Müncheni Magyar Katolikus Misszió
2003. február 16. ÉRTESÍTŐ 20. évfolyam 3. szám

Évközi 6. vasárnap

Abban az időben egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így kérlelte: „Ha akarod, te meg tudsz tisztítani engem!” Jézusnak megesett rajta a szíve. Kinyújtotta kezét, meg-érintette, és azt mondta neki: „Akarom! Tisztulj meg!” Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult.
(Mk 1, 40–42)

Jézus Krisztus ugyanúgy ott van a betegek oldalán, mint az egészségesekén. A megtestesülés által megszentelődött az emberi létezés valamennyi állapota.
Betegnek, lelkileg leprásnak s ezért a közösségből kirekesztettnek érzed magad? Azonosulj Krisztussal, aki érted vállalta a gúnyt, megvetést és kiközösítést! És pillantsd meg benne az Orvost, aki fogyatékosságaid, betegséged korlátain túl végtelen távlatokat nyit meg a szívedben. Semmi sincs lezárva, egyszer s mindenkorra elrontva! Épp gyöngeségeden keresztül tud leginkább megközelíteni téged, átölelni és megajándékozni szeretete halhatatlan erejével.
Egészséges vagy? Ne nézd le a leprást, ne fordulj el tőle részvéttele-nül! Lépj oda hozzá, mert benne Krisztussal találkozol, és új irányt vesz az életed.

MAGYAR SZENTMISÉK
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

FEBRUÁR 16., ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP
10.00–10.25 Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság ( R. É. )
10.30–11.30 Ifjúsági szentmise  +Császár István és Geng György l. ü. valamint  +Suhajda Magdolna és Szentiványi Deák Vince l. ü.
Idei elsőáldozóink és bérmálkozóink ünnepélyes bemutatása
Celebráns Merka János plébános
Lektor Hart István (Lev 13, 1–2. 44–46; 1 Kor 10, 31–11. 1; Mk 1, 40–45)
Közreműködik Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttesünk dr. Kováts János vezetésével
Básti Rita, Csernai Balázs, Fábián-Lechli László, Glatz Hajnalka, Jámbor Bertalan, Józsáné Oláh Lenke, Józsa Máté, Józsa Péter (ifj.), Józsa Péter, Horváth Erzsébet, Kiss Rolland, Kovács Erzsébet, Kovács Orsolya, Kováts Éva, Kováts János (ifj.), Kováts Jutka, Lerner Ágnes, Lerner Levente, Major Bernadett, Ollé Ágnes, Polgár Gábor, Raith-Pócz Judit, Stolleru Páulina, Szalai Etelka, Tóth Péter, Tőke Andrea, Turu Ágnes
*
FEBRUÁR 23. ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP
10.00–10.25 Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (V. M. )
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise +Schwarzkopf János, Kugler Tekla és Ilona l. ü.
Zsoltárválasz Gyógyítsd meg lelkemet, Uram, * mert vétkeztem ellened!
Celebráns Merka János plébános
Lektor Zsákai Rozália (Iz 43, 18–25; 2 Kor 1, 18–22; Mk 2, 1–12)
Orgonista Sneff János
*
MÁRCIUS 2. ÉVKÖZI 8. VASÁRNAP
10.00–10.25 Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság ( K. R. )
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise +Oláh Zoltán és a Geng család elhunyt tagjaiért
Zsoltárválasz Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve.
Celebráns Merka János plébános
Lektor dr. Susits Tamás (Oz 2, 16b. 17b. 21–22; 2 Kor 3, 1b–6; Mk 2, 18–22)
Orgonista Sneff János
Mise után rózsafüzér titokcsere
Általános havi imaszándék: Imádkozzunk Isten népéért és lelkipásztoraiért, hogy a kiengesztelődés szentségében Isten irgalmas szeretetére leljenek.

Magyar szentmise Rosenheimban,
február 23-án 12.30 órakor + Váta Márta és Zoltán l. ü. a St. Josef-templomban, Innstraße 4. Celebráns: Merka János plébános.

RENDEZVÉNYEK
a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

Hétfő, február 17.  Hét szervita rendalapító, Elek
19.00–21.30 Komámasszonyok-néptánccsoport
*
Kedd, február 18.  Bernadett, Simeon
16.00–18.00 Bébi-Mami Kör
19.30–22.00 Regös kezdő-néptánccsoport
*
Szerda, február 19.  Zsuzsanna, Elza
16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam kezdőknek
18.30–20.00 Patrona Hungariae Énekkarunk próbája a Thalkirchner Str. 11. szám alatti Alten Clubban, a Sendlinger Tor szomszédságában.
19.00–22.00 Regös-néptánccsoport
*
Csütörtök, február 20.  Aladár, Álmos, Paulina
19.00–20.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba
20.00–21.30 Tánckör klasszikus táncot tanulóknak
*
Péntek, február 21.  Damiáni Péter, Eleonóra, Zakariás
17.00–18.30 Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában
19.00–22.00 Széchenyi Kör: Bernd Posselt, az Európa Parlament képviselője, a Paneuropa-Union Deutschland elnöke német nyelvű előadása „Die Erweiterung der Europäischen Union” címmel.
*
Szombat, február 22.  Szt. Péter apostol székfoglalása
11.00–12.00 Elsőáldozási előkészítő
12.00–15.30 Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással, önképzőkör, színjátszás
14.30–15.30 Bérmálási előkészítő
15.30–18.00 Cserkészfoglalkozás
19.00–22.00 A Komámasszonyok zártkörű farsangi összejövetele
*
Vasárnap, február 23.  Polikárp, Alfréd, Szemere
17.00–19.00 Illyés Kinga, Széchenyi-díjas előadóművész „Útravaló” (válogatás a 20. századi erdélyi költészetből) című előadása, élő lemezbemutató.

* * *

Hétfő, február 24.  Mátyás apostol, Edömér
19.00–21.30 Komámasszonyok-néptánccsoport
*
Kedd, február 25.  Géza, Cézár, Vanda
16.00–18.00 Bébi-Mami Kör
18.30–22.00 Regös kezdő-néptánccsoport
*
Szerda, február 26.  Edina, Győző, Ottokár
16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam kezdőknek
18.30–20.00 Patrona Hungariae Énekkarunk próbája a Thalkirchner Str. 11. szám alatti Alten Clubban, a Sendlinger Tor szomszédságában.
19.00–22.00 Regös-néptánccsoport
*
Csütörtök, február 27.  Gábor, Ákos, Bátor
13.45–14.15 Szentmise missziónk házi kápolnájában
14.00–17.00  Szeniorok Klubja.
Farsangi találkozónkon Ramsay Győző „Anekdoták és adomák X” című, 1992-ben elkezdett szórakoztató műsorával, a résztvevők a magukkal hozott jókedvvel és talán farsangi jelmezükkel is igyekeznek vidám hangulatot kelteni. Sok szeretettel várunk minden nyugdíjaskorú érdeklődőt.
19.00–20.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba
20.00–21.30 Tánckör klasszikus táncot tanulóknak
*
Péntek, február 28.  Elemér, Oszvald
18.30–21.00 Családok fóruma: Farsang a családban
19.00–21.00 Láncszem Közösség: fiatalok közös Biblia-olvasása, elmélkedése és beszélgetése missziónk alagsori nagytermében.
*
Szombat, március 1.  Albin, Gyopárka, Tóbiás

* * *

2003. február 8-i jótékonysági farsangi bálunk tiszta jövedelme 622,49 Euro. Az összeget Magyar Caritas Szolgálatunknak továbbadtuk.

* * *

ELŐZETES: március 5-én Hamvazószerda, 9-én nagyböjt 1. vasárnapja, 13-án ökumenikus istentisztelet.

- - - - -
Impressum:
Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;
E-mail: ukm_muenchen@yahoo.de
http: //www.erzbistum-muenchen.de/ungarische-mission
Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános
- - - - -