Müncheni Magyar Katolikus Misszió
2002. december 1. ÉRTESÍTŐ 19. évfolyam 21. szám

Advent 1. vasárnapja

Ha őszintén föltárjuk Isten előtt, ami szívünk legmélyén rejtőzik, ezt mondjuk: „Nehéz, Uram, most nagyon nehéz az ünnepre készülés”. Régebben a társadalom adott némi segítséget. Decemberben már valami csöndes áhítat töltötte be a falvakat, városokat. Előlegbe kaptunk valamit az ünnep öröméből és békességéből. Ma mindez visszájára fordult. A társadalom nem segít, inkább gátol az ünneplésben. A kereskedők új fortélyokkal igyekeznek becsalogatni az üzletekbe, hogy fogyatkozó pénzünket idén is költsük drága ajándékokra. Most is magával sodor a megszokott pogány karácsonyi kényszer (eszem-iszom, költekezem...), és nehéz megállni. Nem bírjuk idegekkel, erővel, pénzzel. Betölt a keserűség érzése.

Ha mindezt gyermeki bizalommal, őszintén megvalljuk Urunk előtt – az már jófajta készülés az ünnepekre. Persze ennél messzebbre is mehetünk. Ebben a démonivá torzuló világban esedékessé lett egy új döntés: akár segít a társadalom, akár ellenem fordul, én a szegényen született Jézust választom életmodellemül. Őt választottam Uramnak, Megváltómnak.

(Ünnep-naptár, December)
MAGYAR SZENTMISÉK
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

DECEMBER 1., ADVENT 1. VASÁRNAPJA
10.00–10.25 Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (Sch. M.)
10.30–11.30 Ünnepélyes adventi szentmise +Major Sándor l. ü.
Celebráns Merka János plébános
Lektor Váczy Ilona (Iz 63, 16b–19b; 64, 1–8; 1 Kor 1, 3–9; Mk 13, 33–37)
Orgonál és vezényel Jussel Ottó
Közreműködik Patrona Hungariae Énekkarunk: Lajtha L./Tóth J.– Mária, Mária; Kodály Z./Szedő D. – Jöjj el, jöjj el Emmanuel és a Rorate coeli gregorián énekkel.
Szoprán: Adamkó Anna, Billmayer Anna, Fesztini Mária, Luschies Mária, Meggyesy Irén, Pfeiffer Ilona, Rozsnyai Gréte, Sárkány Veronika, Varga Margit; Alt: Atkáry Sigrid, Balogh Mária, Biergiesser Anikó, Horváth Júlia, Horváth Mária, Jánosi Margit, Lévai Katalin, Szüllő Mária, Tamás Katalin, Turányi Erzsébet; Tenor: Hammer-Müller Siegfried, Mekker Árpád, Pfeiffer Ottó; Basszus: Melich Géza, Sneff János, Vályi Lajos, Wetzstein Antal
Mise után rózsafüzér titokcsere
Általános havi imaszándék: Imádkozunk, hogy a családok és az illetékes társadalmi felelősök segítségével az egész világon óvják-védjék a gyermekeket mindenféle erőszaktól.
*
DECEMBER 8., ADVENT 2. VASÁRNAPJA
10.00–10.25 Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (M. T.)
10.30–11.30 Ünnepélyes adventi szentmise +Teleki György l. ü.
Celebráns Merka János plébános
Lektor Jánosi András (Iz 40, 1–11; 2 Pét 3, 8–14; Mk 1, 1–8)
Orgonista Sneff János
14.00–18.30 Adventi lelkinap a misszión. Lásd Rendezvények!
*
DECEMBER 15., ADVENT 3. VASÁRNAPJA
10.00–10.25 Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (K. S.)
10.30–11.30 Adventi ifjúsági szentmise +Sándor Lajos l. ü.
Celebráns Merka János plébános
Lektor Jánosi Margó (Iz 61, 1–11; 1 Tessz 5, 16–24; Jn 1, 6–28)
Közreműködik Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttesünk dr. Kováts János vezetésével
Básti Rita, Csernai Balázs, Fábián-Lechli László, Glatz Hajnalka, Jámbor Bertalan, Józsáné Oláh Lenke, Józsa Máté, Józsa Péter (ifj.), Józsa Péter, Horváth Erzsébet, Kiss Rolland, Kovács Erzsébet, Kovács Orsolya, Kováts Éva, Kováts János (ifj.), Kováts Jutka, Lerner Ágnes, Lerner Levente, Major Bernadett, Ollé Ágnes, Polgár Gábor, Raith-Pócz Judit, Stolleru Páulina, Szalai Etelka, Tóth Péter, Tőke Andrea, Turu Ágnes
16.00–20.00 Karácsonyi ünnepség. Lásd Meghívók!
*
DECEMBER 22., ADVENT 4. VASÁRNAPJA
10.00–10.25 Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (R. B.)
10.30–11.30 Ünnepélyes adventi szentmise  +Császár István és Schwarzkopf János l. ü.
Celebráns Merka János plébános
Lektor Győry Márta Judit (2 Sám 7, 1–16; Róm 16, 25–27; Lk 1, 26–38)
Orgonista Sneff János

Magyar szentmise Rosenheimban,
vasárnap, december 8-án +Bening Helmuth l. ü., valamint 22-én +Tóth István l. ü.
12.30 órakor a St. Josef-templomban, Innstraße 4. Celebráns: Merka János plébános.RENDEZVÉNYEK
a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

HÉTFŐ,   December 2. Melinda, Aurélia, Vivien
19.00–21.30 Komámasszonyok-néptánccsoport
*
KEDD, December 3. Xavéri Ferenc, Olívia
16.00–18.00 Bébi-Mami Kör
18.30–22.00 Regös kezdő-néptánccsoport
*
SZERDA, December 4. Damaszkuszi János, Borbála, Barbara
16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam kezdőknek
18.30–20.00 Patrona Hungariae Énekkarunk próbája a Thal-kirchner Str. 11. szám alatti Alten Clubban, a Sendlinger Tor szomszédságában.
19.00–22.00 Regös-néptánccsoport
*
CSÜTÖRTÖK, December 5. Vilma, Csaba, Sába, Sebő
13.45–14.15 Szentmise missziónk házi kápolnájában
14.00–17.00 Szeniorok Klubja „Mit hoz a Mikulás?” címmel. Klubtalálkozónkon elsősorban az Úr érkezésére emlékezünk, pár adventi énekkel és rövid imával készülünk a Világ Világosságának eljövetelére. Sok szeretettel várjuk egyházi közösségünk nyugdíjaskorú tagjait ismerőseikkel együtt.
19.00–20.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes  próba
*
PÉNTEK, December 6. Miklós, Leontina, Gyopárka
Elsőpénteki beteglátogatás
17.00–18.30 Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában
*
SZOMBAT, December 7. Ambrus, Ambrózia, Agaton
12.00–15.30 Hétvégi Magyar Iskola bábjátékkal és Mikulás-ünnepséggel
15.30–17.45 Cserkészfoglalkozás
17.45–18.00 Adventi gyertyagyújtás cserkészeinknek és szüleiknek
19.00–22.00 „Fagyöngy” – Adventi műsor, Fall Ilona és Kocsárdi Levente, a temesvári „Csíki Gergely” színház művészeinek közreműködésével, a München-i Magyar Református Gyülekezettel közös rendezésben.
*
VASÁRNAP, December 8. SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS ÜNNEPE
14.00–18.30 ADVENTI LELKINAP
Program:
14.00–14.45 1. elmélkedés
14.45–15.00 kávészünet
15.00–16.00 gyóntatás, rózsafüzér
16.00–16.40 2. elmélkedés
16.40–17.30 gyóntatás, Lorettói litánia
17.30–18.30 szentmise rövid elmélkedéssel

Lelkinapunk vezetője: Ft. Becze Titusz, a Kastl-i Magyar Gimnázium lelkésze, hittantanára. Elmélkedéseinek témája: „Kételyeink és bizalmatlanságaink – egymásban és Istenben”. Lelkinapunk ingyenes és azon bárki részt vehet. Mindenkit szeretettel várunk.
* * *
HÉTFŐ, December 9.  Natália, Filótea, Valéria
19.00–21.30 Komámasszonyok-néptánccsoport
*
KEDD, December 10. Judit, Lívia
16.00–18.00 Bébi-Mami Kör
18.30–22.00 Regös kezdő-néptánccsoport
*
SZERDA, December 11. I. Damazusz pápa, Árpád
16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam kezdőknek
18.30–20.00 Patrona Hungariae Énekkarunk főpróbája a Thal-kirchner Str. 11. sz. alatti Alten Clubban, a Sendlinger Tor szomszédságában.
19.00–22.00 Regös-néptánccsoport
*
CSÜTÖRTÖK, December 12. Chantal Franciska, Gabriella, Fáni
16.30–17.00 Szentmise missziónk házi kápolnájában
17.00–18.30 Bibliakör, Jézus és kora/IV.: „Jézus születésének körülményei” címmel.
19.00–20.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba
20.00–21.30 Tánckör klasszikus táncot tanulóknak
*
PÉNTEK December 13. Lúcia, Luca, Ottília
19.30–22.00 Széchenyi Kör „Magyar nemzetpolitika a rendszerváltozás után” címmel, Dr. Duray Miklósnak (Pozsony) a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa képviselőjének, a Magyar Koalíció Párt ügyvezető alelnökének előadása.
19.30–21.30 Láncszem Közösség: fiatalok közös Biblia-olvasása, elmélkedése és beszélgetése missziónk alagsori nagytermében.
*
SZOMBAT December 14. Keresztes János, Szilárda, Bertold
12.00–15.30 Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással, önképzőkör, színjátszás
15.30–17.45 Cserkészfoglalkozás
17.45–18.00 Adventi gyertyagyújtás cserkészeinknek és szüleiknek
*
VASÁRNAP December 15. Valér, Detre
16.00–20.00 Karácsonyi ünnepség a St. Konrad egyházközségi otthon nagytermében missziótanácsunk szervezésében.
* * *
KEDD December 17. Lázár, Olimpia
16.00–18.00 Bébi-Mami Kör
*
SZERDA December 18. Auguszta, Graciella
16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam kezdőknek
*
PÉNTEK December 20. Teofil, Liberátusz
17.00–18.30 Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában

* * *
A hivatalos templomi számláláskor, 2002. november 10-én müncheni magyar szentmisénken a Damenstift-templomban részt vett 196, Rosenheimban a St. Josef-templomban 58 személy.
* * *
November 16-i Karitász-bálunk tiszta jövedelme 694,34 Euro. A teljes összeget átadtuk Magyar Karitász Szolgálatunknak. Isten fizesse meg jóságukat.
* * *
Kedden, december 24-én, Szenteste 15.00–18.00-ig karácsonyi találkozó egyedülállóknak, Szenteste kántálással és vacsorával missziónkon. Költséghozzájárulás nincs. Jelentkezni lehet személyesen december 20-án 16.00 óráig. Az est házigazdája Győry Márta Judit missziótanács tag, a Bogenhausen-i Esperesség Tanácsának (Dekanatsrat) alelnöke.

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;
E-mail: ukm_muenchen@yahoo.de
http: //www.erzbistum-muenchen.de/ungarische-mission
Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános

MEGHÍVÓ

A müncheni Magyar Katolikus Misszió
két cserkészcsapata, Hétvégi Magyar Iskolánk csoportjai,
Patrona Hungariae Énekkarunk és a Komámasszonyok-tánccsoport közreműködésével

2002. december 15-én,
vasárnap 17.00 órai kezdettel

karácsonyi ünnepséget

rendezünk
a St. Konrad v. Parzham egyházközség dísztermében,
München-Neuaubing, Freienfelsstraße 5.

Az ünnepség színhelye megközelíthető
személygépkocsival Pasing felől a Bodensee- majd a Limesstraße,
parkolás a templom körül;
busszal a Pasing-i S-Bahn megállóból (Gleichmannstr.):
a 72-es busszal az „Altenburgstr.” megállóig, vagy
a 74-es busszal a „Plankenfelserstr.” megállóig.

Műsoron:
Pásztorjáték, karácsonyi dalok és versek, színjáték, népi táncok.
Műsorunk előtt 16.00 órától jótékonysági teadélután és sütemény-vásár, amelynek bevételét cserkészcsapataink megsegítésére fordítjuk. Ünnepségünk végén megajándékozzuk gyermekeinket, emlékeztetve a karácsonykor kapott isteni ajándékra. Sok szeretettel várunk minden gyereket, fiatalt és felnőttet, minden érdeklődővel együtt.

Szívélyes meghívással

a Magyar Katolikus Misszió
missziótanácsa