Müncheni Magyar Katolikus Misszió
2003. január 12. ÉRTESÍTŐ 20. évfolyam 1. szám

Urunk megkeresztelkedésének ünnepe

Isten adományai közül a keresztség a legszebb és legcsodálatosabb (...). A következő nevekkel illetjük: ajándék, kegyelem, kenet, megvilágosodás, a romolhatatlanság köntöse, az újjászületés fürdője, pecsét s mindaz, ami a legdrágább. Ajándék, mert azok kapják, akik semmit sem hoznak; kegyelem, mert még a bűnözőknek is megadatik; baptismus, mert a bűn beletemetődik a vízbe; kenet, mert szent és királyi (ilyenek azok, akiket fölkentek); megvilágosodás, mert ragyogó fény; köntös, mert beborítja szégyenünket; fürdő, mert lemos; pecsét, mert megőriz bennünket és Isten uralmának jele.

(Nazianzi Szent Gergely: Or 40, 3–4.)

MAGYAR SZENTMISÉK
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

JANUÁR 12. URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE
10.00–10.25 Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (R. B.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise   +Schwarzkopf János l. ü.
Zsoltárválasz Áldja meg Isten az ő népét, * adjon neki békességet.
Celebráns Merka János plébános
Lektor Kucsera János (Iz 42, 1–7; ApCsel 10, 34–38; Mk 1, 7–11)
Orgonista Sneff János
*
JANUÁR 19. ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP
10.00–10.25 Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság ( M. A. )
10.30–11.30 Ifjúsági szentmise   +Oláh Zoltán és Mekker Terézia l. ü.
Zsoltárválasz Íme eljövök, Uram, * hogy teljesítsem azt, amit kívánsz.
Celebráns Merka János plébános
Lektor Jánosi Margó (1 Sám 3, 3b–10. 19; 1 Kor 6, 13–20; Jn 1, 35–42)
Közreműködik Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttesünk dr. Kováts János vezetésével
11.30–12.00 Félfogadás a sekrestyében
*
JANUÁR 26. ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP
10.00–10.25 Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság ( M. A. )
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise   +Oláh Zoltán és Mekker Terézia l. ü.
Zsoltárválasz Utaidat mutasd meg nékem, * én Uram, Istenem!
Celebráns Merka János plébános
Lektor Barbul András (Jón 3, 1–5. 10; 1 Kor 7, 29–31; Mk 1, 14–20)
Orgonista Sneff János

Magyar szentmise Rosenheimban,
január 12-én +Szög Mátyás l. ü. és 26-án 12.30 órakor a St. Josef-templomban, Innstraße 4. Celebráns: Merka János plébános.

RENDEZVÉNYEK
a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

HÉTFŐ   Január 13. Hiláriusz, Veronika, Vidor
19.00–21.30 Komámasszonyok-néptánccsoport
*
KEDD Január 14. Bódog, Félix
16.00–18.00 Bébi-Mami Kör
18.30–22.00 Regös kezdő-néptánccsoport
*
SZERDA Január 15. Remete Pál, Lóránt, Mór
16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam kezdőknek
18.30–20.00 Patrona Hungariae Énekkarunk próbája a Thalkirchner Str. 11. szám alatti
 Alten Clubban, a Sendlinger Tor szomszédságában.
19.00–22.00 Regös-néptánccsoport
*
CSÜTÖRTÖK Január 16. Gusztáv, Priszcilla, Stefánia
19.00–20.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes  próba
20.00–21.30 Tánckör klasszikus táncot tanulóknak
*
PÉNTEK Január 17. Remete Antal, Antónia
17.00–18.30 Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában
19.30–22.00 KMÉM-Müncheni Csoportja – Pax Romana összejövetel: Dr. Prékopa András matematikus, az operációkutatás kiérdemesült tanszékvezető professzora a budapesti ELTÉ-n, vendégprofesszor az észak-amerikai Rutgers Egyetemen, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja „Bolyai János forradalma” címmel tart vetítéssel egybekötött előadást.
*
Szombat Január 18. Árpád-házi Margit, Piroska

* * *

HÉTFŐ Január 20. Fábián, Sebestyén, B. Özséb,  Tímea
19.00–21.30 Komámasszonyok-néptánccsoport
*
KEDD Január 21. Ágnes, Ágnéta, Inez
16.00–18.00 Bébi-Mami Kör
18.30–22.00 Regös kezdő-néptánccsoport
*
SZERDA Január 22. Vince, Anasztáz, Artúr
16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam kezdőknek
18.30–20.00 Patrona Hungariae Énekkarunk próbája a Thalkirchner Str. 11. szám alatti Alten Clubban, a Sendlinger Tor szomszédságában.
19.00–22.00 Regös-néptánccsoport
*
CSÜTÖRTÖK Január 23. Emese, Emerencia, Zelma
13.45–14.15 Szentmise missziónk házi kápolnájában
14.00–17.00 Szeniorok Klubja: Klasszikus táncok bemutatója Turcsányi Andrea és Kis István közreműködésével.
19.00–20.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba
20.00–21.30 Tánckör klasszikus táncot tanulóknak
*
PÉNTEK Január 24. Szalézi Ferenc, Vera
19.30–22.00 Széchenyi Kör
*
SZOMBAT Január 25. Pál megtérése, Saul, Henrik
11.00–12.00 Elsőáldozási előkészítő rövid szülői értekezlettel
12.00–15.30 Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással, önképzőkör, színjátszás
14.30–15.30 Bérmálási előkészítő
15.30–18.00 Cserkészfoglalkozás

*

2002-ben egyházi közösségünkben a keresztség szentségében részesült 10 gyermek (7 leány, 3 fiú), 1 felnőtt; első szentáldozáshoz járult 4 felnőtt; bérmálkozott 8 fiatal (4 leány, 4 fiú), 5 felnőtt; házasságot kötött 1 jegyespár; eltemettünk 10 elhunytat (2 nőt és 8 férfit); ministránsaink közül
Paulescu Anna      52    Siményi Mónika    24    Józsa Máté              15    Nadj Markus    5
Paulescu Daniela  51    Lévai Tamás          22    Szilvássy Gergely   14     Felber Evelyn  5
Balogh András      41   Lévai András          20    Barbul András        13     Kováts Judit    4
Gőgh Júlia            38    Bozó Mária            18    Szilvássy Melinda  13     Győry Katalin  4
Barbul Anna         37    Lévai Dániel          18    Győry András         10     Uebel Bibiane 3
Jánosi Ferenc        34    Kucsera  Ágnes     18    Lévai Olivér              8
Jánosi Margit        32    Győry István          16    Somogyi András      7
Jánosi Kinga         32    Józsa Péter             16    Felber Rosemarie     6
alkalommal vett részt az oltár körüli szolgálatban.

*

Hálásan köszönjük híveink,  különösen csoportvezetőink missziónkért végzett imáit és áldozatos munkáját.  Isten fizesse meg.

* * *

ELŐZETES: február 8-án egyházközségi farsangi bál.

- - - - -
Impressum:
Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;
E-mail: ukm_muenchen@yahoo.de
http: //www.erzbistum-muenchen.de/ungarische-mission
Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános
- - - - -