Müncheni Magyar Katolikus Misszió
 2003. október 5.
ÉRTESÍTŐ 20. évfolyam 16. számÉVKÖZI 27. VASÁRNAP
Október a rózsafüzér hónapja
 


A Boldogságos Szűz rózsafüzére a maga egyszerűségében és mélységében most, az épp megkezdődött harmadik évezredben is nagyon jelentős imaforma. Az a rendeltetése, hogy az életszentség gyümölcseit teremje, újra elmondja a világnak, hogy Krisztus az Úr és Üdvözítő, „az út, az igazság és az élet” (Jn 14, 6), az emberi történelem célja, az a végpont, melyre a történelem és a civilizáció vágyai irányulnak.

Rátok tekintek, bármilyen állapotban élő fivéreim és nővéreim, keresztény családok, betegek és öregek, s reátok, fiatalok: bizalommal vegyétek kézbe a rózsafüzért, s a Szentírás világosságánál, összhangban a liturgiával, mindennapi életetek körülményei közepette fedezzétek fel újra.


(II. János Pál pápa: Rosarium Virginis Mariae)

* * *
Jelentkezzék Ön is 81 tagú Rózsafüzér Társulatunkba

napi egy tized elimádkozásának vállalásával!
* * *

MAGYAR SZENTMISÉK
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.


OKTÓBER 5. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP
    10.00–10.25    Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (V. M.)
    10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise +Schönberger János l. ü.
  
 Zsoltárválasz    Életünknek minden napját, * Isten áldása kísérje!
    Celebráns    Merka János plébános
    Lektor    Turu Ágnes (Ter 2, 18–24; Zsid 2, 9–11; Mk 10, 2–16)
    Orgonista    Sneff János
    Mise után    rózsafüzér titokcsere
Általános havi imaszándék: Imádkozzunk, hogy a fiatalok Krisztust – aki út, igazság és élet – teljes szívből kövessék, tanúságot téve az élet minden területén.
*

OKTÓBER 12. ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP
    10.00–10.25    Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (R. É.)
    10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise a Znorovszky család elhunyt tagjaiért
  
 Zsoltárválasz     Áraszd ránk irgalmadat, Urunk,* hogy mindenkor ujjongjunk    
    Celebráns    Merka János plébános
    Lektor    Jánosi András (Bölcs 7, 7–11; Zsid 4, 12–13; Mk 10, 17–30)
    Orgonista    Sneff János

* * *
Magyar szentmise Rosenheimban, vasárnap, október 12-én +Sándor Imre és Anna l. ü.
valamint 26-án 12.30-kor a St. Josef-templomban, Innstraße 4.
Celebráns Merka János plb.

* * *


OKTÓBER 19. ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP
        Egyházi megemlékezés nemzeti ünnepünkrol
    10.00–10.25    Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (Z. M.)
    10.30–11.30    Ökumenikus jellegu ifjúsági szentmise +Pax Alfréd l. ü.
    Celebráns    Merka János plébános
    Lektor    Kucsera János (Iz 53, 10–11; Zsid 4, 14–16; Mk 10, 35–45)
    Közreműködik Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttesünk dr. Kovács János vezetésével
    és Patrona Hungariae Énekkarunk Jussel Ottó vezetésével.

* * *
Magyar szentmise Erdingben, október 19-én 16.00–17.00-ig
a Hl. Geist-templomban, Landshuter Str. 8.
Celebráns Merka János plébános.
17.00–19.00-ig találkozó a Johannes Stüberlben, Kirchgasse 9.

* * *

OKTÓBER 26. ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP
    10.00–10.25    Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (K. S.)
    10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise a Pereczár család elhunyt tagjaiért;
    + Baumann Ilona és Rezi Jenő l. ü.
    
Zsoltárválasz    Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk,* azért szívből ujjongunk.
    Celebráns    Merka János plébános
    Lektor    Jánosi Margit (Jer 31, 7–9; Zsid 5, 1–6; Mk 10, 46–52)
    Orgonál    Sneff János

RENDEZVÉNYEK
a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

Vasárnap,    október 5.    Aurél, Attila, Flávia
Rózsafüzér Társulat közgyulés, amelyet 10.00 órakor a Damenstift-templomban ünnepélyes rózsafüzér ájtatossággal kezdünk, a vasárnapi szentmisével és utána rózsafüzér titokcserével folytatunk; aztán missziónkon (Oberföhringer Str. 40.), 13.00–16.30-ig megbeszélések és agapé (ebéd, csoportfelelősök választása, beszámoló, évi csoportbeosztás, új tagok felvétele). Az ebédről és hozzávalókról missziónk gondoskodik. Szeretettel várjuk társulatunk minden tagját.
*
Hétfő,    október 6.    Brúnó, Renáta
19.00–21.30    Komámasszonyok-néptánccsoport
*
Kedd,    október 7.    Rózsafüzér Királynője, Amália
16.00–18.00    Bébi-Mami Kör
18.30–21.30    Regös-néptánccsoport
*
Szerda,    október 8.     MAGYAROK NAGYASSZONYA, Koppány, Benedikta
16.00–18.00    Német nyelvtanfolyam kezdőknek
18.30–20.00    Patrona Hungariae Énekkarunk próbát tart a Thalkirchner Str. 11. szám alatti
Alten Clubban, a Sendlinger Tor szomszédságában.
18.30–21.30    Regös kezdő-néptánccsoport
*
Csütörtök,    október 9.    Dénes, Leonardi János, Ábrahám
16.30–17.00     Rózsafüzér ájtatosság missziónk házi kápolnájában
17.00–18.00    Bibliakör: Jézus és kora XII. –  Osztályok és osztályharcok a Bibliában
19.00–20.30    Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba
20.00–21.30    Tánckör klasszikus táncot tanulóknak
*
Péntek,    október 10.    Gedeon, Borgia Ferenc
19.00–21.30    Színkör
*
Szombat,    október 11.     Brigitta, Gitta, Etel
12.00–15.30    Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással
15.30–18.00    Cserkészfoglalkozás

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hétfő,    október 13.    Kálmán, Ede, Edvárd
19.00–19.30    Szabadtéri rózsafüzér ájtatosság a Marienplatz-on (Mariensäule)
Engelbert Siebler segédpüspök vezetésével
19.00–21.30    Komámasszonyok-néptánccsoport
*
Kedd,    október 14.    I. Kallixtus pápa, Helén, Alán
16.00–18.00    Bébi-Mami Kör
19.00–21.30    Regös-néptánccsoport
*
Szerda,    október 15.    Avilai Teréz, Auróra, Aranka
16.00–18.00    Német nyelvtanfolyam kezdoknek
18.30–20.00    Patrona Hungariae Énekkarunk próbát tart a Thalkirchner Str. 11. szám alatti
Alten Clubban, a Sendlinger Tor szomszédságában.
18.30–21.30    Regös kezdő-néptánccsoport
*
Csütörtök,    október 16.    Hedvig, Alacoque Margit, Lehel
19.00–20.00    Ökumenikus Elokészíto Bizottság ülése
19.00–20.30    Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba
20.00–21.30    Tánckör klasszikus táncot tanulóknak
*
Péntek,    október 17.    Antiochiai Ignác, Rudolf, Rezső
17.00–18.30    Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában
19.00–21.30    Színkör
19.30–21.30    Széchenyi Kör: "Üzenet a hegyeknek" — színpadi játék Wass Albert müvei alapján a nagyváradi "Kiss-Studió Színház" elöadása
*
Szombat,    október 18.    Lukács evangélista, Jusztusz
12.00–15.30    Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással
15.30–18.00    Cserkészfoglalkozá

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hétfő,    október 20.    Vendel, Vitálisz
19.00–21.30    Komámasszonyok-néptánccsoport
*
Kedd,    október 21.    Orsolya, Zsolt, Solt, Celina
16.00–18.00    Bébi-Mami Kör
19.00–21.30    Regös-néptánccsoport
*
Szerda,    október 22.    Elod, Kornélia, Korina
16.00–18.00    Német nyelvtanfolyam kezdoknek
18.30–20.00    Patrona Hungariae Énekkarunk próbát tart a Thalkirchner Str. 11. szám alatti
Alten Clubban, a Sendlinger Tor szomszédságában.
18.30–21.30    Regös kezdő-néptánccsoport
*
Csütörtök,    október 23.    NEMZETI ÜNNEP, Kapisztrán János, Gyöngyi
13.45–14.15    Szentmise missziónk házi kápolnájában
14.00–17.00    Szeniorok Klubja: Farkas László, a Kolozsvári és a Bajor Állami Opera volt
tagjának előadása nemzeti ünnepünk alkalmából. Szeretettel várunk minden
nyugdíjas korú érdeklődőt.
19.00–20.20    Cserkész Fenntartó Bizottság ülése
19.00–20.30    Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba
20.00–21.30    Tánckör klasszikus táncot tanulóknak
*
Péntek,    október 24.    Claret Antal Mária, Salamon, Gilbert
18.00-tól október 26-án 14.00-ig ifjúsági lelkigyakorlat „Ismerjétek meg, amit tesztek!"– Mit rejteget a szentmise címmel bentlakási lehetőséggel. Jelentkezni lehet október 22-ig 5 € költséghozzájárulás befizetésével.
18.30–21.00    Családok fóruma: Boldog Batthyány-Strattmann László üzenete a mai családoknak
*
Szombat,    október 25.    Pécsi Boldog Mór, Blanka, Krizanta

* * *
A jövő évi elsőáldozásra és bérmálásra jelentkezni november 23-ig lehet!
* * *
Köszönetet mondunk Balog Andrásnak hat évi lelkiismeretes sekrestyési tevékenységéért. A sekrestyési állás folyó év okt. 1-tol dec. 31-ig az érsekségi takarékossági rendelkezések értelmében betöltetlen marad. Erre az időre Rein Barbara önkéntes munkában vállalta a sekrestyési teendők elvégzését.
* * *
ELŐZETES: november 1-én Mindenszentek ünnepe, 2-án Halottak napja, 8-án Karitász-bál.

* * *
Impressum: Ungarischsprachige Katholisch
e Mission – Magyar Katolikus Misszió
D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19; E-mail: ukm_muenchen@yahoo.de
http: //www.erzbistum-muenchen.de/ungarische-mission
Verantwortlich – Szerkeszto és felelos kiadó: Merka János plébános
* * *