Müncheni Magyar Katolikus Misszió
2003. július 6. ÉRTESÍTŐ 20. évfolyam 12. szám
 
 

ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP
 
 

Abban az időben Jézus hazament Názáretbe. Tanítványai elkísérték.
Amikor elérkezett a szombat napja, tanítani kezdett a zsinagógában.
Sokan hallgatták, és csodálkozva mondogatták „Honnét vette ezt? Miféle bölcsesség ez, amely neki adatott? És a csodák, amelyeket kezével véghezvisz! Nem az ács ez, Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon rokona? S ugye nővérei is itt élnek közöttünk?”
És megbotránkoztak benne.Béklyókat akart oldani:

embertelen törvényekét,

    hűségét,

      félelmekét,

        gyűlöletét,

          előítéletekét.

De megkötözte őt a hitetlenség.

Talán a miénk is?
 


MAGYAR SZENTMISÉK
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

JÚLIUS 6. ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP
 10.00–10.25 Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (Sch. M.)
 10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise a Schwarzkopf család elhunyt tagjaiért
 Zsoltárválasz Szemünk az Úrra tekint, * amíg csak meg nem könyörül rajtunk.
 Celebráns Merka János plébános
 Lektor Rehák Erzsébet (Ez 2, 2–5; 2 Kor 12, 7–10; Mk 6, 1–6)
 Orgonál Sneff János
 Mise után rózsafüzér titokcsere
Általános havi imaszándék: Imádkozunk, hogy a világ gazdasági és pénzügyi vezetői világszerte az emberhez méltó életkörülményekért minden áldozatot meghozzanak.

*

JÚNIUS 13. ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP
 10.00–10.25 Gyóntatás és Jézus Szíve ájtatosság (R. B.)
 10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise +Császár István l. ü.
 Celebráns Merka János plébános
 Lektor Jánosi András (Ám 7, 12–15; Ef 1, 3–14; Mk 6, 7–13)
 Orgonál és vezényel Sneff János
 Közreműködik Patrona Hungariae Énekkarunk Kisdi/Fojtényi – Szentlélek
Isten szállj reánk, Mozart – Alleluja kánon, Bárdos Lajos – Édes Jézus öntsd szívembe, Werner Alajos – O salutaris Hostia és Égi Szűzvirág művével.

* * *

Magyar szentmise Rosenheimban,  vasárnap, július 13-án és 27-én 12.30-kor
a St. Josef-templomban, Innstraße 4.
Celebráns Merka János plébános.
 

* * *

JÚLIUS 20. ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP
 10.00–10.25 Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (K. R.)
 10.30–11.30 Tanévzáró ifjúsági mise – Te Deum  +Schlenker Anna, a Stirbl,
 Homok és Martino család elhunyt tagjaiért
 Celebráns Merka János plébános
 Lektor Jánosi Margó (Jer 23, 1–6; Ef 2, 13–18; Mk 6, 30–34)
 Közreműködik Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttesünk dr. Kovács János vezetésével

*

JÚLIUS 27. ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP
 10.00–10.25 Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (T. K.)
 10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise
 Zsoltárválasz Megnyitod kezedet, Istenem, * és táplálsz minket.
 Celebráns Merka János plébános
 Lektor Balogh Mária (2 Kir 4, 42–44; Ef 4, 1–6; Jn 6, 1–15)
 Orgonál Sneff János
 

RENDEZVÉNYEK
a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.Hétfő, július 7. Apollónia, Villibáld
19.00–21.30 Komámasszonyok-néptánccsoport
*
Kedd, július 8. Edgár, Jenő, Ellák
16.00–18.00 Bébi-Mami Kör
18.30–22.00 Regös kezdő-néptánccsoport
*
Szerda, július 9. Lukrécia, Hajna, Vera, Koppány
16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam
18.30–20.00 Patrona Hungariae Énekkarunk főpróbát tart a Thalkirchner Str. 11. szám
alatti Alten Clubban, a Sendlinger Tor szomszédságában.
19.00–22.00 Regös-néptánccsoport
*
Csütörtök, július 10. Amália, Alma
16.30–17.00  Szentmise missziónk házi kápolnájában
17.00–18.30  Bibliakör: Jézus és kora/X. – „Amit kérdezni szeretnék” címmel. Évadzáró
összejövetelünkön a Bibliával kapcsolatos kérdésekre keressük a választ.
18.00–20.00 Cserkész Fenntartó Bizottság ülése
19.00–20.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba
20.00–21.30 Tánckör klasszikus táncot tanulóknak
*
Péntek, július 11. Benedek, Európa védőszentje, Nóra, Lili, Olga
19.00–21.00 Láncszem Közösség: fiatalok közös Biblia-olvasása, elmélkedés és
 beszélgetés missziónk alagsori nagytermében.
*
Szombat, július 12. Izabella, Nelli, Dalma
Ifjúsági kirándulás a Schliersee környékére. Érdeklődni és jelentkezni Hart
István lelkipásztori munkatársunknál lehet missziónkon.

10.00–10.30 A Damenstift-templomban a keresztség szentségében részesül Prantl Emma
12.00–12.30 Missziónk házi kápolnájában a keresztség szentségében részesül
Mészáros Alisa-Mária
18.00–22.00 Patrona Hungariae Énekkarunk zártkörű évadzáró ünnepsége missziónkon

 
 

Hétfő, július 14. Lelisi Kamil, Örs, Zalán
19.00–21.30 Komámasszonyok-néptánccsoport
*
Kedd, július 15. Bonaventura, Henrik, Egon, Roland
16.00–18.00 Bébi-Mami Kör
18.30–22.00 Regös kezdő-néptánccsoport
*
Szerda, július 16. Kármelhegyi Boldogasszony, Valter
19.00–22.00 Regös-néptánccsoport
*
Csütörtök, július 17. Zoerard-András és Benedek, Endre, Elek, Sarolta
13.45–14.15 Szentmise Kármelhegyi Boldogasszony tiszteletére
missziónk házi kápolnájában
14.00–17.00 Egyházi közösségünk Szeniorok Klubjának évadzáró találkozója.
Kerti partink hozzávalóiról gondoskodunk. Összejövetelünkre szeretettel várunk minden nyugdíjaskorú érdeklődőt.
19.00–20.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba
20.00–21.30 Tánckör klasszikus táncot tanulóknak
*
Péntek, július 18. Hedvig, Frigyes, Arnold, Milán
17.00–18.30 Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában.
19.30–22.00 Széchenyi Kör: Dr. Korbuly Dezső müncheni történész – Magyarországi
társadalompolitika a két világháború között
*
Szombat, július 19. Emília, Arany, Stella, Arzén
12.00–15.30 Tanévzáró Hétvégi Magyar Iskola
15.30–18.00 Cserkészfoglalkozás, szülői értekezlet, évzáró tábortűz
*
Vasárnap, július 20. Illés, Margarita, Marina
12.30–17.00 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttesünk zártkörű nyári partija
18.00–21.00 A Színkör előadása dr. Fejér István vezetésével. Műsoron: Karinthy Frigyes „A
teknősbéka” című műve és egy pantomimjáték. Szeretettel várunk mindenkit.

 
 

Hétfő, július 21. Brindisi Lőrinc, Dániel, Daniella
19.00–21.30 Komámasszonyok zártkörű évadzáró ünnepsége missziónkon
*
Kedd, július 22. Mária Magdolna, Magdaléna
16.00–18.00 Bébi-Mami Kör
18.30–22.00 Regös kezdő-néptánccsoport
*
Szerda, július 23. Brigitta, Lenke
19.00–22.00 Regös-néptánccsoport

Csütörtök, július 24. Kinga, Krisztina
19:00-21:30 Tánckör klasszikus táncot tanulóknak - szünidei búcsúkiadás

* * *

2003. július 12-én a csíkszeredai Szt. Ágoston-templomban házasságot köt
Borbély Orsolya és Farkas Zoltán.

Augusztus 9-én a mezőfényi Szt. Mihály-templomban házasságot köt
Glatz Hajnalka és Kiss Rolland.

Aki a jegyesek közt házassági akadályról tud, jelentse missziónkon.

* * *

Idei Majáliusunk tiszta jövedelme 538,50 €uro.
Az összeget a rászorulók megsegítésére Magyar Karitász Szolgálatunknak átadtuk.
Hálásan köszönjük segítőkész híveink közreműködését.

* * *

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19; E-mail: ukm_muenchen@yahoo.de
http: //www.erzbistum-muenchen.de/ungarische-mission
Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános

* * *