Müncheni Magyar Katolikus Misszió
2003. március 24. ÉRTESÍTŐ 20. évfolyam 5. szám

Nagyböjt


Böjti szelek

Böjti szelek. Felsivít a sátán,
Kesereg már hatalma bukásán.

Érzi: a Jó diadala készül,
Sötét felhőt választ menedékül.

Hiába, mert fények záporoznak
A Keresztről, s elsöprik a rosszat.
                                (Kozma László)
 
 

MAGYAR SZENTMISÉK
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.


MÁRCIUS 23. NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA
 10.00–10.25 Húsvéti gyóntatás és keresztúti ájtatosság ( Gy. M. )
 10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise +Hinterszer Mária és Zoltán Gizella l. ü.
 Zsoltárválasz Uram, Istenem, * örök életet adó igéid vannak.
 Celebráns Merka János plébános
 Lektor Jánosi Margit (Kiv 20, 1–17; 1 Kor 1, 22–25; Jn 2, 13–25)
 Orgonál Sneff János
*
MÁRCIUS 30. NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA
 10.00–10.25 Húsvéti gyóntatás és keresztúti ájtatosság ( Gy. M. )
 10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise  +Czumbil Mihály l. ü.
 Zsoltárválasz Ragadjon ínyemhez a nyelvem,* ha nem emlékezem meg rólad.
 Celebráns Merka János plébános
 Lektor Jánosi András (2 Krón 36, 14–23; Ef 2, 4–10; Jn 3, 14–21)
 Orgonál Sneff János
*
ÁPRILIS 6. NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA
 10.00–10.25 Húsvéti gyóntatás és keresztúti ájtatosság ( Gy. M. )
 10.30–11.30 Ifjúsági szentmise  +Glas Katalin l. ü.
 Celebráns Merka János plébános
 Lektor Jánosi Margó (Jer 31, 31–34; Zsid 5, 7–9; Jn 12, 20–33)
 Közreműködik Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttesünk dr. Kováts János vezetésével
 Mise után rózsafüzér titokcsere
Általános havi imaszándék: Imádkozzunk az Egyházért felelősséget vállalókért, hogy életükben a Szentlélek megvilágosító  vezetése megnyilvánulhasson.
*
ÁPRILIS 13. VIRÁGVASÁRNAP
 10.00–10.25 Húsvéti gyóntatás és keresztúti ájtatosság ( Gy. M. )
 10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise, barkaszentelés és virágvasárnapi passió
  +Szabó Ferenc, Buczkó Rozália és Ilona, valamint Ambrus József  l. ü.
 Celebráns Merka János plébános
 Lektor Győry Márta (Iz 50, 4–7; Fil 2, 6–11; Mk 14, 1–15, 47)
Orgonál és vezényel Sneff János
Közreműködik Patrona Hungariae Énekkarunk: Halmos László – Ingre-diente, Kerényi György – Ó, Jézus, Jézus, Werner Alajos és Harmat Artúr – Szt. Máté passiója, Aquinói Szt. Tamás/Sik Sándor – Pie pelicane, vala-mint Leo Hassler/J. S. Bach – A fényes Isten arcot  című kórusművével.
Szoprán: Adamkó-Hof Anna, Billmayer Anna, Fesztini Mária, Gombár Mária, Luschies Mária, Meggyesy Irén, Rozsnyai Gréte, Sárkány Veronika, Varga Margit; Alt: Atkáry Sigrid, Balogh Mária, Biergiesser Anikó, Horváth Mária, Horvát Julianna, Jánosi Margit, Lévai Katalin, Tamás Katalin, Turányi Erzsébet; Tenor: Hammer-Müller Siegfried, Hart István, Mekker Árpád, Pfeiffer Ottó, Tepfenhart József; Basszus: Erli Ferenc, Geiger János, Melich Géza, Vályi Lajos, Wetzstein Antal
Szólisták: Mekker Árpád (Evangélista), Pfeiffer Ottó (Pilátus), Sneff János (Jézus), Szoprán mind (Szolgáló).
Barkákat a barkaszentelésre hozzunk magunkkal!
 

Magyar szentmise Rosenheimban,
március 23-án +Tóth Mária l. ü. és április 13-án, virágvasárnap 12.30 órakor a St. Josef-templomban, Innstraße 4.
Celebráns: Merka János plébános.

RENDEZVÉNYEK
a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.


Hétfő, március 24. Gábor, Karina
19.00–21.30 Komámasszonyok-néptánccsoport
*
Kedd, március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony, Annunciáta, Irén
16.00–18.00 Bébi-Mami Kör
18.30–22.00 Regös kezdő-néptánccsoport
*
Szerda, március 26. Emmánuel, Manuéla, Tormás
16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam kezdőknek
18.30–20.00 Patrona Hungariae Énekkarunk próbája a Thalkirchner Str. 11. szám alatti
 Alten Clubban, a Sendlinger Tor szomszédságában.
19.00–22.00 Regös-néptánccsoport
*
Csütörtök, március 27. Hajnalka, Auguszta
13.45–14.15 Szentmise Gyümölcsoltó Boldogasszony tiszteletére házi kápolnánkban
14.00–17.00  Szeniorok Klubja. Nagyböjti találkozónkon Dr. Cserháti Ferenc delegátus
„Opus Dei – Isten műve” címmel tart előadást.
19.00–20.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba
20.00–21.30 Tánckör klasszikus táncot tanulóknak
*
Péntek, március 28. Gedeon, Johanna
18.00-tól vasárnap 12.00-ig nagyböjti ifjúsági lelkigyakorlat „Mi köze Istennek a szexualítás-hoz” címmel Rosenheimban, a Jugendfreizeitgelände Happingerausee-Haus-ban.
18.30–21.00  Családok fóruma „Egészséges szeretet” címmel.
*
Szombat, március 29.  Auguszta, Bertold
*
Vasárnap, március 30. Zalán, Amadé, Amadea
14.00–18.30 N A G Y B Ö J T I    L E L K I N A P
P r o g r a m:
14.00–14.45 1. elmélkedés
14.45–15.00 kávészünet
15.00–16.00 gyóntatás, keresztúti ájtatosság
16.00–16.40 2. elmélkedés
16.40–17.30 gyóntatás, Lorettói litánia
17.30–18.30 szentmise rövid elmélkedéssel

Vezetője,- Ft. Dr. Frank Miklós prelátus, „Így élni jó!” címmel a keresz-tény hivatás-ról elmélkedik. Lelkinapunk ingyenes, mindenkit szeretettel várunk.Nagyböjt utolsó két hetében elmaradnak a táncpróbák.
* * *
Hétfő, március 31.  Árpád, Gujdó
*
Kedd, április 1. Hugó, Agád,  Agapion
16.00–18.00 Bébi-Mami Kör
*
Szerda, április 2. Paolai Ferenc, Ottokár, Áron
18.30–20.00 Patrona Hungariae Énekkarunk próbája szólistákkal a Thalkirchner Str.11. sz. a.
 Alten Clubban, a Sendlinger Tor szomszédságában.
*
Csütörtök, április 3. Buda, Richárd, Sükösd
16.30–17.00  Szentmise missziónk házi kápolnájában
17.00–18.30  Bibliakör: Jézus és kora/VIII. – „Jézus utolsó napjai Jeruzsálemben”
19.00–20.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba
*
Péntek, április 4. Sevillai Izidor
 Elsőpéntek, egész napos beteglátogatás.
17.00–18.30 Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában
19.30–22.00 Széchenyi Kör: Nagy Ágnes, a Román Nemzeti Bank igazgatótanácsának tagja
 „Az erdélyi magyarság jövője az Európai Unióban”
*
Szombat, április 5. Ferrer Vince, Irén, Teodóra
11.00–12.00 Elsőáldozási előkészítő
12.00–15.30 Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással, önképzőkör, színjátszás
14.30–15.30 Bérmálási előkészítő
15.30–18.00 CserkészfoglalkozásHétfő, április 7.  Dela Salle János, Hermann
*
Kedd, április 8.  Dénes, Valér
16.00–18.00 Bébi-Mami Kör
*
Szerda, április 9.  Döme, Erhard
18.30–20.00 Patrona Hungariae Énekkarunk főpróbája szólistákkal a Thalkirchner Str. 11. sz. a.
 Alten Clubban, a Sendlinger Tor szomszédságában.
*
Csütörtök, április 10. Zsolt, Ezekiel
13.45–14.15 Szentmise missziónk házi kápolnájában
14.00–17.00  Szeniorok Klubja. Nagyböjti találkozónkon Dr. Kecskési Mária etnográfus
 „Bemutatlak a napnak, bemutatlak a holdnak” – egy újszülött köszöntése a
 Matengoknál Tanzániában címmel tart filmvetítéssel egybekötött előadást.
19.00–20.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba
*
Péntek, április 11. Szaniszló, Glória, Leó
10.00–12.00 ÉRTESÍTŐnk húsvéti számának postázása. Szeretettel várjuk segítőkész híveinket.
18.30–21.00  Családok fóruma: Húsvéti szokások a családban
19.00–21.00 Láncszem Közösség: fiatalok közös Biblia-olvasása, elmélkedés és
 beszélgetés missziónk alagsori nagytermében.
*
Szombat, április 12. Gyula, Zénó,  Sába
* * *
ELŐZETES: Április 17-én 19.00–20.00-ig nagycsütörtök esti szentmise; április 18-án, nagypénteken 10.00 órai kezdettel Nemzetek keresztútja a Marienplatz-tól a Stachus-ig. A VII. állomást mi végezzük. Kérem híveinket, minél többen jöjjenek. 15.00-–16.00-ig nagypénteki szertartás a Damenstift-templomban; április 19-én 21.00–-23.00-ig húsvéti vigília, feltámadási szentmise, étel-szentelés; április 20-án Húsvétvasárnap, 10.30-11.30-ig ünnepi szentmise, ételszentelés; április 21-én Húsvét-hétfő, 10.30-11.30-ig ünnepi szentmise.

- - - - -
Impressum:
Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;
E-mail: ukm_muenchen@yahoo.de
http: //www.erzbistum-muenchen.de/ungarische-mission
Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános
- - - - -