Müncheni Magyar Katolikus Misszió
 2003. október 26.
ÉRTESÍTŐ 20. évfolyam 17. számÉVKÖZI 30. VASÁRNAP


„Menj, a hited megmentett téged. Az pedig nyomban visszanyerte látását, és követte őt az úton” (Mk 10, 52).Uram, oly kevéssé láthatlak, mint a vak Bartimeus.
De, talán nem is kell lássalak, hogy benned hihessek, hanem hihetek benned, mint Bartimeus és ezáltal láthatlak.
Nyisd meg vak hitem szemeit!

MAGYAR SZENTMISÉK
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

OKTÓBER 26. ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP

    10.00–10.25    Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (K. S.)
    10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise a Pereczár család elhunyt tagjaiért;
    + Baumann Ilona és Rezi Jenő l. ü.
    Zsoltárválasz    Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk,* azért szívből ujjongunk.
    Celebráns    Merka János plébános
    Lektor    Jánosi Margit (Jer 31, 7–9; Zsid 5, 1–6; Mk 10, 46–52)
    Orgonál    Sneff János
*
NOVEMBER 1. MINDENSZENTEK ÜNNEPE
    10.00–10.25    Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (K. S.)
    10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise a Fazakas és Szőcs család elhunyt tagjaiért
    Zsoltárválasz    Ez az istenkeresők népe, * mely látni kívánja arcodat, Uram.
    Celebráns    Merka János plébános
    Lektor    Glatz Hajnalka (Jel 7, 2–14; 1 Jn 3, 1–3; Mt 5, 1–12a)
    Orgonista    Sneff János
*
NOVEMBER 2. ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP – Halottak napja
    10.00–10.25    Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (M. Zs.)
    10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise +Suhajda  Magdolna l. ü. valamint
    összes halottainkért és elhunyt lelkipásztorainkért:
Dr. vitéz Koráni Elemér (* 1888, + ?)
Dr. Rozsály Ferenc (*1917, +1957.02.17.)
Dr. Ádám György (*1912, +1978.01.18.)
Ft. Füstös Antal (*1919, +1985.07.16.)
Dr. Közi Horváth József (*1903, +1988.05.26.)
Dr. Eperjes Ernő (*1914, +1988.08.26.)
Ft. Hajdú István (*1918, +1990.05.10.)
Ft. Marczell Tibor (*1921, +1990.09.10.)
Dr. Kozma György (*1939, +1990.12.14.)
Dr. Harangozó Ferenc (*1907, +1991.12.23.)
Dr. Fábián Károly (*1919, +1993.02.06.)
Dr. Bácsváry Róbert (*1922, +2000.09.13.)
     Zsoltárválasz    Szeretlek, Uram, Istenem, * én erősségem.
    Celebráns    Merka János plébános
    Lektor    Turu Ágnes (MTörv 6, 2–6; Zsid 7, 23–28; Mk 12, 28b–34)
    Orgonista    Sneff János     
    Mise után    rózsafüzér titokcsere
Általános havi imaszándék: Imádkozzunk a nyugati keresztényekért, hogy megismerjék és értékeljék a Keleti Egyházak lelkiségét és liturgikus hagyományait.
*
NOVEMBER 9. ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP
    10.00–10.25    Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (M. Zs.)
    10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise +Szentiványi-Deák Vince l. ü.    
    Zsoltárválasz    Áldjad, lelkem, az Urat, * dicsőítsed az Istent.
    Celebráns    Merka János plébános
    Lektor    Botond Károly (1 Kir 17, 10–16; Zsid 9, 24–28; Mk 12, 38–44)
    Orgonista    Sneff János

Magyar szentmise Rosenheimban, vasárnap, november 9-én 12.30-kor + Czirják Sándor l. ü. a St. Josef-templomban, Innstraße 4. 
Celebráns Merka János plb.

NOVEMBER 16. ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP
    10.00–10.25    Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (B. M.)
    10.30–11.30    Ifjúsági szentmise +Ft. Sörös Antal l. ü.
    Celebráns    Merka János plébános
    Lektor    Kováts Éva (Dán 12, 1–3; Zsid 10, 11–14. 18; Mk 13, 24–32)
    Közreműködik Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttesünk dr. Kovács János vezetésével
Csernai Balázs, Fábián-Lechli László, Geng Ildikó, Glatz Hajnalka, Glatz Roland, Grebur Szilárd, Hart István, Horváth Erzsébet, Horváth Nóra, Jámbor Bertalan, Józsáné Oláh Lenke, Józsa Péter, Kovács Orsolya, Kováts Éva, Kováts Judit, Lerner Ágnes, Mátrai Cserne, Matuskova Marianna, Mezinger Magdolna, Pinkovszki Beáta, Polgár Gábor, Schelken Rita, Schönberger Tímea, Szalai Etelka, Szép Szeréna, Tőke Andrea, Tóth Péter, Turu Ágnes

RENDEZVÉNYEK
a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

Október 25-től november 2-ig őszi szünidő Bajorországban.
* * *
Pénteken,    október 31.    Farkas, Rodrigó
19.00–21.00    Láncszem Közösség: fiatalok közös Biblia-olvasása, elmélkedés és
 beszélgetés missziónk alagsori nagytermében, téma: a lelkiismeret.

*
Szombat,    november 1.    Mindenszentek ünnepe, Marianna
 
* * *
Mindenszentek délután és estéjén, illetve Halottak napján teljes búcsút nyerhet a tisztítótűzben szenvedőkért az a hívő, aki buzgó lélekkel meglátogat egy templomot vagy nyilvános kápolnát, a templomlátogatás alkalmával Miatyánkot és Hiszekegyet imádkozik. Az általános feltételeknek (gyónás, áldozás, ima a Szentatya szándékára) néhány nappal előtte és utána is eleget lehet tenni.
* * *
Vasárnap,    november 2.    Halottak napja, Achillesz, Tóbiás
17.00–19.00    A Magyar szabadságharcosok Németországi Szövetsége és a Bajorországi
Magyar Szervezetek Szövetsége Halottak napja alkalmából megemlékezést tart az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc halottai és áldozatai emlékére missziónkon és koszorút helyez el az emléktáblánál.


Hétfő,    november 3.    Porres Márton, Győző, Szilvia
19.00–21.30    Komámasszonyok-néptánccsoport
*
Kedd,    november 4.    Borromeo Károly, Karola, Karolina
16.00–18.00    Bébi-Mami Kör
18.30–21.30    Regös-néptánccsoport
*
Szerda,    november 5.    Imre herceg, Filótea, Tétény
16.00–18.00    Német nyelvtanfolyam kezdőknek
18.30–20.00    Patrona Hungariae Énekkarunk próbát tart a Thalkirchner Str. 11. sz. a.
Alten Clubban, a Sendlinger Tor szomszédságában.
18.30–21.30    Regös kezdő-néptánccsoport
*
Csütörtök,    november 6.    Lénárd, Kölni Krisztina, Leonardo
19.00–20.30    Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba
20.00–21.30    Tánckör klasszikus táncot tanulóknak


Péntek,    november 7.    Rezső, Csongor, Engelbert
Elsőpéntek, egész napos beteglátogatás.
17.00–18.30    Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában
19.00–21.30    Színkör
19.00–21.00    Láncszem Közösség: fiatalok közös Biblia-olvasása, elmélkedés és
 beszélgetés missziónk alagsori nagytermében, téma: születés / abortusz.

*
Szombat,    november 8.    Zsombor, Kál, Kolos
19.00–02.00    Szüreti karitász-bál a Pacsirták közreműködésével


Hétfő,    november 10.    Nagy Szent Leó, Réka, Avellinói András
19.00–21.30    Komámasszonyok-néptánccsoport
*
Kedd,    november 11.    Tours-i Márton, Atád, Tódor
16.00–18.00    Bébi-Mami Kör
19.00–21.30    Regös-néptánccsoport
*
Szerda,    november 12.    Jozafát, Asztrik, Jónás
16.00–18.00    Német nyelvtanfolyam kezdőknek
18.30–20.00    Patrona Hungariae Énekkarunk próbát tart a Thalkirchner Str. 11. sz. a.
Alten Clubban, a Sendlinger Tor szomszédságában.
18.30–21.30    Regös kezdő-néptánccsoport
*
Csütörtök,    november 13.    Magyar szentek és boldogok
13.45–14.15    Szentmise missziónk házi kápolnájában
14.00–17.00    Szeniorok Klubja: Csíksomlyói zarándoklatunk és erdélyi körútunk bemutatása
videofilmről. Szeretettel várunk minden nyugdíjas korú érdeklődőt.
19.00–20.30    Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba
20.00–21.30    Tánckör klasszikus táncot tanulóknak
*
Péntek,    november 14.    Aliz, Huba, Vanda
19.00–21.30    Színkör
19.30–21.30    Programváltozás: Széchenyi Kör elmarad!
*
Szombat,    november 15.    Nagy Szent Albert, Lipót, Richárd
12.00–15.30    Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással
15.30–18.00    Cserkészfoglalkozás
18.30–20.30    Ifjúsági találkozó: Árpád-házi Szent Erzsébet – a szolgáló szeretet.
Filmvetítés, közös beszélgetés.
* * *
A jövő évi elsőáldozásra és bérmálásra jelentkezni november 23-ig lehet!
* * *

ELŐZETES

November 19-én ökumenikus istentisztelet, 21-én Imakör, 22-én Cecília ünnepség, 27-én Bibliakör, 28-án Családok fóruma, 29-én Hétvégi M. Iskola, 30-án Advent 1. vasárnapja, december 14. – Karácsonyi ünnepség (St. Lorenz-plébánia, Muspilistr. 31.)

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19; E-mail: ukm_muenchen@yahoo.de
http: //www.erzbistum-muenchen.de/ungarische-mission
Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános