Müncheni Magyar Katolikus Misszió
2002. november 10. ÉRTESÍTŐ 19. évfolyam 20. szám

Évközi 32. vasárnap

„Virrasszatok, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát!”

Nem a mi dolgunk, hogy a végső nagy nap pontos idejét kutassuk. Nekünk arra kell törekednünk, hogy Urunk eljövetelére mindig készen legyünk. Jól használjuk fel a rendelkezésünkre álló időt, gyümölcsöztessük talentumainkat: teljesítsük Isten akaratát. Ez a feltétele annak, hogy félelem nélkül, bizalommal várhassuk a számadás napját. (K. M. „A” év, 732. o.)

MAGYAR SZENTMISÉK
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

NOVEMBER 10., ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP
10.00–10.25 Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (K. R.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise +Baumann Ilona és Rezi Jenő l. ü.
Celebráns dr. Kiss Ulrich SJ és Merka János plébános
Lektor Jánosi Margit (Bölcs 6, 12–16; 1 Tessz 4, 13–18; Mt 25, 1–13)
Orgonista Sneff János
*
NOVEMBER 17., ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP
10.00–10.25 Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (M. T.)
10.30–11.30 Ifjúsági szentmise a betegek kenetének ünnepélyes kiszolgáltatásával  +Nádasi Rózsa l. ü.
Celebráns Merka János plébános
Lektor Jánosi Margó (Péld 31, 10–31; 1 Tessz 5, 1–6; Mt 25, 14–30)
Közreműködik Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttesünk dr. Kováts János vezetésével
*
NOVEMBER 24., KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE
10.00–10.25 Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (M. A.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise a Suhajda család elhunyt tagjaiért
Zsoltárválasz: Az Úr nékem pásztorom, ínséget nem kell látnom.
Celebráns Merka János plébános
Lektor Goia Szilvia (Ez 34, 11–17; 1 Kor 15, 20–28. 28; Mt 25, 31–46)
Orgonista Sneff János
*
DECEMBER 1., ADVENT 1. VASÁRNAPJA
10.00–10.25 Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (Sch. M.)
10.30–11.30 Ünnepélyes adventi szentmise +Major Sándor l. ü.
Zsoltárválasz: Téríts meg minket, Istenünk, * ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk!
Celebráns Merka János plébános
Lektor Váczy Ilona (Iz 63, 16b–19b; 64, 1–8; 1 Kor 1, 3–9; Mk 13, 33–37)
Orgonál és vezényel Jussel Ottó
Közreműködik Patrona Hungariae Énekkarunk: Lajtha L./Tóth J.– Mária, Mária; Kodály Z./Szedő D. – Jöjj el, jöjj el Emmanuel; Kodály Z. – Harmatozzatok és a Rorate coeli gregorián énekkel
Mise után rózsafüzér titokcsere

* * *
Magyar szentmise Rosenheimban,
vasárnap, november 10-én +László Tamás és Rozália l. ü., valamint 24-én +Thes József  l. ü. 12.30 órakor a St. Josef-templomban, Innstraße 4. Celebráns: Merka János plébános.
* * *
RENDEZVÉNYEK
a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

VASÁRNAP, November 10. Nagy Szent Leó, Réka, Avellinói András
16.00–18.00 A Fatima-i és Santiago de Compostela-i zarándokok találkozója az úton
készült videofilmek és saját fényképek bemutatásával és cseréjével.
*
HÉTFŐ,   November 11. Tours-i Márton, Alád, Tódor
19.00–21.30 Komámasszonyok-néptánccsoport
*
KEDD, November 12. Jozafát, Asztrik, Jónás
16.00–18.00 Bébi-Mami Kör
18.30–22.00 Regös kezdő-néptánccsoport
*
SZERDA, November 13.  Magyar szentek és boldogok
16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam kezdőknek
18.30–20.00 Patrona Hungariae Énekkarunk próbája a Thalkirchner Str. 11. szám alatti Alten Clubban, a Sendlinger Tor szomszédságában.
19.00–22.00 Regös-néptánccsoport
*
CSÜTÖRTÖK, November 14. Alíz, Huba, Vanda
19.00–20.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes  próba
20.00–21.30 Tánckör klasszikus táncot tanulóknak
*
PÉNTEK, November 15. Nagy Szent Albert, Lipót, Richárd
  9.00–10.00 Missziónk munkatársainak szolgálati megbeszélése
17.00–18.30 Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában
19.30–22.00 Széchenyi Kör, melyben Gazda József székelyudvarhelyi tanár és közíró „Magyarságvágyak és remények a Kárpát-medencében” címmel tart előadást.
 *
SZOMBAT, November 16. Skóciai Margit, Ödön, Ottmár Gertrúd, Hilda
19.00–02.00 Jótékonysági Caritas-bál

* * *
Elsőáldozásra (máj. 18.) és bérmálásra (júl. 6.) jelentkezés azonnal, legkésőbb november 17-ig.
* * *

HÉTFŐ, November 18.  Péter- és Pál-bazilika  búcsúja, Jenő, Noé
19.00–21.30 Komámasszonyok-néptánccsoport
*
KEDD, November 19. Árpád-házi Erzsébet, Zsóka
16.00–18.00 Bébi-Mami Kör
18.30–22.00 Regös kezdő-néptánccsoport
*
SZERDA, November 20.  Jolán, Bódog, Bulcsú
16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam kezdőknek
19.00–22.00 Ökumenikus istentiszteletet tartunk református testvéreinkkel a Reisingerstr. 11. szám alatti református templomban. Közreműködik Patrona Hungariae Énekkarunk Jussel Ottó vezetésével. Az ökumenikus imaóra után szeretetvendégség. Szeretettel várjuk mindkét felekezet híveit és mindazokat, akik Krisztus Urunk szándékának megfelelően szívesen imádkoznak velünk a keresztények egységéért.
19.00–22.00 Regös-néptánccsoport
*
CSÜTÖRTÖK, November 21.   Szűz Mária bemutatása, Olivér
13.45–14.15 Szentmise missziónk házi kápolnájában
14.00–17.00 Szeniorok Klubja: „Kínai érdekességek” címmel Ramsay Erzsébet beszámolója. Sok szeretettel várjuk egyházi közösségünk nyugdíjaskorú tagjait ismerőseikkel és az új érdeklődőkkel együtt.
19.00–20.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba
20.00–21.30 Tánckör klasszikus táncot tanulóknak
*
PÉNTEK, November 22. Cecília, Cicelle, Célia
19.30–22.00 A KMÉM-Müncheni Csoportja – Pax Romana összejövetele,
melyen András Károly közíró és politológus „A Beneś-dekrétumok története”  című  előadásában beszámol korábbi és legfrissebb kutatási eredményeiről.
*
SZOMBAT, November 23.  I. Kelemen pápa, Kolumbán
12.00–15.30 Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással, önképzőkör, színjátszás
15.30–18.00 Cserkészfoglalkozás


HÉTFŐ, November 25.  Alexandriai Katalin, Liza
19.00–21.30 Komámasszonyok-néptánccsoport
*
KEDD, November 26. Virág, Konrád, Leonarda
16.00–18.00 Bébi-Mami Kör
18.30–22.00 Regös kezdő-néptánccsoport
*
SZERDA, November 27.  Virgil, Virgínia, Amina
16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam kezdőknek
18.30–20.00 Patrona Hungariae Énekkarunk főpróbája a Thalkirchner Str. 11. szám alatti Alten Clubban, a Sendlinger Tor szomszédságában.
19.00–22.00 Regös-néptánccsoport
*
CSÜTÖRTÖK, November 28.   Marchiai Jakab, Stefánia
19.00–20.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba
20.00–21.30 Tánckör klasszikus táncot tanulóknak
*
PÉNTEK, November 29. Ilma, Taksony, Filoména
18.30–21.00 Családok fóruma, „A család, mint fejlődő társadalmi egység” címmel (2.)
19.30–21.30 Láncszem Közösség: fiatalok közös Biblia-olvasása, elmélkedése és beszélgetése missziónk alagsori nagytermében.
*
SZOMBAT, November 30.  András apostol, Andrea, Andor
17.00–24.00 Szent Cecília-est. A köszönet és hála jegyében, szeretettel várjuk Patrona Hungariae Énekkarunk és Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttesünk minden tagját, hitvesével együtt, hagyományos és zártkörű ünnepségünkre, amelyet hálaadó szentmisével kezdünk missziónk házi kápolnájában és vacsorával folytatunk missziónk nagytermében. Tisztelettel kérem, hogy részvételüket a Szent Cecília-esten jelezzék Mekker Árpádnál, legkésőbb szerdán, november 27-én.
* * *
ELŐZETES: dec. 5-én Szeniorok Klubja, 7-én adventi előadóest, 8-án adventi lelkinap, 12-én Bibliakör, 15-én karácsonyi ünnepség
- - - - -
Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;
E-mail: ukm_muenchen@yahoo.de
http: //www.erzbistum-muenchen.de/ungarische-mission
Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános
- - - - -