Müncheni Magyar Katolikus Misszió
2003. május 18. ÉRTESÍTŐ 20. évfolyam 9. szám
 
 

Húsvét 5. vasárnapja – Bérmálás
 
 

P. Miklósházy Attila SJ,
a külföldön élő római katolikus magyarok püspöke
a bérmálás szentségében részesíti
Hauk Katalin, Józsa Máté, Józsa Péter, Lumbach Regina, Roßmann Virág, Turu Ágnes
fiatalokat.

Isten hozta főpásztorunkat.
 

MAGYAR SZENTMISÉK
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.MÁJUS 18. HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA – B é r m á l á s
 10.00–10.25 Húsvéti gyóntatás és májusi ájtatosság (R. É.)
 10.30–11.30 Ünnepélyes főpapi szentmise +Lumbach Viktor l. ü.
 Főcelebráns Miklósházy Attila SJ, a külföldön élő r. k. magyarok püspöke
 Celebráns Dr. Cserháti Ferenc delegátus, P. Hegyi János SJ és Merka János plb.
 Lektor Jánosi Margó (ApCsel 9, 26–31; 1 Jn 3, 18–24; Jn 15, 1–8)

Közreműködik Ifjúsági Ének és Zeneegyüttesünk dr. Kováts János vezetésével
és Patrona Hungariae Énekkarunk Jussel Ottó vezetésével: Halmos László – Ecce sacerdos, Kisdi/ Fojtényi/Bárdos – Szentlélek Isten, szállj reánk és Halmos László Jubilate című kórusművével.

 Mise után ünnepi fogadás a misszión
*
MÁJUS 25. HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA
 10.00–10.25 Húsvéti gyóntatás és májusi ájtatosság (V. M.)
 10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise a Pereczár család elhunyt tagjaiért
 Zsoltárválasz Az Úr megmutatta üdvösségét * a nemzetek színe előtt.
 Celebráns dr. Kiss Ulrich SJ
 Lektor Jánosi András (ApCsel 10, 25–48; 1 Jn 3, 7–10; Jn 15, 9–17)
 Orgonál Sneff János

* * *
Vasárnap, május 25-én magyar szentmise
Rosenheimban 12.30-kor + Mátyás és Rozália l. ü. a St. Josef-templomban, Innstraße 4.
és Erdingben 17.00 órakor a Hl. Geist-templomban, Landshuter Str. 8
Celebráns Merka János plébános.
* * *

MÁJUS 29. Áldozócsütörtök – Urunk mennybemenetele
 10.00–10.25 Húsvéti gyóntatás és májusi ájtatosság (T. K.)
 10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise a Kéry és a Horváth család elhunyt tagjaiért
 Zsoltárválasz Ujjongás közt ment föl Isten, * az Úr égbe emelte harsonaszóval.
 Celebráns Merka János plébános
 Lektor Kucsera János (ApCsel 1, 1–11; Ef 1, 17–23; Mk 16, 15–20)
 Orgonál Sneff János
*
JÚNIUS 1. HÚSVÉT 7. VASÁRNAPJA – Elsőáldozás
 10.00–10.25 Húsvéti gyóntatás és Jézus Szíve ájtatosság (.)
 10.30–11.30 Ünnepélyes ifjúsági szentmise + Mária l. ü.
 Celebráns Merka János plébános
 Lektor Rehák Erzsébet (ApCsel 1, 15–26; 1 Jn 4, 11–16; Jn 17, 11b–19)
 Orgonál Sneff János
 Mise után rózsafüzér titokcsere
Általános havi imaszándék: Imádkozunk, hogy a társadalmi élet felelős vezetői az emberi méltóság tiszteletét előmozdítsák, és ezáltal az evangéliumért és az egyház szociális tanításáért síkra szálljanak.

RENDEZVÉNYEK
a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.Vasárnap, május 18. I. János pápa, Erika, Alexandra
12.30–15.00 Ünnepi fogadás a misszión
* * *
Hétfő, május 19. Ivó, Milán, Celesztina
19.00–21.30 Komámasszonyok-néptánccsoport
*
Kedd, május 20. Sziénai Bernardin, Bernát, Felicia
16.00–18.00 Bébi-Mami Kör
18.30–22.00 Regös kezdő-néptánccsoport
*
Szerda, május 21. Magallanes Szt. Kristóf és társai, Konstantin, Szilárd, Tibád
16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam kezdőknek
18.30–20.00 Patrona Hungariae Énekkarunk próbát tart a Thalkirchner Str. 11. szám alatti Alten Clubban, a Sendlinger Tor szomszédságában.
19.00–21.00 Cserkész Fenntartó Testület ülése
19.00–22.00 Regös-néptánccsoport
*
Csütörtök, május 22. Rita, Júlia, Emil
14.00–17.00  Szeniorok Klubja. Vincze András „A BBC-ről első kézből” címmel tart előadást. Sok szeretettel várunk minden nyugdíjaskorú érdeklődőt.
19.00–20.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba
*
Péntek, május 23. B. Apor Vilmos, Dezső, Dézi, Mikes
19.30–22.00 Széchenyi Kör. Prof. Katona Tamás, történész Budapestről „Évezredes lengyel-magyar kapcsolatok” címmel tart előadást.
*
Szombat, május 24. Mária,, keresztények segítsége, Eszter
 A Családok fórumának egész napos kirándulása Gindelalm környékére.
* * *
Hétfő, május 26. Véri Fülöp, Evelin
19.00–21.30 Komámasszonyok-néptánccsoport
*
Kedd, május 27.  Canterbury-i Ágoston, Hella, Pelbát
16.00–18.00 Bébi-Mami Kör
18.30–22.00 Regös kezdő-néptánccsoport
19.00–21.00 Magyar Caritas Szolgálatunk közgyűlése
*
Szerda, május 28.  Emil, Bod, Csanád
16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam kezdőknek
18.30–20.00 Patrona Hungariae Énekkarunk próbát tart a Thalkirchner Str. 11. szám
 alatti Alten Clubban, a Sendlinger Tor szomszédságában.
19.00–22.00 Regös-néptánccsoport
*
Csütörtök, május 29.   Magdolna, Teodózia
 Lásd 2. oldal!
*
Péntek, május 30.  Szent Jobb, Janka, Nándor, Zsanett
19.30–22.00 A Családok fóruma és a Müncheni Magyar Református Egyházközség
 rendezésében Gondos Béla kutató Budapestről „Az elmúlt ezer év erdélyi
 templomépítészetének kincsei” címmel tart diavetítéses előadást.
19.00–21.00 Láncszem Közösség: fiatalok közös Biblia-olvasása, elmélkedés és
 beszélgetés missziónk alagsori nagytermében.
*
Szombat, május 31. Angéla, Petronella
12.00–15.30 Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással, önképzőkör, színjátszás
15.30–18.00 Cserkészfoglalkozás
18.00–19.00 Gyónási lehetőség és próba elsőáldozóinknak és szüleiknek a Damenstift- templomban
* * *
ELŐZETES: Június 5-én Bibliakör, június 4–14-ig csíksomlyói zarándoklat és erdélyi körút, június 19-én Úrnapi körmenet.
 
 

- - - - -
Impressum:
Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;
E-mail: ukm_muenchen@yahoo.de
http: //www.erzbistum-muenchen.de/ungarische-mission
Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános
- - - - -