Müncheni Magyar Katolikus Misszió
2003. április 13. ÉRTESÍTŐ 20. évfolyam 7. szám
 

Gesegnetes und frohes Osterfest!

Kegyelemteljes húsvéti ünnepeket kíván
a Misszió minden munkatársa!
 

HÚSVÉTI MAGYAR SZENTMISÉK
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.


ÁPRILIS 13. VIRÁGVASÁRNAP

 10.00–10.25 Húsvéti gyóntatás és keresztúti ájtatosság (R. É.)
 10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise, barkaszentelés és virágvasárnapi passió
  +Szabó Ferenc, Buczkó Rozália és Ilona, valamint Ambrus József  l. ü.
 Celebráns Merka János plébános
 Lektor Zsákai Rozália (Iz 50, 4–7; Fil 2, 6–11; Mk 14, 1–15, 47)

Orgonál és vezényel Sneff János
Közreműködik Patrona Hungariae Énekkarunk: Halmos László – Ingre-diente, Werner Alajos és Harmat Artúr – Szt. Máté passiója, Leo Hassler/J. S. Bach – A fényes Isten arcot, valamint Aquinói Szt. Tamás/Sik Sándor – Pie pelicane című kórusművével.

Szoprán: Adamkó-Hof Anna, Billmayer Anna, Fesztini Mária, Gombár Mária, Luschies Mária, Meggyesy Irén, Rozsnyai Gréte, Sárkány Veronika, Varga Margit; Alt: Atkáry Sigrid, Balogh Mária, Biergiesser Anikó, Horváth Mária, Horváth Julianna, Jánosi Margit, Lévai Katalin, Tamás Katalin, Turányi Erzsébet; Tenor: Hammer-Müller Siegfried, Mekker Árpád, Pfeiffer Ottó, Tepfenhart József; Basszus: Erli Ferenc, Geiger János, Melich Géza, Vályi Lajos, Wetzstein Antal

Szólisták: Mekker Árpád (Evangélista), Pfeiffer Ottó (Pilátus), Sneff János (Jézus), Szoprán mind (Szolgáló).

Barkákat a barkaszentelésre hozzunk magunkkal!

*

Magyar szentmise Rosenheimban,
április 13-án, virágvasárnap 12.30 órakor , április 21-én és vasárnap, április 27-én 12.30-kor
a St. Josef-templomban, Innstraße 4.
Celebráns: Merka János plébános.

*
ÁPRILIS 17. NAGYCSÜTÖRTÖK

 18.30–18.55 Húsvéti gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (K. R.)
 19.00–20.00 Nagycsütörtök esti szentmise
 Celebráns Merka János plébános
 Lektor Glatz Hajnalka (Kiv 12, 1–14; 1 Kor 11, 23–26; Jn 13, 1–15)
 Orgonista és előénekes: Sneff János
*
ÁPRILIS 18. NAGYPÉNTEK

 14.30-–14.55 Húsvéti gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (M. A.)
 15.00–16.00 Nagypénteki szertartás a mi Urunk Jézus Krisztus
  kín-szenve-désének és kereszthalálának emlékére
 Celebráns Merka János plébános
 Lektor Váczy Ilona (Iz 52, 13–53, 12; Zsid 4, 14–16; 5, 7–9 Jn 18, 1–19)
 Előénekes Sneff János

ÁPRILIS 19. NAGYSZOMBAT - HÚSVÉTI VIGÍLIA

 20.30–20.55 Húsvéti gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (R. É.)
 21.00–22.30 FELTÁMADÁSI SZENTMISE
 Celebráns Merka János plébános
 Lektor Glatz Hajnalka, Bozó Mária,
 Előénekes és orgonista: Sneff János
 Közreműködik: Fazakas Endre – Exultet és Tepfenhart József – 139. zsoltár
 Mise végén ételszentelés.
*
ÁPRILIS 20. KRISZTUS URUNK FELTÁMADÁSA

 10.00–10.25  Húsvéti gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (V. M.)
 10.30–11.30  HÚSVÉTVASÁRNAPI  SZENTMISE
  +id. Zelicskovics László és Orosz Anikó l. ü.
 Zsoltárválasz Ezt a napot az Úristen adta: * örvendjünk és vigadjunk rajta.
 Celebráns Merka János plébános
 Lektor Zsákai Rozália (ApCsel 10, 34a. 37–43; Kol 3, 1–4; Jn 20, 1–9)
 Orgonál Sneff János

 Mise végén ételszentelés.

ÁPRILIS 21. HÚSVÉTHÉTFŐ

 10.00–10.25 Húsvéti gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (R. B.)
 10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise +Berend Irén l. ü.
 Zsoltárválasz Védelmezz engem, Istenem, * hiszen tebenned bízom.
 Celebráns Merka János plébános
 Lektor Bozó Mária (ApCsel 2, 14. 22–33; Mt 28, 8–15)
 Orgonál Sneff János
*
ÁPRILIS 27. HÚSVÉT 2.VASÁRNAPJA

 10.00–10.25 Húsvéti gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (Sch. M.)
 10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise +Rezi Jenő és Baumann Ilona l. ü.
 Zsoltárválasz Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad.
 Celebráns Merka János plébános
 Lektor Kucsera János (ApCsel 4, 32–35; 1 Jn 5, 1–6; Jn 20, 19–31)
 Orgonál Sneff János
*
MÁJUS 4. HÚSVÉT 3.VASÁRNAPJA

  Csernai Balázs diakónus ünnepélyes bemutatása
 10.00–10.25 Húsvéti gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (K. S.)
 10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise +Czumbil Mihály l. ü.
 Zsoltárválasz Ragyogtasd ránk, Uram,* arcod fényességét!
 Celebráns Merka János plébános
 Igét hirdet Csernai Balázs diakónus
 Lektor Jánosi Margit (ApCsel 3, 13–19; 1 Jn 2, 1–5a; Lk 24, 35–48)
 Orgonál Sneff János
 Mise után rózsafüzér titokcsere
Általános havi imaszándék: Imádkozzunk az ifjakért és mindazokért, akik a szük-ségben támaszaik, hogy Mária, az Élet Anyja iránti bizalmukban segítségre és támaszra leljenek.

RENDEZVÉNYEK
a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.


Április 12-től április 27-ig húsvéti vakáció, missziónkon szünetel csoportjaink tevékenysége.
*
Április 18-án, Nagypénteken „Nemzetek keresztútja”. Kezdődik 10.00 órakor
a St. Michael-templomban és befejeződik a Hl. Geist-templomban.
 A 7. állomást mi végezzük. Magyar csoportunk találkozik 9.45-kor a Damenstift-templom előtt. Mindenkit szeretettel várunk.
* * *
Hétfő, április 28.  Chanel Péter, Valéria
19.00–21.30 Komámasszonyok-néptánccsoport
*
Kedd, április 29. Sienai Katalin, Petúr
16.00–18.00 Bébi-Mami Kör
18.30–22.00 Regös kezdő-néptánccsoport
*
Szerda, április 30. V. Piusz pápa, Katalin, Kitti
18.30–20.00 Patrona Hungariae Énekkarunk próbát tart a Thalkirchner Str. 11. szám alatti
 Altenklubban, a Sendlinger Tor szomszédságában.
19.00–22.00 Regös-néptánccsoport
*
Csütörtök, május 1.  Szent József a munkás, Fülöp, Jakab
15.00–16.00 Ünnepélyes szentmise Bajorok Nagyasszonya tiszteletére Imakörünk
 fennállásának 10. évfordulója alkalmából.
*
Péntek, május 2. Atanáz, Zsigmond
 Elsőpéntek, egész napos beteglátogatás.
17.00–18.30 Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában
19.00–21.00 Láncszem Közösség: fiatalok közös Biblia-olvasása, elmélkedés és beszélgetés
 missziónk alagsori nagytermében.
*
Szombat, május 3. Fülöp és Jakab apostolok, Tímea, Viola
11.00–12.00 Elsőáldozási előkészítő
12.00–15.30 Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással, önképzőkör, színjátszás
14.30–15.30 Bérmálási előkészítő
15.30–18.00 Cserkészfoglalkozás
*
Vasárnap, május 4. Flórián, Szilvánusz, Mónika
13.00–17.00 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes és a Láncszem Közösség zártkörű rendezvénye
18.00–20.00 Csíksomlyói zarándokok információs estje filmvetítéssel
 


- - - - -
Impressum:
Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;
E-mail: ukm_muenchen@yahoo.de
http: //www.erzbistum-muenchen.de/ungarische-mission
Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános
- - - - -