkirchner Str. 11. szám alatti Alten
 Clubban, a Sendlinger Tor szomszédságában. Szeretettel várunk új énekeseket is.
18.30–21.30 Regös kezdő-néptánccsoport
*
Csütörtök, október 2. Őrangyalok, Petra, Örs
19.00–20.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba
20.00–21.30 Tánckör klasszikus táncot tanulóknak
*
Péntek, október 3. A NÉMET EGYSÉG NAPJA, Helga, Evald
 Elsőpéntek – egész napos beteglátogatás.  Missziónk hivatala zárva.
17.00–18.30 Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában
*
Szombat, október 4. Assisi Ferenc, Hajnalka
*
Vasárnap, október 5. Aurél, Attila, Flávia
Rózsafüzér Társulat közgyűlés, amelyet 10.00 órakor a Damenstift-templomban ünnepélyes októberi ájtatossággal kezdünk, a vasárnapi szentmisével és utána rózsafüzér titokcserével folytatunk; aztán missziónkon (Oberföhringer Str. 40.), 13.00–16.30-ig megbeszélések és agapé (ebéd, csoportfelelősök választása, beszámoló, évi csoportbeosztás, új tagok felvétele). Az ebédről és hozzávalókról missziónk gondoskodik. Szeretettel várjuk társulatunk minden tagját.

 

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19; E-mail: ukm_muenchen@yahoo.de
http: //www.erzbistum-muenchen.de/ungarische-mission
Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános