Müncheni Magyar Katolikus Misszió
2003. május 4. ÉRTESÍTŐ 20. évfolyam 8. szám


Húsvét 3. vasárnapja
 

Ahol úgy tűnik, hogy mindennek vége, ott egy új út kezdődik. Mert húsvét óta az életnek nem vége, hanem célja van.

Jogom van mindig remélni, bármire is irányuljon reményem …

Jogom van arra, hogy olyan emberek ápoljanak, akik megőrzik reményteli beállítottságukat, bármire is irányuljon reményük …
(Kivonat a „Haldoklók Jogainak Nyilatkozatából”)

MAGYAR SZENTMISÉK
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.


MÁJUS 4. HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA
  Csernai Balázs diakónus ünnepélyes bemutatása
 10.00–10.25 Húsvéti gyóntatás és májusi ájtatosság (K. S.)
 10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise +Czumbil Mihály l. ü.
 Zsoltárválasz Ragyogtasd ránk, Uram,* arcod fényességét!
 Celebráns Merka János plébános
 Igét hirdet Csernai Balázs diakónus
 Lektor Turu Ágnes (ApCsel 3, 13–19; 1 Jn 2, 1–5a; Lk 24, 35–48)
 Orgonál Sneff János
Mise után rózsafüzér titokcsere
Általános havi imaszándék: Imádkozzunk az ifjakért és mindazokért, akik a szükségben támaszaik, hogy Mária, az Élet Anyja iránti bizalmukban segítségre és támaszra leljenek.
*
MÁJUS 11. HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA
 10.00–10.25 Húsvéti gyóntatás és májusi ájtatosság (M. A.)
 10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise anyák napi megemlékezéssel
  +Rogge Marietta és vt. Radnóczy Antal l. ü.
 Zsoltárválasz A kő, amelyet az építők félredobtak, * íme, az lett szegletkővé.
 Celebráns Merka János plébános
 Lektor Jánosi Margit (ApCsel 4, 8–12; 1 Jn 3, 1–2; Jn 10, 11–18)
 Orgonál Sneff János
 

* * *
Magyar szentmise Rosenheimban
vasárnap, május 11-én 12.30-kor a St. Josef-templomban, Innstraße 4.
Celebráns Merka János plébános.
* * *

MÁJUS 18. HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA – Bérmálás
 10.00–10.25 Húsvéti gyóntatás és májusi ájtatosság (R. É.)
 10.30–11.30 Ünnepélyes főpapi szentmise +Lumbach Viktor l. ü.
 Főcelebráns Miklósházy Attila SJ, a külföldön élő r. k. magyarok püspöke
 Celebráns Dr. Cserháti Ferenc delegátus, dr. Frank Miklós prelátus,
  P. Hegyi János SJ, Merka János plébános
 Lektor Jánosi Margó (ApCsel 9, 26–31; 1 Jn 3, 18–24; Jn 15, 1–8)

Közreműködik Ifjúsági Ének és Zeneegyüttesünk dr. Kováts János vezetésével
és Patrona Hungariae Énekkarunk Jussel Ottó vezetésével: Halmos László – Ecce sacerdos, Kisdi/ Fojtényi/Bárdos – Szentlélek Isten, szállj reánk és Halmos László Jubilate című kórusművével.

 A bérmálás szentségeben részesül: Hauk Katalin, Józsa Máté, Józsa Péter,
 Lumbach Regina, Roßmann Virág, Turu Ágnes

 Mise után ünnepi fogadás a misszión
 

RENDEZVÉNYEK
a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.


Vasárnap, május 4. Flórián, Szilvánusz, Mónika
13.00–17.00 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes és a Láncszem Közösség zártkörű rendezvénye
18.00–20.00 Csíksomlyói zarándokok információs estje filmvetítéssel
* * *
Hétfő, május 5. Gyöngyi, Györgyi, Gotthárd, Júlia
 Május 5-től 8-ig plébánosunk részt vesz a Nyugateurópai Magyar Papi
 Konferencián a németországi Gößweinstein-ban.
19.00–21.30 Komámasszonyok-néptánccsoport
*
Kedd, május 6.  Ivett, Frida, Zsóka

16.00–18.00 Bébi-Mami Kör
18.30–22.00 Regös kezdő-néptánccsoport
*
Szerda, május 7.  Boldog Gizella, Bendegúz, Gusztáv
16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam kezdőknek
18.30–20.00 Patrona Hungariae Énekkarunk próbát tart a Thalkirchner Str. 11. szám
 alatti Altenklubban, a Sendlinger Tor szomszédságában.
19.00–22.00 Regös-néptánccsoport
*
Csütörtök, május 8.  Győző, Mihály
16.30–17.00  Szentmise missziónk házi kápolnájában
17.00–18.30  Bibliakör: Jézus és kora/IX. – „A halál feletti győzelem” címmel
19.00–20.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba
*
Péntek, május 9. Gergely, Édua
*
Szombat, május 10. Ármin, Jób, Pálma
11.00–12.00 Elsőáldozási előkészítő
14.30–15.30 Bérmálási előkészítő
14.00–18.00 Nyitott ajtók napja (Tag der offenen Tür), melynek keretében Hétvégi Magyar Iskolánk, Cserkészeink és a Színjátszó Kör közös anyák napi műsora, bemutatkozása, a tanárok, a vezetők és missziónk otthonának megismerése. Szeretettel várunk minden érdeklődőt.
15.30–18.00 Cserkészfoglalkozás
18.30–21.00 Ifjúsági találkozó: Zefirelli – „Jézus élete” című film második részének megtekintése, majd közös beszélgetés.
* * *
Hétfő, május 12. Néreusz, Achilleusz, Pongrác
19.00–21.30 Komámasszonyok-néptánccsoport
*
Kedd, május 13. Szervác, Imelda, Imola
16.00–18.00 Bébi-Mami Kör
18.30–21.00 Missziótanács gyűlés
18.30–22.00 Regös kezdő-néptánccsoport
*
Szerda, május 14. Bonifác, Gyöngyi, Gyöngyvirág
16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam kezdőknek
18.30–20.00 Patrona Hungariae Énekkarunk próbát tart a Thalkirchner Str. 11. szám
 alatti Altenklubban, a Sendlinger Tor szomszédságában.
19.00–22.00 Regös-néptánccsoport
*
Csütörtök, május 15.  Zsófia, Szonja, Médea
19.00–20.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba
*
Péntek, május 16. Nepomuki János, Botond, Mózes
17.00–18.30 Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában
19.30–22.00 KMÉM Müncheni Csoportja: dr. Endreffy Zoltán, miskolci filozófia professzor a  globalizációról tart előadást.
19.00–21.00 Láncszem Közösség: fiatalok közös Biblia-olvasása, elmélkedés és
 beszélgetés missziónk alagsori nagytermében.
*
Szombat, május 17. Paszkál, Ditmár, Szalók, Dobát
18.00–19.00 Gyónási lehetőség és próba bérmálkozóinknak, bérmaszüleiknek és
 szüleiknek a Damenstift-templomban
* * *
ELŐZETES: Május 22-én Szeniorok Klubja, 25-én erdingi magyar szentmise a Hl. Geist-templomban, 29-én Urunk mennybemenetelének ünnepe, június 1-én elsőáldozás.
 

- - - - -
Impressum:
Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;
E-mail: ukm_muenchen@yahoo.de
http: //www.erzbistum-muenchen.de/ungarische-mission
Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános
- - - - -