Müncheni Magyar Katolikus Misszió
2002. december 22. ÉRTESÍTŐ 19. évfolyam 22. szám

Áldott szent karácsonyt és boldog új évet!
Frohe Weihnachten und ein gesegnetes Neues Jahr!

Karácsonyi és újévi magyar szentmiséink rendje
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

DECEMBER 22.,  ADVENT 4. VASÁRNAPJA
10.00–10.25 Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (R. B.)
10.30–11.30 Ünnepélyes adventi szentmise  +Császár István és Schwarzkopf János l. ü.
Zsoltárválasz Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát!
Celebráns Merka János plébános
Lektor Győry Márta Judit (2 Sám 7, 1–16; Róm 16, 25–27; Lk 1, 26–38)
Orgonista Sneff János

*
DECEMBER 24.,  S Z E N T E S T E
22.00–22.25 Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (V. M.)
22.30–23.30 KARÁCSONYI ÉJFÉLI SZENTMISE a népért
Zsoltárválasz Ma született a Megváltónk, * az Úr Jézus Krisztus.
Celebráns dr. Cserháti Ferenc delegátus és Merka János plébános
Lektor Balogh Mária (Iz 9, 1–6; Tit 2, 11–14; Lk 2, 1–14)
Orgonál Sneff János
*
DECEMBER 25., KARÁCSONY, JÉZUS SZÜLETÉSE
10.00–10.25 Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (R. É.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise a népért
Zsoltárválasz A föld minden határa látta * üdvözítő Urunknak jóságát.
Celebráns Merka János plébános
Lektor Glatz Hajnalka (Iz 52, 7–10; Zsid 1, 1–6; Jn 1, 1–18)
Orgonista Sneff János
11.30–12.00 Félfogadás a sekrestyében
*
DECEMBER 26., KARÁCSONY MÁSNAPJA, SZENT ISTVÁN 1. VÉRTANÚ ÜNNEPE
10.00–10.25 Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (K. R.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise +Császár István l. ü.
Zsoltárválasz Én Uram, én Istenem, * kezedbe ajánlom lelkemet.
Celebráns dr. Cserháti Ferenc delegátus
Lektor Váczy Ilona (ApCsel 6, 8–10; 7, 54–59; Mt 10, 17–22)
Orgonista Sneff János
*
DECEMBER 29., SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA
10.00–10.25 Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (K. S.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise +Mekker Terézia és Oláh Zoltán l. ü.
Zsoltárválasz Boldog ember, ki féli az Urat, * ki az Úrnak ösvényén halad.
Celebráns Merka János plébános
Lektor Bozó Marika (Sir 3, 3–17a; Ter 15, 1–6, 21. 1–3; Lk 2, 22–40)
Orgonista Sneff János
11.30–12.00 Félfogadás a sekrestyében
*
December 31,  S z i l v e s z t e r
17.00–18.00 Hálaadó és előesti szentmise
Celebráns Merka János plébános
Lektor Balogh Mária (1 Jn 2, 18–21; Jn 1, 1–18)
Orgonista Sneff János
2 0 0 3

JANUÁR 1., Ú J É V,   SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA ÜNNEPE
10.00–10.25 Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (Sch. M.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise a népért
Zsoltárválasz Könyörüljön rajtunk az Isten, * és áldjon meg minket.
Celebráns Merka János plébános
Lektor Glatz Hajnalka (Szám 6, 22–27; Gal 4, 4–7; Lk 2, 16–21)
Orgonista Sneff János

*
JANUÁR 5., KARÁCSONY UTÁNI 2. VASÁRNAP
10.00–10.25 Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (T. K.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise +Erdődi Piroska l. ü.
Zsoltárválasz Az Ige emberré lett, * és itt élt közöttünk.
Celebráns Merka János plébános
Lektor Rehák Erzsébet (Sir 24, 1–4; 12–16; Ef 1, 3–18; Jn 1, 1–18)
Orgonista Sneff János
Mise után rózsafüzér titokcsere. Általános havi imaszándék: Imádkozzunk, hogy az Úr felhívásának megfeleljünk: Ti vagytok a föld sója és a világ világossága.
*
JANUÁR 6., VÍZKERESZT, URUNK MEGJELENÉSE
10.00–10.25 Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (M. T.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise +Kugler Tekla és Ilona l. ü.
Zsoltárválasz Hódoljon előtted, Istenem, * a föld minden nemzete!
Celebráns Merka János plébános
Lektor Goia Szilvia (Iz 60, 1–6; Ef 3, 2–6; Mt 2, 1–12)
Orgonista Sneff János
11.30–12.00 Félfogadás a sekrestyében
*
JANUÁR 12., URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE
10.00–10.25 Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (R. B.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise +Schwarzkopf János l. ü.
Zsoltárválasz Áldja meg Isten az ő népét, * adjon neki békességet.
Celebráns Merka János plébános
Lektor Kucsera János (Iz 42, 1–7; ApCsel 10, 34–38; Mk 1, 7–11)
Orgonista Sneff János
Magyar szentmise Rosenheimban,
december 22-én +Tóth István l. ü., december 26-án a rosenheimi magyar közösség elhunyt tagjaiért és 2003. január 12-én +Szög Mátyás l. ü. 12.30 órakor a St. Josef-templomban, Innstraße 4. Celebráns: Merka János plébános.

KÖZLEMÉNYEK

December 21-tól január 8-ig karácsonyi szünidő. Missziónkon szünetelnek a csoportmunkák.
*
December 24-én és 31-én, az érsekségi rendelkezések értelmében hivatalunk zárva.
*

Kedden, december 24-én, Szenteste 15.00–18.00-ig karácsonyi találkozó egyedülállóknak, Szenteste kántálással és vacsorával missziónkon. Költséghozzájárulás nincs. Jelentkezni lehet személyesen december 20-án 16.00 óráig. Az est házigazdája Győry Márta Judit missziótanács tag, a Bogenhausen-i Esperesség Tanácsának (Dekanatsrat) alelnöke.
*
Kedden, december 31-én a Damenstift-templomban, a 17.00-kor kezdődő évvégi hálaadó és újévi előesti szentmisénk után szilveszteri mulatság élő zene mellett Magyar Klubunk szervezésében missziónkon. Nyitás 19.00 órakor. Éjfélkor rövid imával és Isten áldásával kezdjük az új évet missziónk házi kápolnájában.
*
Első pénteken, 2003. január 3-án egésznapos beteglátogatás. Várjuk betegeink hívását.
*
Ugyancsak első pénteken, január 3-án 17.00–18.30-ig szentmise és szentségimádás Imakörünk szervezésében missziónk házi kápolnájában.
* * *
Csütörtökön, január 9-én 16.30–17.00 Szentmise missziónk házi kápolnájában 17.00–18.30 pedig Bibliakör „A napkeleti bölcsek nyomában” címmel.
*
Szombaton, január 11-én missziónkon 12.00–15.30 Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással, önképzőkör, színjátszás és 15.30–18.00 cserkészfoglalkozás.
* * *
Ne álljuk el a templom bejáratát!
Tisztelettel kérem magyar szentmiséink látogatóit, hogy a Damenstift-templomban ne állják el a bejáratot, hanem foglalják el a helyeket a padokban és az oldalt fel-állított székeken. Kérem, a bejárati ajtó és a rácsok közötti teret hagyják szabadon!
- - - - -
Impressum:
Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;
E-mail: ukm_muenchen@yahoo.de
http: //www.erzbistum-muenchen.de/ungarische-mission
Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános
- - - - -