Müncheni Magyar Katolikus Misszió
2002. október 20. ÉRTESÍTŐ 19. évfolyam 19. szám

Évközi 29. vasárnap

Nemzeti ünnep

„A magyar történelem, a magyar sorstörténet igencsak a krisztusi szenvedés történetének markáns jegyeit hordozza magán. Gondoljunk csak a nagy történelmi tragédiánkra, Mohácsra vagy Trianonra, az örökös magyar újrakezdések és feltámadások sorozatára, vagy elnyomott kisebbségi sorsunkra. Húsvét tanulságaként azt szeretném kihangsúlyozni, hogy Jézus maga vállalta a keresztet, vállalta az áldozatot, a legfőbb áldozatot, élete önfeláldozását. Hétköznapi módon ezt úgy fogalmaznám meg, hogy áldozat nélkül nincs eredmény. Nem igaz az, hogy nem volt értelme az 1948–49-es szabadságharcnak, az 1956-os forradalomnak, vagy ahogyan Camus írja, ne lett volna értelme a magyarok vére kiontásának. Ez a magyar nemzet keresztáldozata volt történelmi távlatokban fogalmazva, és ezek az áldozatok megtermik gyümölcseiket. Még prózaibban, a haza most nem kíván tőlünk véráldozatot, de nemzetünk felemelkedése, a magyar feltámadás érdekében legalább azokat az áldozatokat hozzuk meg, amelyeket egy öntudatos polgárság, egy öntudatos nemzet meghozhat a köz érdekében.”

Tőkés László, Királyhágó-mélléki református püspök


MAGYAR SZENTMISÉK
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

OKTÓBER 20. ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP, Egyházi megemlékezés nemzeti ünnepünkről
10.00–10.25 Gyóntatás és októberi ájtatosság (R. É.)
10.30–11.30 Ökumenikus jellegű ifjúsági szentmise  +Császár István és Geng György l. ü.
Celebráns Dr. Cserháti Ferenc delegátus és Merka János plébános
Lektor Zahn Lázár Dalma tiszteletes asszony és Básti Rita  (Sir 27, 30–28, 7; Róm 14, 7–9; Mt 18, 21–35)
Közreműködik Patrona Hungariae Énekkarunk Jussel Ottó és Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttesünk dr. Kováts János vezetésével
Mise után  a keresztség szentségében részesül: Záhorszky Péter

*
OKTÓBER 27. ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP
10.00–10.25 Gyóntatás és októberi ájtatosság (V. M.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise +Moldován József  l.ü.
Zsoltárválasz: Szeretlek, Uram, Istenem, * én erősségem.
Celebráns Merka János plébános
Lektor Glatz Hajnalka (Kiv 22, 20–26; 1 Tessz 1, 5c–10; Mt 22, 34–40)
Orgonista Sneff János

Magyar szentmise Rosenheimban, vasárnap, október 27-én 12.30 órakor a St. Josef-templomban, Innstraße 4.
Celebráns: Merka János plébános.

NOVEMBER 1. MINDENSZENTEK ÜNNEPE
10.00–10.25 Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (Sch. M.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise egyházi közösségünk híveiért
Zsoltárválasz: Ez az istenkeresők népe, * mely látni kívánja arcodat, Uram.
Celebráns Merka János plébános
Lektor Rehák Erzsébet (Jel 7, 2–14; 1 Jn 3, 1–3; Mt 5, 1–12a)
Orgonista Sneff János
Mise után a keresztség szentségében részesül Haug Lea Hanna és Haug Laura Klára

*
NOVEMBER 3. ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP
10.00–10.25 Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (R. É.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise egyházi közösségünk elhunyt tagjaiért
Celebráns Merka János plébános
Lektor Dr. Susits T. (Mal 1, 14b–2, 2b. 8–10; 1 Tessz 2, 7b–9. 13; Mt 23, 1–12)
Közreműködik a budapesti Felső Krisztina-városi egyházközség énekkara Tőkés Mária Tünde vezetésével.
A szentmise végén rövid egyházzenei koncert
Mise után rózsafüzér titokcsere
Általános havi imaszándék: Imádkozzunk, hogy az özvegyek a keresztény közösségekben elfogadásra és támaszra találjanak.
*
NOVEMBER 10. ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP
10.00–10.25 Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (K. R.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise +Baumann Ilon és Rezi Jenő l. ü.
Celebráns Merka János plébános
Lektor Jánosi Margit (Bölcs 6, 12–16; 1 Tessz 4, 13–18; Mt 25, 1–13)
Orgonista Sneff János

Magyar szentmise Rosenheimban, vasárnap, november 10-én 12.30 órakor +László Tamás és Rozália l. ü.
a St. Josef-templomban, Innstraße 4. Celebráns: Merka János plébános.

RENDEZVÉNYEK
a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

HÉTFŐ,   Október 21. Orsolya, Zsolt, Solt, Celina
19.00–21.30 Komámasszonyok-néptánccsoport
*
KEDD, Október 22. Előd, Kornélia, Korinna
16.00–18.00 Bébi-mami kör. A szünidőt kivéve minden keddi délután a kismamák és kicsinyeik missziónk nagytermében találkozhatnak, játszadozhatnak, tapasztalataikat egymással megoszthatják.
18.30–22.00 Regös kezdő-néptánccsoport
19.00–20.30 Ökumenikus előkészítő bizottság megbeszélése református testvéreinknél a Teplitzer Weg 14. szám alatt.
*
SZERDA, Október 23. NEMZETI ÜNNEP, Kapisztrán János, Gyöngyi
16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam kezdőknek
18.30–20.00 Patrona Hungariae Énekkarunk próbája a Thalkirchner Str. 11. szám alatti Alten Clubban, a Sendlinger Tor szomszédságában.
19.00–22.00 Regös-néptánccsoport
*
CSÜTÖRTÖK, Október 24. Claret Antal Mária, Salamon, Gilbert
13.45–14.15 Szentmise missziónk házi kápolnájában
14.00–17.00 Szeniorok Klubja, amelyen „Fatimába és Santiago de Compostelaba zarándokoltunk” címmel élménybeszámolót tartunk videofilm vetítéssel.
19.00–20.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes  próba
*
PÉNTEK, Október 25. Pécsi Boldog Mór, Blanka, Krizanta
18.30–21.00 Családok fóruma, „A család, mint fejlődő társadalmi egység” címmel
18.00 órától október 27-én 14.00 óráig ifjúsági lelkigyakorlat missziónkon „Ami a szemnek láthatatlan” címmel. Jelentkezni 3 Euro költséghozzájárulás befizetésével lehet október 23-ig missziónkon.

* * *
Október 28-tól november 3-ig őszi szünidő Bajorországban.
Missziónkon szünetelnek a csoportfoglalkozások.
* * *
Szombat, November 2. Halottak napja, Achilles, Tóbiás
17.00–18.00 Halottak napi szentmise missziónk házi kápolnájában összes halottainkért és elhunyt lelkipásztorainkért:
Dr. vitéz Koráni Elemér (* 1888, + ?)
Dr. Rozsály Ferenc (*1917, + 1957. 02. 17.)
Dr. Ádám György (*1912, + 1978. 01. 18.)
Füstös Antal (*1919, + 1985. 07. 16.)
Dr. Közi Horváth József (*1903, + 1988. 05. 26.)
Dr. Eperjes Ernő (*1914, + 1988. 08. 26.)
Hajdú István (*1918, + 1990. 05. 10.)
Marczell Tibor (*1921, + 1990. 09. 10.)
Dr. Kozma György (*1939, + 1990. 12. 14.)
Dr. Harangozó Ferenc (*1907, + 1991. 12. 23.)
Dr. Fábián Károly (*1919, + 1993. 02. 06.)
Dr. Bácsváry Róbert (*1922, + 2000. 09. 13.)

VASÁRNAP, November 3. Porrés Márton, Győző, Szilvia
Rózsafüzér Társulat közgyűlés, amelyre szeretettel várjuk társulatunk minden tagját. A közgyűlést de. 10.00 órakor a Damenstift-templomban ünnepélyes októberi ájtatossággal kezdjük, a vasárnapi szentmisével és utána rózsafüzér titokcserével folytatjuk; aztán missziónk otthonába megyünk (Oberföhringer Str. 40.), ahol 13.00–16.30-ig a szokásos formában megbeszéléseket tartunk (ebéd, csoportfelelősök választása, beszámoló, évi csoportbeosztás, új tagok felvétele). Az ebédről és hozzávalókról missziónk gondoskodik. Számítunk minden Rózsafüzér Társulati tag részvételére.

HÉTFŐ, November 4.  Borromeo Károly, Karola, Karolina
19.00–21.30 Komámasszonyok-néptánccsoport
*
KEDD, November 5. Szent Imre herceg, Filótea, Tétény
16.00–18.00 Bébi-mami kör
18.30–22.00 Regös kezdő-néptánccsoport
*
SZERDA, November 6. Lénárd, Kölni Krisztína, Leonardo
16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam kezdőknek
18.30–20.00 Patrona Hungariae Énekkarunk próbája a Thalkirchner Str. 11. szám alatti Alten Clubban, a Sendlinger Tor szomszédságában.
19.00–22.00 Regös-néptánccsoport
*
CSÜTÖRTÖK, November 7.  Rezső, Csongor, Engelbert
16.30–17.00 Szentmise missziónk házi kápolnájában
17.00–18.30 Bibliakör, Jézus és kora/III.: „ Róma és Palesztina” címmel a birodalom tartományának politikai hátterével ismerkedhetünk.
19.00–20.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba
*
PÉNTEK, November 8. Zsombor, Kál, Kolos
*
SZOMBAT, November 9.  A lateráni bazilika felszentelése, Tivadar, Teodor
12.00–15.30 Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással, önképzőkör, színjátszás
15.30–18.00 Cserkészfoglalkozás
*
VASÁRNAP, November 10. Nagy Szent Leó, Réka, Avellinói András
16.00–18.00 A Fatima-i és Santiago de Compostela-i zarándokok találkozója az úton készült videofilmek és saját fényképek bemutatásával és cseréjével.

* * *
Patrona Hungariae Énekkarunknak – különösen a férfi szólamokban – és Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttesünknek nagy szüksége van erősítésre. Sürgősen kérjük énekelni szerető híveink jelentkezését.
* * *
Elsőáldozásra (máj. 18.) és bérmálásra (júl. 6.) jelentkezés azonnal, legkésőbb november 17-ig.
* * *
ELŐZETES: nov. 16-án Caritas-bál, 17-én ünnepélyes szentmise keretében kiszol-gáltatjuk a betegek kenetét beteg, idős és műtét előtt álló testvéreinknek. A szentséget felvenni szándékozók  november 10-ig jelentkezzenek plébánosunknál.
- - -
Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;
E-mail: ukm_muenchen@yahoo.de
http: //www.erzbistum-muenchen.de/ungarische-mission
Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános
- - -